Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/106

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


, 4, ECCLESIA CA dationem suam debet, commuhe est sepulcrum. A A Clemente VII. facultatem condendi testamenti impetrarat bulla data an. XI. ejus pontificatus, qtii erat Christi annus 1389. Dimmulare non debemus occurrere quemdam Cadurcensem episcopum nomine Bartho- iomæum, qui an. 1391. die xyrn. Martii com- posuit cum capitulo, pro decimis de Autriaco ; quo tempore constanter sedebat Cadurci Fran- ciscus, ut probat’hominiorum liber. Quii autem id factum sit, nos latet. Facile tamen fieri potuit, ut quo tempore duo de papatu contendebant, Angli & Franci in Aquitania digladiabantur, eamquescindebant provinciam, ac summi pon— jj tifices jus providendi ecclesiis vacantibus trahebant ad se, dum ex adversil parte capitula canonicas electiones retinere satagebant ; duo eodem tempore se unius sedis dicerent episcopos » XLIX. GUILLELMUS VI. Guillelmus d’Arpa jon, quæ illustris est gens apud Ruthenos, pofleflionem apprehendit die XIX. Augusti an. 1404. Postero autem die vicarium siium in spiritualibus constituit Petrum de Bussucijolis, litteris datis in castro D alent a diœ- cesis Ruthenensis.An. 1407. die xix.mensis Novembris urbem ingressus solemni pompa, capitu— £ lo præstitit juramentum. Anno 1409. die IX. Aprilis univit Cartusiæ prioratum sancti Sym- phoriani de Canhacoicanonicorum auxit stipendia, numerumque 25.præbendarum ad 14. contraxit, ac nonnullas suppreffit dignitates ; quæ omnia bullis suis confirmarunt Martinus V. & EugeniusIV. summi pontifices. Pro S110 anni » venario dedit capitulo sacerdotium siincti Præ- jecti (J. Project) univitque, ex tabulis ecclesiæ, in quibus notatur usque ad annum 1423. Sub id tempus urbs aucta est nova religiosa familia, videlicet ordinis B. Mariæ de Mercede, recepta, tabulis Cadurci datis die vnr. Octobris anno £ 1429. quo tempore vacasse videtur sedes episco- palis, cum in litteris pro hac fundatione, nulla nat episcopi Cadurcensis mentio. Baluzius in notis ad vitas pap. Avenion. c. 966. meminit cu- jusdam instrumenti facti die XI1. Martii anno 1415. cujus confectioni præsens fuisse legitur Johannes episcopus Cadureensss. Sed mendum ir- repsisse autumamus. Certe Guillelmus Cruceus multa exhibet acta, quæ probant Guillelmum d’Arpajon præsuisse annis 1412. 1418. necsus- pican possumus aliquem alium episcopum nomi-* ne Jonannem an. 1413. hanc sedem occupasse, cujus locum postea idem Guillermus iterato re— p ceperit. Potuit tamen multiplicitas paparum du— £ plici in eadem ecdesia epilcopo locum dare. L. JOHANNES. Johannes de Podio, forte idem quem monuimus occurrere an. 1415. post mortem Guillel- mi pro episcopo agnitus, solemni pompa excep- 1 tus est in urbe die xxn. Septembris anni 1435. Hujuspræsulispauca siipersunt acta ; quem abesse a sua sede rorsan coegerant Anglorum bella, qui omnia episcopi castra oCcuparant. Anno 1435. die IV. Novembris dedit quadraginta dierum indulgentias in dedicatione ecclesiæ Mois- DURCENSIS. 144 siacensis ; notaturque adhuc eodem anno die ix. Decembris in tabulis urbis. An. 1438. jam fatis functum Johannem docent litteræ synodi Basi- leensis, de indebitis exactionibus, quarum causa capitulum & clerus Caturcensis, querelam moverant, prohibendis. LI. Johannes II. Johannes de Castro-novo Pontii baronis Ca- stri-novi ex Burguina Claromontia filius, propatruus FrancssciClaromontii Ausciorum arcme- piscopi & cardinalis, per fratrem Pontium toparcham Clari-montisde Lodeva, archidiaco- nus erat A milia vi in ecdesia Ruthenensi, licet tantum siubdiaconus, quando postulatus est a capitulo Cadurcensi in episcopum, & institutus bulla Eugehiipapæ IV. cujus erat notarius, data Ferrariæ an. 1438. IX. sal. Novembris. Cok kgii dicti Rnthenensis • apud Cadurcum, censiis auxit, uniendo ecdesiam Pancti Petri de Dal- mayracoan. 1439. die xxn.Feb.Eodem an. legavit 2000. nummos aureos pro annuis post suam mortem precibus. In castris gentilitiis de Casa tro-novo, & Bretenosio, instituit clericorum collegia. Memoratur an. 1444. die n. Augusti in charta Luminis-Dei. Necrologio Cartusiæ epud Villam-srancham in Ruthenis, inter benefactores inseritur. Obiit an. 1460. In archivo Obasinensi exstat authenticum instrumentum, cujus clausiila est : Petrus Ebrostenjis tpisoopus, administratorperpetuus Obastne die Iv. Aprilis ant MCCCCLX. sude Caturcenjivacante.Hujusepss- copi consiliis, &potisiimumsumtibuS Angli toto Cadurcorum comitatu pulsi stint. LII. LUDoviCUs. LudovicuS de Lebreto electus est an. 1460. cum esiet sanctæ sediSprotonotariuS, & Senis moraretur, uti nos docent monasterii Cau- narum tabulæ b. Urbem solemniter ingreditur die ultima Februarii an. 1461. Debita dientelæ obsequia recipere non neglexit, ut fidem faciunt tabularia. Erat simul abbas Crassensis & cardinalis titulo accepto sanctorum Petri &Marcel- lini, quo insigmtur in tabulis Crassensibus anni 1464. Obiit Romæan. 1465. jacetque in ecclefia Aræ-cœli. De eo ejusque potilfimum genere plura addemus in episcopis Adurensibus & aliis. LIII. A N T O N I U S I. Antonius ex clara acpervetusta Alamandorum in Delphinatu familia, de qua alibi dicemus, genitus possessione episcopatus donatus est die VIII. Februarii an. 14.66. seu 1465. juxta tunc usitatum morem. Anno 1467. canonici beatæ Mariæ de Roca-amatoris hominium ei præsti- M Pmpter fundatorem Bemardum de Rodez. b De co ita in tabulis monasterii Caunarum : dt Abrit^ Catmonfis *bb*i, c^n^nicortom CttdMrcfnftMm, scilicet Pontii de Gdlernno nrthidinconi mnjorif, Jobnnnif Ronx archIdinconi do Tnvtfio, Guillelmt de Monte-bxxerio cnncellnrii, Petri Comberti, procurator Senis exiftens, Ltadovicb de Lebreto S.fodis protono- Urio, decretum ele&ionts poftuUtionis de eo n profatis canonicis per vUm combromiisc ad Cadurcensem episcopatum, per obitum Jo-~ haimis ( dcCastelnau) ultimi episcopi vacantem facta exhibet Senie in domo habitationis ipfius de Lebreto, |x.)ulii an, n natsvit. Dom tffini MtCGCLX. indi&o filh tcruni