Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/374

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


e7S ECCLESIA M cus quem vivens ad sidem nullis rationibus aut, precibus adducere potuerat. Sepultus est in tumulo episcoporum, ad quem plurima facta sunt miracula. Nihil abs re nos facturos putamus, si coronidis vice subjiciamus epistolam cœtus cleri generalis Franciæ Parisiis an. 1645. congregati, ad Innocentium X. papam qua ejus laudes cumulate prosequitur, exossa in promptuario actorum cleri Gallicani typis edito. D E alissime pater. Cum de fratre nostro (ancta memoria Francisuo Gebennenstum episuopo in sanctorum numerum referendo, ad B. V. superioribus menstbus fcripstmus, tanta benignitate epi— j stola nostra refpondere dignatus es, ut omnibus comitiorum viris fpem maximam ingesseris, nos tibi rem non ingratam facturos, st de ejujdem argumenti negotio, fed quod ad ecclefiam Gallicanam magisspectat, cum S. V. sedulo ageremus. Tribus abhinc annis obiit in Gallia Johannes — Baptista Gault Massiliensts episuopus, consummatus equidem in brevi, fed qui fex menstum curriculo, quibus sudem tenuit, multa tempora explevit. Pietate erga Deum, caritate erga pauperes, follicitudine gregis, morum integritate, zelo, constantia, omnibus denique virtutibus quas in episcopo Paulus requirit, fanctus ille vir enituit. Sed quam ardens in illius pectore animarum falutis procuranda zelus ferveret, erga homines ad triremes damnatos declaratum est. Cum enim apud su perpendisset miferos illos reos damnatione pejores reddi, mala consuetudinis contagione mutuo susu inficere, & omnibus pietatis legibussulutos vivere, accuratam triremium omnium velut totidem fluctuantium parochiarum vifitationem abfolvere in animum suum induxit. Incredibile dictu est, B. P. Juantos labores, quam graves injurias, quam elluinam plane ferociam sustinuerit. Nec cibum nec requiern capiens inter foetida transtra diem consumebat. Hos paterne alloquebatur, illos dure, increpabat, omnes in stnu fovebat, omnibus om-’ tria factus, ut omnes Christo lucraretur. Sic hominibus qui in tenebris, & in umbra mortis fede- bant, lux de coelo orta est, qua ganeones perditissimos in viros modestos, summa cum omnium admiratione transformavit. Sub tanto pastore, B. P. Massilia inter ceteras Gallia civitates caput attoh lebat, Provinciaque omnis ecclestastica disuiplina famam absulutijjimam in clero, pietatis Christiana pristinum candorem inter laicos, brevi restitutum iri sperabat. Sed Deo optimo maximo aliud visum est■, vix enim quintum mensumsanctijstmus praful implebat, cum lecto decubuit, & post ali-] quot dies e corporis ergastulo sulutus ad aternam patriam morte placidissima transtvit. Jilui eximiam pietatis famam dum viveret meruerat, ut animam coelo reddidit, tantum fauctitatis odorem diffudit, ut omnes cives ad illius cubiculum velut confpiratione facta accurrerent, & corpus venerati, fanctum hac die obiisse proclamarent. Nec temeraria vulgi ad superstitionem mobilis vox fuit. Nam antequam humi mandaretur, multa edita sunt miracula, qua conceptam anteasun- ctitatis opinionem, etiam apud incredulos adstru- xere. Omnes Provincia urbes illorum sum » peragrata est, nec ullus suit tam ignobiiss pagus, ex ISSILIENSIS. 674 quo multi agroti aol fancti prafulis tumulum non advolarent, ut quod medicorum arte non potuerant, illius precibus impetrarent. Multis fecundum illorum fidem factum est, ut certissimis probationibus constat, quas viri pietate & doctrina graves illustrissimi Awenionis vicelegati confecere, & in tabulas publicas retulere. Tertius ab obitu viri Dei annus volvitur, & cum in comitiis nostris frequens de illo mentio incidisset, multaque gloriosu de ejus actibus & de miraculis ante & post mortem frater noster Stephanus episuopus modernus hujus ecclesta nobissupe retulisset, omnefque tanto exemplo ad episcopale munus diligentius obeundum fesu provocari faterentur, ecclesta Gallicana dignitatem a nobis postulare censu imus, ut de facra veneratione auctoritate apostolica tanto episc opo decernenda cum S. V. litteris ageremus. Tu enim is es ex cujus ore pendent una cum grege, quicunque sunt veri pastores, & non latrones. Tuum est fidelium pietati leges dare, & proponere exempla qua colant & imitentur, quidquid hac in re privata tentat devotio, non religioni, fed audacia, & privatis affectibus tribue odum est : quos jure quifquis recte fapitsumper fufpectos habebit* Annuat igitur B. V. tam aquis cleri Gallicani precibus, & ardentia populorum vota, Massilien- fium pracipue, longius protrahi non permittat. Vox populi vox Dei, nec ulla festinationis incautasusu picio esse potest, fi maturius cultus facer huic viro decernatur, quem constanti hominum existimatione, tam illustribus miraculis Deus gloriosum reddidit. Sane hac in re acceleranda S. V. Gallicana ecclesta ornamento consuluisse, Gallofque omnes novo vinculo sibi obstrinxisse profitebimur. Deus optimus maximus gregi suo in longos annos te incolumem fervare dignetur.Datum Lutetia anno Domini M. DC. XLvI. die ii.mensis Julii. Obsu- quentissimi ac devotissimi filii vestri &fervi, cardinales, archiepisuopi, episcopi, ceterique ecclesta- stici viri in majoribus cleri Gallicani comitiis congregati. Carolus archiepiscopus Tolosanusprafes. LXX. StEphANus. Stephanus Puget ex episcopo Dardaniensi Massiliensis designatur a rege Ludovico XIV. anno 1643. consecratus jam suerat a Francssco Harleo archiepiscopo Rotomagensi, & Nor- manniæ primate, alsistentibus Albiensi & Con- seranensi episcopis, in ecclesia patrum tertii ordinis siincti Francisci, suburbii sancti Antonii Parisiensis ; & in ecclesiis Remensi ac Metensi episcopale officium diu exercuerat. Comitiis generalibus cleri Gallicani Luretiæ habitis anno 1645. adfuit. Anno 1656. die 14. Maii consecravit Tussanum de Forbin Diniensem episcopum. Obiit anno 1668. LXXI. TU S S A N US. Tussanus filius Galparis de Jansi>n, & Claræ de Libertat, secundæ ejus uxoris, ex episcopo Diniensi sit Massiliensis, a rege Christianisiimo renuntiatus anno 1668. Tempore autem hujus episcopatus a rege legatus missus est in Polo- niam ad reipublicæ comitia, in quibus agente Tuflano, electus est rex Johannes Sobieski regni major marescallus, rebus bello gestis clariisimus,