Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/37

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est
5
6
ECCLESIA ALBIENSIS

ANNI CHRISTI hic quæ Salvius ad vitam revocatus referebat ; quam ita concludit : Teʃtor, inquit, omnipotentem, quia ab ipʃius ore omnia qua retuli audita cognovi. poʃt multum vero tempus ipʃe vir beatus cellula ʃua extractus, ad epiʃcopatum evectus, invitus eʃt ordinatus. In quo, ut opinor, decimum annum cum ageret, invaleʃcente apud Albigenʃem urbem inguinario morbo, & maxima jam parte de populo allo deʃuncta, cum jam pauci de civibus remaneren, vir betus tanquam bonus paʃtor, nunquam ab illo loco recedere voluit, ʃed ʃemper hortabatur cos qui relicti erant, orationi incumbere, ac vigiliis inʃtanter inʃisʃere, & bona ʃempertam in operibus, quam in cogitatione verʃari, dicens : Hac agite, ut ʃi vos Deus de hoc mundo migrare voluerit, non in judicium, ʃed in requiem introire poʃʃitis. Cum autem, ut credo, jam revelante Domino, tempus ʃua vocationis agnoʃceret, ipse ʃibi ʃarcoʃagum compoʃuit, corpus abluit, veʃtem induit : & ʃic intentum ʃemper cœlo beatum ʃpiritum exhalavit. Fuit autem magna ʃanctitatis, minimæque cupiditatis, aurum nunquam habere volens. Nam ʃi coactus accepiʃʃet, protinus pauperibus erogabat. Cujus tempore cum Mummolus patricius multos captivos ab ea urbe duxiʃʃet, proʃecutus ille omnes redemit. Tantamque ci Dominus gratiam cum populo illo tribuit, ut ipʃi etiam qui captivos duxerant, & de pretio ci concederent, & in reliquo munerarent ; & ʃic patria ʃua captivos libertati priʃtina reʃtauravit. Multaque de hoc viro bona audivis. Huc uẛque Gregorius.

non obiit S. Salvius ante an. 580. floruitque regibus, Guntramno, Childeberto & Chilperico, quem alb hæretica opinione contra Trinitatisdogma revocavit, uti legimus apud Greg. Turon. lib. 5 hiẛt. c. 45. Adẛuit autem Brennacenẛi 580 ẛynodo an. 580 quo tempore vidit gladium iræ Dei evaginatum ẛuper tectum palati Brennacenẛis, ubi tunc Chilpericus rex & Redegundis regina morabantur. Ac paulo poẛt duo eorum filii exẛtincti ẛunt, quorum unus ẛepultus eẛt in baẛilica S. Dionyẛii, prope Pariẛios, alter in baẛilica SS. Criẛpini & Criẛpiniani apud Sueẛẛiones. Vide Greg. l. 5. capp. 33. & 51.

VIII. DESIDERATUS.

- A Domini in territorio Alugeoifi cerebrm &libencruusrr. b luam im concIUdIt Tſiſſ inqustv Dflm tis. ic vos masurio aposso atu «delerent sn civita- AN N · tul» vestra Albigeija solemnitate tn Det nomen cumn celebrare debeatis s non uesperum; domne . m Almus ine despicere . uon me renuere. quominus intanea solemnitate non perte inlustretur. decoretur. ornetur ecelefia &t ex tuo sancto ore benedictionem populus accipere mereatur. Interim, quase, denunnus pastor. nunquam ab illo loco recedere voluit » mus ) vestram videre prasentiane. Propterea enim

sed semper hortabatur eos qui relicti erant . ora- de nativitate Domini de antea vobis su . eſſ . alii nee antecedere non poſintt quia mrffis te de fiderant. sed nemoplus quatn ego.pater. Iterum iterumque suggero . & conememorm praesumo. ut non dstc faciatis de ista nativitate Domini. ficut pr em. quando satis vos in domum habere volui sed peccatis meis obtinere m merui. Annis multis vobis servire merear. domne Desidori sempersusa piciende pater. Vixit Constantius saltem usque ad annum 647. ex chronico episcoporum Albigenſium 647. tom. VII. icilegii. Sub eius episcopatu in-,3 5, cboatum est astrense coeoobiunscujtn primus abbas fuit Robertus-

Post Constantium sedit Richardus, Faustini Castrorum abbatis aequalis, ab anno 673. ex spic tomo VII. Bt ex annalibus Benedi - 33 NS

X. chI-rAnnus.

illonii ad „mum 647. 1. 4.

Citruinus ex eodem chronico, ut ceteri ui sequunltur usque ad Lupum IcI 1. eibqitur s ih EFZIOE.,snb- . filiifv 

45.UtAdIiirtnauutem ’BreniiA ienmffibaetgibuuisr gallis-a lle’uqngriThgtnùn hi: duli- o 580· cenſi synocs ’an. 5So. quo tempore vidit 3: tarat & praefuerat. Ejus epitaphiume ruinisab- dium irae Dei evaginatum super tectum pa atn batiae Castrenſis erutum ira se habet: Hie dormis Brennacenſis, ubi tunc Chilperims rex bt F rec D in Domino citruinus e scopus Albienfis, quondam degundis regina morabantur. Ac paulo post duo abbas Castrensis, & gntus episcopi Carc oneu- eorum filii exstincti sunt, quorum unus sepultus Jis in concilio Toletano. Moriturletloali o 1 11. est in baſilica S. Dionyſii, pro Pariſios, al- kal. n. an. ncxcvur. Quod epitaphimn V. 9 - ter in baſilica SS. Crispini & rispiniani apud C. mino de Boufignac Tolosam senatus con- Sueſhoncs. Vide Greg. l. 5. capp. 33. & 51. ſiliario communicatum, Pariſios transmiſit doc- V I I I  ffiizfsno xI11C2IIgbhIs8I iri’gerfqiiigſſ Deſideratus B. Salvio in ntificalem sedem rum vicarios subscripſit Citruinus abbas, 58 c. subrogatur anno Domini 533. aUctore eodem a ens vicem Stephani episcopi Carcaſſenſis. Gregorio lib. 8. bist. cap. 22.. Post obstumanqum IAem confirmant majori janua: eccleſiae S. Be- s. Salvii hoc anno Desideratus Albi ensibus episco· nedicti Castrenſis inscripti sequentes versus r ex pus datus est. Recte igitur post r orrum ad«- tom.VII. spicilegii. vertit Catellus, in serie antistitum lbienſium

lib. 5. hist. occltanae,,non eſſe locum Theo· Hesperias rigidus censor cnvenit ad oras 2 frido ⁹ qui revera superindUctUS est· Ritusque antiquos re tuis-efferunt. In Toletano coetu Cttrutnus o tvtt 1 X. C o n s r A n r 1 u s. cm;ſſonmfis munus opisesopii. e Constantius interfuit concilio Remenſi sub cozApAacettegzctoAlgsctpAgor: urere,

Sonnatio anno 625.ex Flodoardi historia.Scrip-

sit Deſiderio episcopo Cadurcenſi in haec ver· X 1 I. S. A  A 2 A x n u s. ba: cognoscite, domne. nos orationibus vestris in· columet de palatio remeaſſe. &regem modo Ma- S. Amarandus abbas MoIſhacenſis post S. gantiae cſſe-Et pro quo litteras preci ue misimus . Paternum, ad Albiensem cathedram rveniſſe precamur obnixe . & tanquam pe us vestrisad- legitur, in veneri catalogo abbatum oiſhacen-

voluti quasumus. ut fi evenit quod nativitatem sium. Quod ſi ita ſit, post annum Xo colle