Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/50

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ai ECCLESIA ALBI EN SIS. jz rem prafentium mittimus, plenam tribuimus fa— A cultatem. Volentes insuper quod fi prafatum comitem ad hujufmodigremium sufcipcrc te contingat, eum informare studeas quanto caritatis ardore, quamque tenero affectupersunam suam & prosequi intendimus & complecti, difpofiti hujufmodi affectum & benevolentiam nostram quantum cum Altissimo dabitur, efficaci operum exhibitione offendere. Datum Roma apud fanctum Petrum idibus Martii, pontificatus nostri anno tertio. Varia negotia deinceps eidem Petro committere perrexit hic pontifex ; exstantque in tabulis Albiensibus plunma Petri hujus episcopi acta j annorum 1414. 1421. &c. usique ad annum 1430. Anno præsertim 1428. ratam habuit fundationem missæ unius factam in ecclesia Albiensi a Jacobo Siciliæ, Hungariæ & Jenssalem rege. E vita migravit anno 1434. aut 1433. mense Septembri desinente, vel incipiente Octobri. LXIX. BERNARDUS IV. Bernardus de Cassiliaco præpositus Albiensis, per obitum Petri Nepotis, communi canonicorum voto eligitur, qui ejusdem electionis confirmationem a concilio Basileensi postularunt ; 1 eoncilii autem auctoritate rata est habita electio hæc, die 19. Decemb.an. 1435. Idem concilium Facultatem ei concedit, recedendi ad tempus a synodo, ut episcopatus sui possessionem ineat, vn. idus Manii 14.36. Interim Robertus Delphinus vel Delphini, provisiones accipit ejusdem episcopatusab Eugenio IV. papa ad preces Ca- roli VII. ducis Borbonii, & comitis Montis- penserii ; jure reservationis factæ hujus episcopatus a summo pontifice, quamprimum vacaret ; quas reservationes concilium aboleverat, electiones restituendo. Bernardus favente concilio cotssecratus est episcopus Albiensis, in ecclesia Fratrum Minorum Basileæ, die 12. Feb. an. 1435. a Martino Lectorensi episcopo, aflis- tente episcopo Lausanensi, cum alio cujus nomen tacetur. Nec tamen turbare cessavit Robertus. Nam per suos satellites, quibus præerat Ruthenensis lenescallus, castrum Monti-ratum obsedit & expugnavit anno 1437. & interim consulcs in urbe Albiensi aliquot annis creavit. , Ex tantis dissidiis factum est, ut anno 1442. Vau- rensis episcopus Albiensem episcopatum in spiritualibus administraret. Nec tam cito sijpita querela ; uterque enim ut se osserebat occasio munia episcopalia exercebat. Sed Bernardus post varias altercationes, novam possessionem iniit an. 1455. niiflamque sdemnem celebravit in siia ecclesia, 1. die Novembris. Neque hic stetit Robertus Delphini, qui anno 1456. adhuc episcopalia exercebat. Tandem Bernardus vicit sententia & decreto senatus Parisiensis adversus Robertum, die 1. Aprilis 1461.4 Denique anno I462.dk 2. Novembris, dominus Bernardus miferatione divina dies suos in Domino claufit extremos, fepultus ante majus altare. » Baluziusqoi fufc2git de Roberto Delphini in hift. gen. domus Arverni*, dicit 2nno 1460. idditque Robertum condemna- Tumfuiflc ad omnes litis itnpcnsu. LXX. ROBERTUS. < Robertus Delphini, de quo jam plurima di—’ ximus, silius erat Beraldi II. cognomento Magni, Arverniæ delphini, & comius Claromonten- sis, baronis de Mcrcorio, ex Margarita de Sacro- cæsiire ( de Sancerre) Hic ab adolescentia vitam monasticam juxta regulam S. Benedicti amplexus, multis potitus cit abbatiis, ut dicemuS in Carnotcnsibusepiscopis, qu busnon contentus, cum jam esset Carnotensis episcopus, Albiensem ambivit cathedram. In instrumento abbatiæ de Boscheto, an. 1434. cum titulo Albiensis episcopi, & cognomine Delphini occurrit. Datum apud locum nostrum de Leuthonio, in capella castri dicti loci, an. mccccxxxiv. indict.xii. die Veneris, vili. Octobris, Eu genii papa IV. an. IV. Anno 1451. die 17. Aprilis, data est quædam charta in monasterio sanctæ Cratis de Volta (la Voultc) cujus loci prior erat Robertus, ubi sic subscribit : Robertus Dau- phtn episcopus dlbiensis, dominus baronia de Meretur l vicecomes de Montarat, prior S. Crucis de Volta. Ex hac vita raptus est an. 1462. quo an. die I. Novemb. testamentum condiderat, in quo Albiensem episcopum adhuc se dicir ; eodem etiam titulo donatus in bulla Callixti papæ, data iv. nonas Julii an. 4. ejus pontificatus, qua ei testamentum condendi dat licentiam.Jacet in ecclesia Fratrum Minorum Brivatensium in Pe- pulchro a latere evangelii sanctuarii erecto cum ipsius effigie, quod delineatum habes apud Stephanum Baluzium. Nulla monumentum hoc ornant cardinalium insignia, quamvis legam eum in archivo Albiensi nominari episcopum & cardinalem Albiensem, am m ccccxnx.c^lixro papa, Friderico imperatore, & Carolo Francorum rege. Certe Callistus non erat papa, an. 1449. Juxta sepulcrum legitur hoc epitaphium recens po- 1 situm : Hic jacet reverendissimus in Christo pater Robertus Arvernorum delphinus, primo Carnotensis, postea Albiensis episcopus i genere tsanctitate, & dignitate illustrissimus. In tantum prasulem & potentissimos principes Borbonios, & Arvtrnia comites ejus progenitores, & hujus monasterii fundatoris, gratitudinis hoc monumentum posuit reverendus paterjacobus de 1’Arbre, regis chriffianissi- mi confiliarius & condonator, provincia pater, ac hujus conventus moderator. Anno 1646. LXXI. JOHANNES III. Patria Johannis Jofredi fuit Luxovium in Vo- Pago Paltu oppidum, ob Luxoviensem abbatiam æque nobilem, & antiquam celebre, ubi honestis prognatus parentibus, ab issque liberali- ter educatus, in litteris multum profecit, lauream doctorisin decretis, & in theologia con- seCutus : ut merito illum Pius papa 11. egregium doctrina & ingenio dixerit. Nec defuerunt virtuti & animi dotibus siia præmia : si tamen hoc digna sint nomine bona temporalia, quibus cumulatus fuit, factus prior Anagrathensis*, Ar- bosii, castri siipra Salinas, decanus S. Vivenui tb Hist. gcncal. Arrcm. corti. I. p. 106.