Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/356

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


Gi7 ECCLESIAM — VIII. Emetemus. Hic adfuit per legatum synodo Arelatensi, anno 554. Diflimulatur tamen in subscriptio- nibus nomensedisEmcterii episcopi ; at cum habeantur nomina sedium aliorum episcopo- rum provinciæ Arelatensis, a quibus potiffi- mum hæc synodus est celebrata,.conjicit Cointius ad hunc annum n. 17. Emeterium Massilicnsem obtinuisse cathcdram.Quam conjecturam probavit Bailletus dum in vita sancti Theodori Massil. episcopi, die 10. Januarii, eum docet Emeteno succeffisse. IX. THEODORUS. Theodorus egregia sanctitate conspicuus laudatur a Gregorio Turonensi. Episcopatum Massiliæ obtinuit annis circiter 575. 580. & 590. Cum autem in mota contentione Guntram- num regem inter & Childebertum ejus nepotem pro Massiliæ dominatione, quæ ex æquo ad utrumque spectabat, Theodorus Childe- berti partibus adhæreret ; apud Dynamium patricium rectorem Pr vinciæ constitutum a Guntramno, a clericis Massiliæ, & præcipue ab Anastasio * abbate calumniis exagitatus est, quibus eum ab episcopatu dejicere intendebant. Theodorus itaque ad curiam profectus ut se purgaret, a Dynamio comprehensos, injuriis af- sectus postea dimittitur. Unde episcoptu ad Childebertum pergens, clericorum dolo mandante Guntramno custodiae iterum traditur. Rati vero clerici in exsilium ablegandum antistitem, & non amplius reversorum, domos ecclesiæ usurpant, & lpoliant quasi mortuo episcopo, insu- perque fictis criminibus eum infamant. Verum Theodorus a Childeberto benigne exceptus est, qui eum cum Gundulso * senatorii generis viro Massiliam mittit, ut Dynamium qua posset arte reprimeret, & ut Theodorus sedi suæ restitueretur. Turonis transeuntes a sancto j Gregorio episcopo festive excepti, Massiliam veniunt ; sed ingredi prohibente utrumque Dy- namio, is astute ad colloquium inductus est in vicina muris ecclesia S. Stephani, quo ingres- sus Dynamius graviter increpatus a duce & episcopo, jurat eis fidem. Tum convocatis civitatis senioribusTheodorus a populo magno plauso excipitur ; & clericorum præcipui, qui nane calumniam texuerant, ad regem justi sunt profi- cisci. Atpersidus DynamiusTheodorum iterum apud Guntranmum accusat, quasi prohiberet eum frui parte Civitatis quæ ad eum spectabat ; confestimque iratus rex jubet antistitem vinculis. teneri, & ad se dud ; qui parum sibi cavens, tandem incidit in laqueos, cum ad consecrationem oratorii proficisceretur, dejectusque ab equo, cæsisejus clericis ad regem deducitur ; qui Aquis-sextiis transiens a Pienco* præsule benigne habitus est. Agnita tandem Theodori innocentia aGuntramno relaxatus, a plebe sua iterum festiva lætitia exceptus urbem ingreditur. Rursum vero nova bella contra Theodorum insurgunt circiter an. 582. nam cum is a majoribus domus Childcberti regis epistolam ac- a Avunculo Gregorii Turon. fratre scilicet S. Nicctii episcopi Lugdunensis, ut obsorvat postCoinuum noster Tbcodcricus Rui- nart ad bunc locum. ASSILIENSIS. 638 1 cepisset, qua illi injungebatur, ut Gundebal- dum Chlotharii regis pleudosilium, Massiliam Constantinopoli appulsum susciperet, ipsum opipare habitum cum equis ad Mummolum ducem dirigit, qui contra Guntranmum regem arma movens Avenionem concesserat ; idcirco subjungit Gregorius lib. 6. c. 24. Guntramnus dux apprehensum Theodorum episcopum, in custodiam pro hac causu detrusu, reputans cur hominem extraneum intromistsset in Gallias, voluisse tque Francorum regnum imperialibus per hac subdere ditionibus. At ille epistolam, ut aiunt, manu majorum Childeberti regis subscriptam pro- B tulit, dicens : Nihil per me feci, nifi qua mihi a dominis nostris &senioribus imperata sunt. Custodiebatur igitur sacerdos in cellula, nec permittebatur ecclesta propinquare… Posthac autem ductus est ad Guntchramnum regem cum Epiphanio episcopo, qui tunc Longobardos fugiens Massilia morabatur :. scilicet quod & ipse conscius hujus causa fuisset. Discussi igitur a rege in nullo inventi sunt crimine. Rex tamen jussit eos sub custodia degere, in qua post multa supplicia Epiphanius episcopus obiit. Theodorus vero ad Childebertum regem Austrasiæ missus a Guntramno, jus- su ejusdem Childeberti ecclesiæ suæ restitui* , tur. Nec tamen eum vexare cessavit Gunt- ramnus ; ita enim pergit idem Gregorius lib. vm. c. 12. Cum rex maxima intentioneTheo- dorum episcopum iterumpersequi conaretur, & Massilia jam in Childeberti regis dominationem revocatasuisset, ad discutiendas causas Ratha- rius illuc quasi dux a parte regis Childeberti dirigitur. Sed postposua actione qua ei a rege injuncta fuerat > episcopum vallat, fidejussores requirit, & adprasentiam regis Guntchramni direxit : ut scilicet ad sunodum, qua Matiscone sutura erat, quasi ab episcopis damnandus adesset… egrediente episcopo a civitate astatim res ecclesta diripit, & 1 alia quidem fibi vindicat, alia sub figillorum munitione concludit… Theodorus vero a Gunt- chramno rege detentus est : sed nihil ei rex nocuit. Est enim vir egregia sanctitatis, & in oratione assiduus, de quo mihi Magnericus Treverensis episcopus hac retulit : ante hos annos cum ad pra- fentiam Childeberti regissub ardua custodia duceretur, ut quandocunque ad urbem aliquam venisset, neque episcopum, neque quemquam de civibus videre permitteretur : adveniens Treviris nuntiatum est episcopo, hunc jam in ndvipofitum clam abduci. Surrexitque sacerdos tristis, ac velociter prosequu- tus, re perit eum ad littus, causatusque cum custodibus, cur tanta esset impietas, ut non liceret fratri fratrem aspicere ? vijoque tandem osculatus eum, indulgens aliquid vestimenti, difeejfit. Veniens itaque ad bajilicam sancti Maximini prosternitur sepulcro, illud apostoli sacobi retinens : orate pro invicem ut salvemini, susaque diu ora- tione cum lacrymis, ut fratrem dignaretur Dominus adjuvare, egressus est foras, & ecce mulier, quam spiritus erroris agitabat, clamare sacerdoti coepit ac dicere : o sceleste & inveterate dierum

? ui pro inimico nostro Theodoro orationem undis ad Dominum. Ecce nos quotidie quæri- mus qualiter ab his Galliis exstrudatur, qui nos quotidianis incendiis conflat. Narrat