Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/470

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


so ECCLESIA Al emigrasse, probat inde codex noster, quodpri-1 mus visus est cum elogio tumulatus in æde ca- thcdrali sub inscripto lapide, qui continuo pedum attritu absumtus ante quadringentos annos. Hæc verba tamen adhuc repræsentabat. CONDI… HIC. PIETAS. AMOR. … JUBAR. INSIG… GRATUS… JULIUS. ECCLESI… LABORE…. … AD… CUM… LAUDE. T… Sed & lapis ille qui tum spectabatur, vel temporum diuturnitate exesus, vel hominum in— j curia neglectus, aut qua alia de causa defossus, vel ad usos alios transiatus, nunc eo loci non amplius visitur. XXIV. S. M A x I m U S. i »

»

»

» fafi 10. Mrroiti roSii t. XXV. S. D O N A T U S. X eoIuii papa 16. Mrmiff rrjii p. XXVI. S. SATURNINUS. Hilari papa Childerici regii 6, XXVII. ElOTHERUs ^r/EL EUTHERIUS Siffephcii papa S. rrjij 17. _ Elotherus ( ita nomen illius effert prisca se. rics cpiscoporum Avcnnicensium) vel Eleutherius ( ut legitur in Sanctandreano indice, & codice meo) doctrina, side, humanitate & honestate insignis, ejufdem ecclesiæ prelbyter, atque ideo liis virtutibus eo culmine dignior, quod nonnisi episcopatus apicem gradatim as- cendi ex Canone jubebatur. Quod autem is sit Eleutherius ad quem Sidon. Apollinaris scribit ut nullius certi idonei testis testimonium evincit, re tamen & temporis & locorum ratione facillime persuademur i • Tornacensem enim Eleutherium arbitrari, ut conjectat Savaro in episu 11. in lib. 6. Sid. id certe mihi, nec aliis probari potest, cum Sidonio longe posterior inveniatur idem Eleutherius Tornacensis episcopus, & nc- quidem ipsum hoc ævo pontificiam dignitatem capefllvisse exipsa temporum circumscriptione constet. Vcrosimilius est Sidonium ad Eleutherium Avenionensem episcopum laudatam epistolam scripfisse : his verbis Sidonius domino papa Eleutherio suosalut em.Legatur epistola Ccc^cnssudaum prasens charta commendat &c. Et valde utique pro meo sensii, quod ibi pro Judæo agit, nam refert Benjamin Tudelensis in itinerario, qui ante CD. annos scripsit, inter urbes qurJiidæorum synagogashabuerunt post eversionem Hierosolimitanæ urbis a Tito, Ves- pasiani imperatoris filio peractam, Avenionem non postremam fuisse, multosque illam tunc a Si cpnstarrt de Meutherio Avenionensi episoopo, rion rejice* rem » K D Polycarni conjetShiram, sed cum episcopatuffi Eleutheri astrranr tantum indices, qui certe rccenciores sunt, & unus ex akero desoripti videntur, nullam merentur fidem. Mirari praeter ? » fub-t Noguierum, & alios qui tam de Avenionensibus epir scr » pi$, quam 1 de aliis Provinciæ fcripfcrunt, nufqiam ridufc laudatos indices, qui ut ita dicam, ad manuntcraoc. Tornus L ENIONENSIS. » 64 habuisse Isi-aelitas sapientes ac divites, & familias etiam quasdam de domo David, & Ju- da, quas ipse Vespa sianus Cæsar in eam trans> ci tulerat, ubi & adhuc in lpem suturæ con- versionis tolerantur a summo pontifice. Codex noster eximiænotæ excellentem Elotheri Avenion. episcopi virtutem exprimit, cui succinit index Santandrelnus dicens, sub eo ecclesiam Aven. reviviscere incœpisse, quam instar feræ depastus fuerat Euricus Gothorum rex. XXVIII. JUL1ANUS*. Sjmuathipbfor. Ciani. 4 Avenion. cathedram post Eleutherum conscendisse septimo a morte ejus die concentuS habet antiquarum omnium tabularum ejusidem ecclesiæ, & indicum Savaronis, & S. Andieæ, nulla prorsus levitate variationis. Electum autem & inauguratum Octobri mense Julianum, auctor nobis est codex’accuratissmus ac gravissimus… Exeunte jam anno a suscepta dignitate decimo septimo, quarto idus Decemb. an. 515. extremum vitæ emittit spiritum, nervis su— j bito in stuporem actis & toto sensu deiiituto. XXIX. Salutax t s.y } Hermifda papa 9. ChilMerti regis III. la Adfuit synodo Epaonensi, cui subscripsit in hunc modum Salutaris Avennecensu : at in co- codice Pithœano legitur sic adnotatus, Salutaris civitatis Avento subscripsit, quod & pariter habent codices Remensis & Portarum. Ac TilianuS, Fossatensis, Corbeiensis & Lugdu- nensis, quos sequi mavult Sirmundus, sic aliter post omnium episcoporum subscriptiones : Peladius presbyter jussu domini Salutaris episc. j civit. Avennica * huic definitioni interfui & sulf (cripst… ut ex hinc viaeas ipsum primo interfuisse per se sanctæ synodo, & mox non adfuisse nisi per delegatum suum Palladium pre- Ibyterum. Sub anno quingentcsimo vigesimo tertio eum mortali vitæ miiisse nuntium, illud magnopere persuadet, & plane in certum datur argumentum, quod Eucherium omnes antiqui indices, Santandreanus, Avnionensis& Savaronis, codexque noster pervetustus, electum eo ipso anno, tertio decimo calendas Julii, & evectum ad Avenion. ecclesiæ pontisicatum pari side, & conspirante stilo consirmant. Itaque de Salutari nihil hic amplius, de Eucherio 1 vero hæc quæ sequuntur. XXX. EUCHERIUS. HurmiiscUpapA 10. C hi Ida serti io. Eucherius evoluto nondum suæ electionis an* no, Arelatensi quartæ synodo, octavo idus JuniaS interfuit & subscripsit, ut aperte patet ex codice vetustiffimo conciliorum Cartusiæ Portarum, in quo leguntur omnium illorum episcoporum synodo præfatæ civitatiS subCgnantium subscriptiones. u Julianum bunc admittimus, sod ex conciliorum testimonio, maxime AgJthcnsts anni 506. qur consulerc debuiflet D. Poly* carpus, potius quam attendere fabulis. i Legendum cstc Aventicu nou ^VriwisAsopra probanauf* 1 ii