Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/480

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


.8, ECCLESIA A Jan. an. gratiæ 1465. Nihilominus vero memoratur Jacobus cardinaliS administrator abbatiæ S. Andreæ an. 1472. & 1477. Obiit idib. Sept. XXXV11. Petrus de Arpajone sedis aposto- licæ protonotarius, ex illustri in Ruthenispro » sapia toparcharum de Arpajone ortu$, Guil- lelmi cpiscopi Cadurc. & Gossridi Petrocoric. antistitum germanus I9.Martii anno 1479.vicarium suum specialem & generalem in spiri- tualibus & temporalibus abbatiæ sancti Andreæ constituit Johannem Nigaudi vel Nigan- di. Hoc ipso tamen anno 21. Octob. sedes vacare dicitur, quo Johannes Michaclis pitancia- rius ac vicarius generalis monasterii sancti Andreæ sede vacante, creat & constituit ejusdem monasterii camerarium J>hannem de sancto Johanne, in utroque jure baccalaureum, ordinis Cluniacensis, actu legentem in universitate Avenionis. Forte nimirum ægre a monachis admissus est Petrus de Arpajone, qui omen an. 1482.15. Maii per suum vicarium generalem Johannem Nigandi prioratum B. Mariæ de haltu contuli fle memoratur. Eodem anno 2. Decemb. Johannes de sancto Johanne monachus & camerarius sancti Andreæ, vkarius generalis abbatis in capitulo generali confirmat fundationem a fratre Girauao Piscatorii priore ( de LaoreiS in ipso monasterio Factam. An. 1495. indict. XIII. 20. Junii, constituit suosprocuratores ad impugnandas coram domino papa prioratuum uniones. Præfuit ad annum 1521. quo vivendi finem fecit Iv. idus Martii, teste necrologio. XXXVIII. Ludovicus ssAube alias de Ru- pemartina Avenionensis diœcesis, sacrorum ca- nonum professor & auditor sacri palatii aposto* lici Avenion. primum exstitit monachus Montis-majoris j tum prior sancti Petri de Aligno, deinde sancti Martini de Calismartio al. de Col- lis, e præcentore tandem sancti Andreæ abbaS j eligitur, ac bulla pontificia Leonis papæ X— data IX. cal. Maii anno incarnationiS 1521. pontificatus IX. consirmatur, in qua quidem decretorum doctor, & in academia Avenionensi cum laude docens appellatur, eique facultas retinendi prioratus conceditur. Anno 1537 1. Decemb. Franciseus Galliæ rex Paulo III. summopontisici per litteraSindicavitse respon- disse votis Ludovici d*Aube sancti Andreæ abbatis, abbatiam suam Francisco de Castellana nepoti, monacho & pitanciario ejusdem abbatiæ resignare cup ; encis, postulavitque ut eundem Franciscum avunculo dare successorem non p dedignaretur. An. denique 1539. die 2. Maii tabellam de pasiione Christi suis impensis confici curavit, atque in fata cesiit eodem anno Iv. non. mensiS Novemb. Plurima dona ipsi monasterio fecit, in quo & quatuor anniversaria fundavit : videlicet in qualibet feria sexta 4. temporum, necnon dedit capellam vestimentorum 450, solitorum auri, lta necrologium. XXXIX. Franciseus de Castellana sacrorum canonum professor, nepos ex sorore Ludovici d’Aube superioris abbatis, quo cedente in manibus regis, & ipso rege apd Paulum Tomus I. I E N I O N E N S I S » 814 A III— summum pontificem interveniente, bulla pontisicia Romæ apud sanctum Petrum data 2. cal. al. undecimo cal. Maii anno incarnationiS Dominicæ 1539. pontisicatus Iv. curam & ad- ministrationem abbatiæ suscepit. Anno seq. 15. Decemb. clientelare sacramentum regi exhibet pro temporalibus abbatiæ suæ bonis. Eodem anno 1540. menlæ abbatiali adjungi fecit prioratum de Tavels. Supellectilem faeram deinceps auxit, & regularia ædisicia nonnulla sar- ta-tecta fecit. Anno 1553. breviarium ad usum cœnobii fui Avenione typis mandari curavit. Anno 1557.17. Septemb. cum ad procuranda 3 sedis apostolicæ apud Carpentoractum negotia deputatus fuisset, ne suum, dum abesset, mo nasterium idoneo rectore careret, vicarium suum generalem & specialem instituit Audoi- num Moncalmum al. Odonem de Montenon £rædicti monasterii camerarium. Præerat ad- . uc anno 1559. ultima Julii ; ad quot annos incertum : hoc unum scitur quod obierit 11. die Aprilis al. 11. cal. ejusdem mensis, & quod sta- tim electus sit a fratribus in vacantis monasterii vicarium generalem Antonius Castelboni al. de Castroburcio, prior claustralis 12. Oct. 1566. XL. Claudius Page e vicario generali mo-

nasterii B. Mariæ de Valle-Richerii ordinis S. Benedicti, Bajocensis diœc. aPioV. papa, monasterio sancti Andreæ abbaS prasicitur an. 1567. 6. cal. Martii pontisic. an. 2. Præfuit ad annum 1572. quo Casari Brancasiio cesiit.reservatasi* bi annua pensione 250. librarum. XLI. Cæsar Brancasiius ( aliaS Abrahamus Lunelli, quandiu nimirum Judatis exstitit) recens ad sidem conversus, dimittente Claudio Page, Andaonis abbas instituitur brevi Gre- gorii XIII. dato Romæ Iv. cal. Januarii pontificatus anno 1. possesiionem adeptus 7. Novembris 1575. Vir erat doctisiimus, linguas 22. y callebat, qui & hebraicam Gilbertum Gene- brardum in cœnobio Montis-Alti Andaoni vicino & subjecto edocuit. Cardinali Georgio Ar- maniaco, aliisque sacri$ ecclesiæ principibus acceptisiimus suit, non vero monachiS qui eum hucusque Judaismum profiteri ita con- auesti sunt, ut Lutetiam Parisiorum accedere ato vicario generali, tandemque Johanni Si- cardo polemarchi de Ornano filiorum pæda- gogo sub annua pensione anno 1597. resignare compulsossit. Venetias deinde perrexit, quo dum iter ageret per Rhodanum & Avenionem, pallio faciem obduxit ne locum in quo tot probris affectus fuerat videre cogeretur. Peregre vero & antequam Venetias attigisset eum ferunt obiisse anno 1598. & quidem juxta nonnullos ad Judaismum regreflum. XLII. Johannes Sicardus clericus Ebredu- nensis diœcesis, polemarchi de Ornano gra- tiaad regimen cœnobii sancti Andreæ admittitur a Clemente papa hujus nominis octavo, bulla idibus Decemb. data anno incarnat. 1599. ejus pontisicatus VI11. Hic ipse sancti Andreæ insirmarius, & in spiritualibus ac temporalibus vicarius generalis jam admissus, post expressam regulæ sancti Benedicti profesiionem, abbatiæ possesiionem adipiscitur, facto de observandis Kkkij