Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/502

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


il7 ECCLESIA V latensi, cujus jam meminimus, uterque Ber-1 trandus subsCriptus legitur, archiepiscopus Aqui- sexticnsis, & episcopus V asioneniis ; quod luce darius demonstrat non unum eumdemque esse Bertrandum, qui primum Vasenfcm eccle- siam rexerit, & migraverit postea ad metropolim A quassem. XXVII. BERENGARIUsII. Berengarius de Reillana, ex nobili genere in Forcalqueriensi pago natus, suffcctus est Ber- trando, qui per comitem Tolosanum, jurisdictione & dominio ad suam ecclesiam pertinentibus privatus eso Interim cum princeps ] iste quoddam munimentum erexisset in monte, ubi nunc sita est Vasio, præsiil comitem anathemate percusse apud castrum de Intercallis, ( Entrechaux,) eique adhærentes ; quod adeo Raimundum commovit, ut ipsum antistitem domo, civitate Vasionensi, & castris de Cre- steto, & de Rastello ejecerit ; quemadmodum ex veteri instrumento compertum est, dato cir- , citer an. 1185. quo testes sacramento confirmarunt quæ dixerant de damnis per comiteS Tolosanos ecdesiæ Vasionensi ilsatu. XXVIII. Villelmus I. < Villelmus de Lauduno ex gente nobili inferioris Occitaniæ opibus & bello clara, anno 1190. siedebat, quo circiter tempore omnem ’* episeopatum a Raimundo Tolosano recepit, &ad mortem usque eum possedit ; sied post ejus obitum, cum cadaver sepulcro mandaretur, jpsius iterum præsulis domus occupata est. Ip- fum esse putamus de quo legitur innecrologio Caisiani. m. nonas Septembris obsit Domnus Cusllelmus Vastoneests episcopus & canonicus sum- fis R. id est S. Run, ut conjicimus. XXIX RAIMBALDUS. Rahnbaldus, seu Raibaudus Flotta genere ac dignitate inclytus, agnatus Guillelmi reguli ForcalqueriensiS, qui V apincensi, Ebredunen- si, Avennico, & pagis a Druentia ad Rhodanum cum summo imperio dominabatur, epi- |. scopus legitur an. 1193. & synodo Vaurensi interfuisse dicitur. Sed id minime certum, nullam enim novimus Vauretssem synodum ante an. Domini 1213. quo Raimbaudus non ampliuS præerat. Cum autem Raimundus Tolosanus hæresi A lbigensium patrocinaretur, & vexaret ecclesias episcoposque, potissimum Vasionen- Fem, Innocentius papa III. ut ipsiustutelæ ac securitati prospiceret, misit legatum in has oras, Raimundum Uceticensem episcopum, de damnis a comite illatiS inquisiturum. Acta in hac legatione prolixius recenset Johannes Columbus. Comes VasioneIssem episcopum, ejusque clericos in vincula conjecerat, palatium epi* seopale ac ædes canonicorum destruxerat, oc- cupaveratque militari manu castrum Vasionen- si :. Quæ damna restituere & resarcire jussus est in concilio Montiliensi anno 1209. a Milone S. sedis legato. Perperam autem Raimbaldo dantur anni 34. in episcopatu, quando ad sum- mum sedit annos 20. aut 22. nec annum 1212. Tomus I. A S I O N ENS IS. 918 praetergressus sir. Anno certe rtrr.pridie idus. Febr. adfuit sententiæ latæ adversos Tolosiæ comitem, qui quartam Beduini castri partem c Monti-majori abstulerat. XXX. R1 p E R T Us. r Ripertus Flotta præpositus fuit capituli, quo veluti gradu conscendit ad summum sacerdotium, videlicet ad episcopatum. An. 1212. adfuit 1 conventui præsiilum provinciæ Arelatcnsis, apud Arauhcam. Legitur adhuc præfuisse anno 1220. ex chartis Valriacensibus ; imo etiam 1 anno 1227. ex instrumentis pactorum cumHo— x spitalariis. XXXI. GU 1 Do. De initiis episcopatus Guidonis nihil certi nobis occurrit. Ante annum enim 1241. minime notus est ; quo circiter tempore legitur ad— 1 fuisse sacramento clientelæ, quod comiti To- losx Albiensis episcopus exnibuit. Concilio Valentino habito anno 1248. intererat ; nec diu postea rexit. 1 XXXII. FARAUDUS. Faraudus cum esset canonicus Vasionensis, dignus vssus est episcopatu, ad quem eligitur saltem anno 1250. quo pius erga S. Quinidium episcopum ecdesiæ suæ patronum, in ea sacel* 1 lum sub ejus nomine construxit & erexit altare. Anno siequenti ad Insulanum concilium provinciæ Areiatensis habitum die Martis post lanctæ Crucis Exaltationem, misit qui se ex- cusiatum rogaret, siioque interesset nomine. De eo enim hæc actorum verba interpretari debemus : Dominis foh anne Avenionenst & S.Va- stonenst etiam episcopis se canonice excusuntibusf sed tamen aliis… committentibus vites suas. Nam pro S. legi debet F. Ceterum huic episcopo multa debet ecclesia ) Vasionensis ; recuperavit enim dominia Vasio* nis, Rastelli, C restet i, & Intercallis* ; com- posuitquecum Alsonsi) fratre siancti Ludovici regis comite Tososatum, & Provinciæ, ustis fidejussoribus Draconeto toparcha Montis-al- bani, & Raimundo de Medullione. Judex autem electus A partibus fuit Guido Fulcodi celebris apud Parisios Juris-consultus. Consensum præbuere Bernardus præpositus & canonici. Nec praetereundum quanto studio, quam amice pacem cum capitulo inierit & coluerit, adhibito etiam Johanne Arelatensi archiepiscopo, sive ut siequestro, sive ut metropdlitano. De- . crevit autem ut decem tantum essent canonici. " Anno denique 1262. sopivit quamdam contro- versiam de nonnullis decimis, cum monachia Valriacensibus. XXXIII. Giraudus. Giraudus de Libra ex canonico episcopus creatus est anno circiter 1271. quo paciscitur cum Hospitalariis, qui duas in diœcesi Vasionensi præceptorias habebant, videlicet Mala- gardæ, & Villæ-Dei. Memoratur in chartis emtionis nemoris Cresteti anno I274. & ln aliis instrumentis an. 1275. de conventionibus cum Podialmeratiis, &c. Nn n