Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/487

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


8, 7 ECCLESIA CARP derunt, ad causam Sassaraci Parisiensis epi— j seopi finiendam j qui videlicet de graviffimo crimine accusatus fuerat, & ab episcopatu dejectus, ac in monasterium detrusus. Priorem sententiam in eum latam confirmarunt huius concilii patres, anno, ut Carolo Cointio placet, 551. seu 555. juxta vulge receptam opinionem. VI. TETRADIUS. Tetradius sub nomine episcopi ecclesiæ Vin- dascensis nomen addidit & consensum concilio Parisiensi quarto, cum Sapaudo metropolitano Arelatensi, & plurimis ex eadem provincia episcopis, anno 573. Hac in subscriptione Tetradius pergit se dicere episcopum ecclesiæ Vindascensis. VII. BŒTIUS. Anno 584. tres metropolitani, Sapaudus Arelatensis, Priscus Lugdunensis, Evanti us Viennensis, cum suarum povinciarum episcopis cœuntes, secundum concilium Valenti- niim celebraverunt. I nter præsiiles autem provinciæ Arelatensis adfuit Boetius. Anno vero siequenti ad synodum secundam Matssconen- sem misit, qui suas in hoc episcoporum cœtu Frequenti vices ageret, imitatus metropolitam ( siium Sapaudum, & plurimos ex eadem provincia prassules. Ibi autem Boetius vocatur episcopus a Carpentorato. VIII. O D O F R I D U S. Odofridum Carpentoractensum episcopum ( hisce temporibus) floruisse fcribunt fratres Sammarthani, veteribus monumentis illius ecclesta freti, inquit Coinrius ad annum 590. Dc illo vero nihil a nobis inventum esse cogimur confiteri. Aaufridi episcopi epitaphium sijpra portam episcopalem, juxta ecclesiam S. Sissredi inscri- ptum hactenus legitur, quod ad episcopum no— I strum, aut ad alterum, qui centum circiter & quinquaginta annis tardius vixit pertinere debet. ita autem se habet : Aaufridius quo claruit urbs Carpentoratensts Hic jacet, unde dolor, nam jacet urbis honor. Relligio, vigor ecclesta, reverentia cleri Hoc vivente fuit, hocque ruente ruit. Oppressos relevans, tumidis leo, mittibus agnus, Par fuit, aut primus vixquefecundus erat. Ecclesiam nimis iste suam nihil usque redactam Extulit, & crevit, fecit & esse quod esu Nobilis in terra, sed nobilior fit in isto, t Nobilis hinc abiit, nobilior maneat. Prima dies Augusti terris, heu dolor ! illum Extulit, & coelo reddidit hac eadem. Hos fecit versus in sude fecundus ab illo, Illiufque nepos quem tenuit & docuit. IX. Georgius I. Georgius inter Carpentoratenses episcopos memoratur tum a nostris Sammarthanis, tum a Carolo Cointio ad annum 604. X. P E T R U S I. Præcrat anno 630. juxta eorumdem scripto- ■NTORACTENSIS. 898 . rum testimonium ; etsi nulla proferant argumenta & documenta ex quibus id consirmetur. XI. DomINICUS. De illo Cointius ita loquitur ad annum 640. Hisce temporibus ecclesta Carpentoractenst præcrat Dominicus episuopus. Sammarthani vero ipsi as- signant annum 645. quibus minime annuit Cointius, quia concilium Cabilonense sub Clo- doveo II. habitum, loco movit & præmature anno 644. celebratum putavit. At hujus concilii tempore Dominicus non sedebat amplius, ipsius enim successor Licerius ad hanc conve- I nit synodum. XII. Licemus. Licerii tempus ex concilio Cabilonensi habito regnante Clodoveo rege II. utcumque sciri potest > hujus enim synodi decretis & placitis lubscripsit. Porro etsi Cointius eam ponat ad annum 644. verisimilius tamen est, ut pro* bat Sirmondus, eam actam esse anno 648. vulgo autem revocatur ad annum 650. Cointius censet ipsum esse Littorium episcopum, quj legitur inter subscriptiones ad calcem appositas f>rivilegio quod S. Landericus Parisiorum epicopus concessit S. Dionysii monasterio : Sub die Julii, in anno xv. regnante Chlodovico ( al. Clodoveo)gloriostjjlmor-ge ( Francorum) hoc est, ut Jacobo Sirmondo videtur, anno Christi 658. Nam, ut ipfe ait : Clodovei junioris anni consurgunt ex anno Christi DcxlIv. ineunte. Attamen vir doctissimus G. Daniel e societate Jesu, uti Jacobus Sirmondus, primum Clodovei II. regnantis annum componit cum anno Domini 638. qua in sententia privilegium S. Lan- dcrici datum fuisset anno Christi 652. XIII. PAULUS I. 1 Sedebat anno Christi 664. ut siimmo consensu docent tum Sammarthani fratres, tum Carolus Cointius, qui tamen ad id persiiaden- dum, nullum accerlunt testimonium ab veteribus chartis. XIV. ANASTASIUS. Anno 686. sedebat ex Sammart. & Cointio. XV. Innocentius. Anno 702. ex iisdem. XVI. OLORADUS, vr/ OdoARDus. Anno 730. issdem testibus. XVII. HOOTFRIDUS. Anno 747. ex Sammarthanis, & Cointio qui autumat eum adhuc sedisse anno 752. XVIII. AgAPITUS. Anno 770. ex iisdem. XIX. Amatus. Annus Domini 788. celebris fuit in Gallia. maxime Narbonensi.ob concilium in ipsa urbe Narbona Daniele arcbiepiscopo præsiae habitum, ad quod convenerunt Arelatensis tffetro-