Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/49

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


iro ECCLES IA A LBIEN SI S. 30 S. Dominici, videlicet ordinis Prædieatorum alumnus, ad cathedramAlbiensem ascendisse dicitur an. 1379.idque convenit ciim Albiensibus ta- bulis, in quibus legitur Dominicum archidiacono Petraconcensi camerario cardinalis Lemovi- censis, die S. Junii an 1380. demandasse provinciam exhibendi hominium B. Bituricensi archic- piscopo, pro civitate Albiensi. Eodem anno dic 5. Octobris interdictione sibi ex formis juris facta, jubetur liberam suo capitulo relinquere pos- seffioncm bonorum quæ Hugo Albiensis epilco- , is ab intestato acquisierat, ut pote quæ bulla Clementis papæ VII. dicto capitulo concesse fuerant-Ninilominus tamen hac ae re mota querela mediis arbitris composita non est nisi anno 1381. 8. Septembris. Ab hac sede transtatus est ad episcopatum S. Pontii Tomeriarum, an.I382. ubi ae illo plura, & in Tolosanis archiepiscopis. LXIV. JoHANNEsII. Hic præsul, quem legimus cognominatum d*Alby & de Saya, die 24. Julii, an. 1382. Lu- dovicum ducem Andecavorum & Turonum comitabatur in castris aa Padum, una cum Lu- dovico de Monte-gaudio ipsius ducis Marescal- lo, & Johanne domino de Bueil Cambellano, uti testantur litreræ, quibus idem dux ratum habet pactum de 40.millibus florenorum auri, solvendis magnisico domino Bamabæ viceco- miti Mediolani, pro stipendio quingentarum lancearum, quæ subministraturum illi dictuS Andegavensis pollicitus erat, ex chara cameræ rationum regiarum Paris. Anno sequenti reddi- tus suæ ecclesiæ ad exemplum Beraldi, Petri, Pictavini, Hugonis & Dominici antecesseram, 40. dies indulgentiæ visitantibus ecclesiam sanctae Mariæ de Fargis, fundaram a præfato Be- raldo, in qua, interceflione beatæ Mariæ virginis plurima nebant miracula, concedit 29. April. 1383. ex tab. Annuntiatarum apud Albiam. De hoc episcopo liber obituum hæc habet : Anno Domini MCCCLxxxm ; obiit reverendus Dominus Johannes de Saya, episcopus Albiensis, qui dedit imaginem B. Mariæ ponderis duodecim mar- charum argenti, & ultra duos pannos. LXV. GUILLELMUSVII I. Non rudis & inexpertus ad Albienses infulas accessit Guillelmus de Vouta, qui antea regendi tirocinium posuerat in ecclesiæ Tolonon- sis administratione, deinde factus episcopus Massilienlis, tum Valentinensis & Diensis. Albiensibus denique in rabulis memoratur ut episcopus, annis 1383. 84. 85 ; An. 1389. die 25. Februarii Johanni Bituricensi archiepiscopo, per procuratorem hominium præstitit pro civitate Albiensi. An. 1392. in jus vocatur a rege, quod ipse vel ab ipso instituti judices, inquisitionem cujusdam criminis usurpassent. An. 1397. die 20. Maii prorogatur ipsi tempus ad reddendum Petro Bituricensi archipræsuli hominium. Hæc tabulæ episcopales ; proindeque Guillelmi epis- copatus non desiit an. 1392. Laudatur in Gallia christiana Gemellorum fratrum, quod ædi- fichun S. Cæeiliæ Albiensis absolverit, sunda- V veritque holpitium pauperum, sub sanctorum Petri & Andreæ Gailiacensis titulo : LXVI. PE TRUS. II. Hunc episcopum non sine formidine adjicimus catalogo Albiensium antistitum. Nimirum in tabulis episcopalibus semel dumtaxat occurrit, videlicet die L Julii, an. 1386. quo hominium recipit a Raimundo dcMonestier domi- cvllo, pro castro & valle de Monestier. Forte pro episcopali sede contendit cum Guillelmo de Vouta, quod facile persuasum habemus. * LXVII. DomINICUS ; Quid ca æ fuerit, ut relicto Tomeriensi episcopatu, Dominicus de Florentia ad pristinam ledem redierit, ignoramus. Certe anno 1397. die 30. Junii paciscitur cum priore de Rabastenx Moissiacensi monacha, pro nonnullis decimis. Anno veto 1409. adfuit concilio Pisano ante suam tranflationem ad sedem Tolosanam, factam per bullam Johannis papæ XX11I. datam idibusSeptembris, annoI. ejuS pontificatus. LXVIII. PETRUS III. Petrus cognomento Nepos, subdiaconus, li- centiatus in legibus, decanus ecclesiæ collegia- tæ de capella Taillescr, Lemovicensis diœcesis, canonicus Narbonenlis & Claromontanus, per transtationem Bertrandi de Malo-leone ad sedem Biterrensemælectus est episcopus Vauren. sis an. 14.08. possefsionem adeptus I7.Octob.ejuf. dem anni, qui tamen regis & ecclesiæ negotiis occupatus, diu distulit ad ecclesiam accedere. Postea anno 1410. Johannes XXIII. Dominico ad sedem Tolosanam tranllato, eum sub- rogavit data bulla nonis Septembris, fui pon- ) tisseatus anno 1. qua eum a vinculo quo sedi Vaurensi alligabatur, absolvit, & Albiensi ecclesiæ prarsicit. Eidem Johanni papæ juramentum obedientiæ præstitit anno 1411. qui altero post anno has aa nostrum Petrum litteras dedit, rogans ut Bernardum comitem Armaniaci, ad sanctæ sedis apostolicæ obedientiam reduceret. JoHANNIS PAPÆ XXIII. LITTERA ad Petrum episcopum Albiensem. JOannes episcopus servus fervorum Dei, venerabili fratri Petro episcopo Albienst, salutem & apostolicam benedictionem. Dudum fraternitati tua commifesse meminimus, ut ad dilectum filium nobilem virum Bernardum comitem Armeniaci personaliter te conferres, atque ipsum ad nojlrum & Romana eccltjia gremium, devotionem & obedientiam reducere conareris. In qua re cum necdum perceperimus te quam summe optavimus ac optamus, prabere operam potuijse, denuofraternitatem tuam pulsure decrevimus, volentes quod in hoc tam laudando opere omnibusstudiis atque vigiliis, omnibusque conatibus tuis elabores. Nos enim eidem fraternitati tua prafatum comitem reducendi, ac nostro & prafata ecclesiæ nomine recipiendi, ceteraque qua netejsaria fore cognoveris exercendi, per alias litteras nostras quas per lato