Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/437

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


„7 ECCLESIA AV consecravit, uti legitur in instrumentis. J IV. METIANUS. Unus est ex illis strenuis orthodoxæ fidei confeflbribus&defensoribus, qui advcrsiis Saturninum Arclatensem episcopum Arianæ per- sidiæ reum insurrexerunt circa annum 356. ip- sumque anathemate percusserunt ; subseripsit enim epistolæ episcoporum provinciæ Viennensis, ea de causii scrjptæ contra eundem Saturninum. Hujus epistolæ jam meminimus in Era- dio Arausicano episcopo. V. D E B o. Hic præsiil exegit sibi monumentum æreperennius, auro pretiosius, templum sancti Pauli a Vandalis dirutum superioribus annis, restaurando. Id factum notatur anno 433. ad quod pium opus cives non modicam pecuniam subministrarunt. Post triennium Debo in magna epi scoporum, clericorum & populorum frequentia ecclesiam hanc coIssecravit siub sanctorum apostolorum Petri & Pauli patrocinia VI. Maximus. Hic episcopus alius est ab illo Maximo qui tertius est m imcriptioneepist.Bonifaciipapæ I.ad episcopos per Gallias & septem provincias con— < sti tutos ; ubi agitur de Maximo Valenti næ civitatis episi : opo variis criminibus accusato, an.419. Sed is est qui subseripsit epistolæ synodicæ præ- siilum Galliæ ad S. Leonem papam anno 451. cum Rustico, Venerio, Constantino, Armentario, Floro, Sabino, aliisque antistibtiS, ex antiquo mantsscripto codice Johannis Sava- ronis. Ipsi & aliis episcopis provinciarum Arelatensis & Viennensis inscribitur epistola 109. ejusiiem S. Leonis, qua controversia de divi- sione provinciarum, inter Arelatensem & Vien- nensem ecclesiam est composita. Idem Maximus an. 45j. Cedit judex in concilio III. Are— £ latensi, ubi agitata est causa Fausti Regensis episcopi, cum abbate & monachis Lirinensibus, ac composita. VII. SATURNIUS, al. SATURNINUS. Saturnius interfuit concilio Romano anno 465. & in ipsiuspræfatione ubi enumerantur episcopi qui ad illud convenerant, legitur ; SS. Saturnio Avenioncnsts provincia. VIII. J U L I A N u s. Julianus subseripsit synodo Arelatensi anno 475. celcbratæ. Ad eum scripsit Apollinaris ] Sidonius. Eundem esse putamus, qui misit ad concilium Agathenseanni 506. Pompeium pre- fbyterum, qui loco ipsius consensit & subscri- psit, ubi appellatur episcopus de Avennica civitate. Huio episcopo nostri Sammarthani præmit- tuntquemdam Donatum, cujus nudum nomen exhibent, assignantque ipsi annum 480. qui si admittendussit, debet postponi Juliano, quem ostendimus anno 475. jam præfuisse & Apollinaris Sydonii coævum ruisie ; & inter duos cognomines episcopos medius collocari. At huE NI O NENS IS. 798 jus Donati episcopatus, nullis testimoniis confirmatur. Delemus quoque ex catalogo episcoporum Avenionensium Salutarem qui misit luo nomine Palladium presoyterum ad concilium Epaonen- se 517. si quidem decepit similitudo nominum, & pro Aventica, lectum est Avennica civitatis. Certe habitum est concilium Epaonense in regno Burgundionum i nec convenerunt ad illud nisi episcopi regni Burgundiæ. At A venio regni erat Gothioi. Qui ergo huc acceffisset ? Venire autem debuit Aventicus apud Helvetios episcopus, qui ad Burgundicum spectat regnum. IX. EUCHERIUS. Nomen Eucherii episcopi subscriptum legitur concilio Arelatensi IV. habito anno 524. In actis quidem hujus concilii editis, nomi na sedium episcopalium reticentur. At in vetustss- simo conciliorum codice manusi : ripto, qui est Cartusiæ Portarum, nomina hæc alibi deside- rata revelantur hoc pacto : casarius in Christi nomine Arelatensis episcopus, &c. Contumeliosus de Regenst civitate episcopus, &c. Phila- grius…… Cabellica civitatis episcopus, &c. Pratextatus….. ecclesta Aptensts episcopus, &c. Eucherius in Christi nomine Avennica ecclesta episcopus consenst&subscripst. Adhuc convenit tu- cherius ad concilium CarpentorateIsse an. 527. X. ANTONINUS. Devictis Gothis Avenio Francis paruit ; dein- deque Avenionenses præsiilesad concilia in veteri ditione Francorum coacta coeperunt venire, aut vicarios mittere. Utrumque præstitit Antoninus, al. Antonius ; adfuit enim &subsori- psit concilio Aurelianensi IV. an. 541. sic enim legitur in codice manuscripto Murbacensi conciliorum : Antonius Avennicus consenst &subscri- pst. In quinta vero synodo Aurelianensi ejus vice Marinus presoyter subscripsit an. 549. Anno autem 554. accessit ipse ad concilium V. Arelat. Antoninum putamus esse illum episcopum Avennieasts civitatis, quo migrante, hoc est mo- riente, Chlotarius rex voluit Domnolum sancti Laurentii apud Parisios abbatem ad hanc cathedram provehere. Sed dignitatem episcopalem tunc deprecatus est S. Domnolus, causatus suam simplicitatem convenire minime civitati Avenionensi, in qua tot erant senatores sophi- stici ac judices philosophici. Id vero actum an. 581. refert Gregorius Turonicus. S. Domnolus paulo post successor datus est S. Innocentio Ce- noinanensi episcopo. Sedes vero Avenionensis illo recusante data est Johanni qui sequitur. XI. Johannes I. Synodo Matisconensi II. celebratæ an. 585. consensit & subscripsit hic episcopus per w/Jl sum suum & vicarium. Haud diu postea praefuit ; anno enim 587. jam cesserat locum alteri, qui nimirum hoc anno sepelivit S. Cæsariam mortuam in loco eremi Motjtis Andaonensis, secus Avenionem sexto idus Decembris, uti legitur in ejuldem virginis epitaphio, quod refert Baronius tomo VII. XII.