Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/102

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


Ijj ECCLESIA Cj XXXIX. BARTHOLOMÆUS* II. Bartholomæus Innocentiipapæ IV. familiaris, ab co sedis apostolicæ, & totius ecclesiæ plurimis— præfcctus negotiis, ad episcopatum Ca- durcensem eiusdem bulla data Lugduni v. cal. Augusti pontificatus anno vm. Christi 1250. evehitur, in qua hoc donatur elogio : Volentes… ecclefia Cadurcensi….de tali pontifice providere, qui plus pralulatus dignitatem extollat, quam ipfe pontificatus esseraturhonore > dilectum filium mag. Bartholomaum utique fecundum cor nojlrum, morum honefiate decorum, litterarum Jcientia praditum, & confilii maturitate praela rum, eidem ecclefia… prafecimus in pajiorem, jperantes… quod idem qui diu apud fedem apojlolicam fic efi laudabiliter conversutus, quod nobis & eifidem fratribussua prarogativa virtutis carumfe reddidit plurimum & acceptum, apofio- lica Jcdi valde utilem, nobis & ecclefia Romana subfiraximusiuf eum vobis &prafata ecclefia pra- beremus, nojlrum incommodum, ut vefirum procuraremus commodum, non vetantes, &c. Alia bulla data v 1. idus Augusti ejusdem anni, ipsum immunem fecit a quavis ecclesiastica censura, praeterquam judicio Romani pontificis. Laudatur ob applicatum ad restaurationem maioris ecclesix animum. Canonicorum quos seculares fecit ex regularibus, numerum ad 25. reducendum judicavit, ut haberent siifficienter, unde honeste viverent.Ejus litteræ ea de re datæ sunt mense Februario an. I250. De eorum stipendiis postea, & de sacris ritibus, ceterisque ats disciplinam ecclesiasticam pertinentibus statuit sa- pientilsimuspræsul ; quæ fusius prosequitur Cru- ceus. Ejus prudentiæ conscii canonici, ipsi jus conferendarum præbendarum omnium, ipsius- que successoribus concesserunt > quod Alexander IV. diplomate confirmavit, an.v 1. fui pontificatus. At hanc ceflionem gratam habens Bar- « holomæus, jus præsentationis ad multas eccle- sias, & alia largitus est capitulo, maxime fructus illarum ecclesiarum vacantium > litteris datis annis It62.&I272.Quædam statuta condidit an. 1252. An. 1260. Carmelitæ Cadurci recipiuntur. Multa cum corssulibus urbis ab episcopatus exordio jurgia habuit, quæ mense Julio an. 1250. composuit P. abbas Tutelensis. Sed acrius postea exarseruntodia, propter cujtssdam canonici cædem, quam a Raimundo fratre, & a Petro nepote epilcopi factam probarunt consoles. At conjectos in vincula reos dimisit liberos Bartholomæus ; ideoque consules ad regem provocarunt prima Quadragesimæ Dominica an. 1258. Raimundus tamen Tolosanus episcopus electus est judex a partibus, cujus sententia pulsos est ex diœcesi Raimundus clericus & canonicus hujus ecclesiæ de cæde aCcusatus, qui obtemperavit, juravitque die subbati post Pascha, an. 1259. sii nunquam in eam pedem relaturum, necquicquam machinaturum adversus confusos, a quibus fuerat custodiæ mancipatus. Aliam altercandi oCcasionem obtulit immu- * Balux, in notis ad vitas pap. Avenion. c. 7$o. autumat illum fuiflc de nobili gente Rufforum Cadurcenfium, cx qua postea fuit Raimundus K usti cardinalis factus a Joliannc XXII.an. 1310. DURCENSIS. I36 tatio monctæ ; cujus usum interdicere coactus est cpiscopus, aliamque restituere, qualem suo tempore cudendam curaverat Geraldus antecessor. De his exstant hujus episcopi litteræ datæ die sabbati post festum S.Anareæ an. 1265. Regi clicntelareobsequium juravit apud Anicium, pro comitatu Cadurcensi, an. 1258. An. 1259.communem cum multis aliis episcopis epistolam seripsit ad eundem regem S. Ludovicum dc restituendis nonnullis ecclesiæ bonis. An. 1271. hominium præstitit regi, de comitatu & urbe Caturcensi. Pro restauratione parthenonis B. Mariæ Deauratæ satagens, an. 1273. litteras dedit ea de re ad omnes ecclesiarum rectores ; quas videsis intdr instrumenta. Aliud fundavit monasterium monialium Cisterciensium, in loco dicto Larierras, quam fundationem confirmavit capitulum. Mortuus est nonis Septembri » Bartholomæus an. 1273. vacabatque sedes die xv. intrante Augusto hujus anni, & die XI. Sep- tembris, ex tabulis Cayraci.* Adhuc vacasse sedem reperimus anno 1275. quo Philippi regis exstant litteræ datæ Parisiis de bonis vacantis episcopatus, quorum omnimoda administratio capitulo relinquitur. Item an. 1276. die Martis ante festum sancti Lucæ ; die Martis post festum B. Benedicti in Quadragesima i die lunæ ante festum S. Andreæ, & 1279. denique an. 1280. Sabbato ante Ramos Palmarum. Quæ tam diu- turnæ vacationis causa exstiterit, nos latet. Eo tempore quidam Guillelmus-Bartholomæus fuit electus ; & Nicolaus papa II I.sui pontificatus an. III. hac electione confirmata seripsit ad regem Francorum, electum commendans, in quibus papæ litteris notatur electionem hanc factam ef- se post multarum litium ambages. Non credimus tamen hanc electionem, etii confirmatam J a papa, viguisse, imo caducam fuisse probant quæ mox dicturi siimus. ; XL. RAIMUN DUs. II. Raimundus cognominatus de Cornelio, ex archidiaconatu Caturcensi evehitur ad fedem episcopalem an. 1280. quo solemniter urbem ingressus est de more, fidemque ac hominium recepit die x. Octobris tam ab urbis consulibus, quam a nobilibus vassallis. Versabatur apud sedem apostolicam anno tertio pontificatus Nicolai III— exejusilem papærtsscripto dato iv. nonas Julii. Anno 1281. sexta die introitus mensis Junii, confirmavit monasterio S. Maurini diœ- cesis Aginnensis ecclesias sijæ diœcesis ad illud pertinentes5anno vero 1283. die sabbati proxima post festum B. Nicolai hyemalis, præcepit militibus de Tezaco & de Bovevilla, ut liberam relinquerent hujus loci monachis perceptionem decimarum & primitiarum in ecclefiis ianctj Petri de Monmancherie, & sancti Petri de Bu- gato. Eodem anno litem inter Gerardum de Rupe priorem de Moleriis, & B. de Rouflillon, ejulque fratrem G. de Antejaco dirimit. Adfuit concilio provinciæ Bituricensis an. 1286. aut 85. quo anno ad farta tecta majoris ecclesiæ concessit proventus ecclesiarum vacantium. Vi- « Cayracum, olim monasterium ord.S. Benedicti sob abbatia Aurcliacenfi, fitum erat ad ripam fluvii Lavcronis, nuuc socujari toja donacum. Canonici rostdcnt ineccleftaCaltii-novi Raturji »