Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/256

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


4<o ECCLESIA FO commemoratur Aimo Nicolai archiepiscopuS, A < quemdam Johannem de Gothono Foroiul. epi— : scopum. anno 1464. adfuisse, quando caput | simcti Mytrii martyris fuit extractum de sepulcro. LVII. URBANUS I. Urbanus de Flssco e nobiliflima prosapia Ge- nuensi Flsscorum comitum, quæ in Gallia quoque ac in aulaChristianisseni regispropagata est, Iummolque ad honores provecta ; legitur episcopatum Forojuliensem obtinuisse anno 1477. Commemoratur in archivis hujus ecclesiæ ad annum 1481. quo statutum quoddam a præpo- sito & capitulo ForojuL factum, ab Urbano quo— B que ratum habitum, Sixtus papa IV. diplomate apostolico confirmavit. Jonanne de Bramme- tot abbate S. Wandregisili mortuo, an. 1483. idem Sixtus papa contulit hanc abbatiam Urbano de Flisco j monachi vero ad petitionem regis, elegerunt Andreamd’Espinay archiepi- scopum Burdegalensem. Adhuc lis erat sub judice anno 1484. Sed vicit Andreas, uti probant multi prioratus ab ipso collati subsequentibus annis 1492. 94. &c. Inde liquet nostrum Urbanum vixisse ulque ad 1484. Forojulienscs tabu- læ docent vacasse sedem anno 1485. LVIII. RAIMUNDUSIV. C Raimundus d’Ancesime al. d*Ancedunc ex illustribus toparchis de Ancesima legitur epi- scopusan. 1488. LIX. Ros T A G N U S I. Rostagnus d’Ancesune superioris gentilis, Guillelmi de Ancesima ex dominis de Cade- rousse in Vindascino comitatu ( Le Venaiflin) filius, Johannis & Aimari germanus, episcopatum administrabat ex registris, anno 1489. quo ipsi præstant hominium pagani de Monte- auroso ( Montauroux). Anno 1491. die 28.1 Maii confert vicariam de Castro-veterijohan- ni de Monte-acuto officiali suo. Deinde ascendit cathedram Ebredunensem. Romæ mortem oppetiit anno circiter 1510. ubi quiesi : it apud Francsscanos. » — L X. N I C o L A U s I. Nicolaus de Flisco cardinalis ab Alexandro VI. creatus, Urbani de quo supra germanus, Jacobi filius, ex comitibus Lavaniæ an. 1496. episcopus notatur. Josephus Anthelmius eum. dicit S. Catharinæ Genuensis fratrem, & pe— — ne insanctitare parem ; quippe qui summis pontificibus Alexandro VI. siio beet benefactori, & Julio 11. Iolubria consiliaetiam cum sortunæ periculo libere dederit, & mortuo Adrianopapa oblatam siipremi pontificatus dignitatem ideo non sit consecutus, quod alienos a se cardinales noluerit muneribus-demereri. Fuit administrator perpetuus Tolonensis & Foroju- liensis ; ejus autem administrationis tempore habita est an. 1507. synodus diœcesana. 11U L X I. U R B A N U S 11. UrbanuSex vicario &coadjutore patrui fui sit R O J U LI E N S I S. 441 episcopus an. 1512. Habuit autem vicarium ge— — neralem Baptistam Tripolitanum epileo— c* pum ; obiit die 22. Maii anni 1516. jacetque x j ante altare sancti Stephani ex registro ca— ( pituli. * LXII. FRANCISCUS I. ■* SII Francsscus*/. Franciottusde Ursinis Roma* nus, cardinalis titulo S.Georgii in Velabro seu in velo aureo, creatus ex protonotario apostolico a Leone X. an. 1517. Florentiæ sub Laurentio Medicam melioribus disciplinis imbutus fuerat. Ecclesiæ autem Forojuliensis adminis- trationem nactus est saltem anno 1526. E vivis excessit Romæ, jacetque in basilica Vaticana, ubi legitur inscriptio næc ; Francisoo eardsnali ’Vrfino Leonis X. pontificis maximi amitino, qui dum annum prope LXI. ageret, diem claufit extremum IV. idus Januarii MDXXXHI. Octavius ’Urfinus patri optimo posuit. LXIII. L Eo II. i Leo ex eadem Ursina familia, Francssci nepos & coadjutor, legitur præfuisse ab anno 1533. ad * 1564. quo mors ejus inscribitur martyrologio, vel melius necrologio Forojuliensi ad diem 11. Maii.ClaudiusRobertus meminit Simonis Aleo- ti episicopi Foro (uliensis, qui exstinctus est in concilio T ridentino, die 20. Augusti anni 156 2. sed ille Simon episcopus Indinensis, tantum erat Leonis vicarius & adjutor ad pontificalia exercenda. 1 LXIV. BERTRANDUS VIII.’ Bertrandum de Romanis canonicum & senatorem Aqui-sextiensem, aiunt præfuisse ab anno 1565. ad 1579. quo obiit die 22. Martii Fayentiæ, ubi jacet in ecclesia parochiali. Sub- delegatus legitur cum duobus aliis an. 1577. in negotio alienationis 50000. nummorum annui ) redditus ab ecclesiis totius regni faciendæ, ex concesiione domini papæ in gratiam regis, quantum spectat ad diœcesim Forojuliensem. LXV. FRANCISCUS II. Francsscus de Boulliers, filius Philiberti dy- nastæ de Manne, ex nobili stirpe dominorum de Cental vicecomitum de Demont & Relianæ, ex Claudia Valpergia ; designatur episcopus paulo post Bertrandi mortem an. 1579. & haud _ multo post accepto pontisicio diplomate, die 23. k Decembris ejuidem anni possesiionem adit, ac sdemniter urbem ingreditur, acceditque ad ecclesiam siiam. Apud fratres Sammartnanos, quibus consentit Josephus Anthelmius, legitur missus ad synodum TridentinamaCarolo IX. cui perspecta erat ejus solertia. Id autem diu ante ipsius episcopatum sieri debuit, cum anno 1574. Carolus rex morte præreptus fuisset ; neque vero Francsscus iste Fuit unus ex oratoribus a rege ad synodum Tridentinam missis, quorum nomina optime nobis nota sunt. Sed potuit alio quam legati & oratoris nomine & titulo mitti, ut clanculum prospiceret ne jura regis Christianiffimi aut regni violarentur. Sub Eeiij