Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/523

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


•I6J E C C L E S I A E L U S A N A. 968 ELUSANI EPISCOPI NO VE M P O P UL A N I Æ antiquitus metropolitan i. B. Ceratius primus ponitur præsul in veteri j indice ante 500. an. tempore GuiUelmi ar- chiepiscopi scripto ; ejusque in Simorritanomo- nasterioreliquiæ honorifice asservantur. Verum e serieepiscoporum expungendum essequibus- dam duo suadebuntsprimum, quod in S.Ceratii officio, ut olim cantabatur Simorræ, non Auxi- tanus aut Elusanus episc. memoratur, sed Gra- tianopolitanus. Vide spicil. tom. IV. v 111. idus Junii Gratianopoli deposti io Carat i episcopi ex vet. martyrol. sub nomine S. Hieronymi.Secundum, quodm veteri instrumento ecclesiæ A usciensis de cimiterio S. Orientii anno 1108. scripto, non Ceratius sed Patemus, primus dicitur episco-1 pus. Sic enim ibi legitur : In Elisana igitur civitate suerunt quatuor tantum episcopi priufquam Auscit (sedes) transferretur, Paternus, Optatus, Servandus, Pompidianus, quorum primus Paternus scilfcet prophetavit dum viveret, verbis dicens : Ego unus, tres post me, nil amplius, ex quo mutabitur sedes, & qui altare & pignora B. Mariæ hinc detulerit, me & illos non relinquat. Suod ita factum est. Procedente itaque longo tempore facta persecutione "’Wandalorum, qui destruxerunt civitates Guasconia & civitatem Elizonam, transtata est sedes, stcutsanctissi- mus Paternus prophetaverat in Villam-claram ( nunc vocatur Aufcia, a Taurino, qui fuit post quatuorprafatos quintus pontifex in Aufcia civitate. Ipfe namque transtulit Auscis altare B. Maria quod nunc cernitur, attulitque quatuor sanctissimos pradictos episcopos in ecclesta B. Petri fepultos, tumulavitque in ecclesta circa altare B. Johannis-Baptista & Evangelista, qua nunc vocatur ecclesta S. Orientii. Suos post multorum curricula annorum Bernardus strior ipstus loci, postea archiepiscopus Toletanus effectus, in pradicto loco honorifice tumulatos invenit* Deinde tam episcopi j quam clerici, aliique viri civitatis sepulturam apud S. Orientium habuerunt. Quod si quis Paterni prophetiam revocare velit in dubium, eamque ut anilem Fabulam inspiciat, (uti sane est ; nam si fateamur Paternum & tres alios su- pra recensitos Elusæ fuisse priores episcopos, at multos apud Elusam habuerunt succcssores) negare saltem non poterit ante annos 600. sci- lseet 1108. non Ceratium, sed Paternum primum Auxitanorum pontificem habitum fuisse. I. S. P ▲ T E R N U s. Si S. Paternus tempore S. Saturnini Tolo- satum episcopi & martyris vixerit, ac rexerit per 49. annos Elusanam ecclesiam, a medio fere seculo tertio usquead exordium quarti extenditur ejus episcopatus. Notandum vero est magnam esse in episcoporum tam Elusanorum, quam Ausciennum Indicibus consusionem ; quod qui eos texuerunt, minus attendentes Au- soiam luos habuisse episcopos, antequam ad hanc urbem sedes metropolitana transferretur, illos præsules Elusanis addiderunt ; &vicisiim, obtranslatam Elusanam sedem ad Augustam Ausciorum, unde ex duabus ecclesiis episco- palibus una dumtaxat facta est, Elusani antistites inter Auscienses relati sunt. Sic Paternus, Servandus, Luperculus, Ornatus, Pompidianus, Taurinus &c. episcopi Elusani, accensen- tur Ausciensibus. lnde vero in discrimine inter ipsos adhibendo labor maximus ; quodque magis dolendum est, pene inutilis. DablmuS tamen operam ut quantum licebit, singulos singulis ecclesiis restituamus antistites. Post S. Paternum, Optato, Servando, Pom- pidianoque episcopis locum in hac serie dare suaderent, quæ de S. Paterno paulo antea retulimus ; nisi auctor tam ancipitiS foret fidei. II. S. LUPERCULUS. S. Luperculusaut Lupercus, quemecclesiam Elusanam habuisse patronum volunt, in eadem urbe passus dicitur sub Decio Augusto, ut est in vitis martyrum Aquitanorum, a vetere, attamen eleganti, auctore conscriptis, quælaudantur a JosephoScaligero lib.II.c.7. ad lectiones Ausonianas : illum tamen sub annum 303. : passum este mavult eminentisiimus scientia æ- que ac dignitate cardinalis Baronius.Hunc concivem suum fuisse gloriantur Cæsar— Augu\a- ni, & inter martyres numerat Prudentius. Ex- stabar adhuc tempore Wlllelmi de Monte-Al- toarchiepiscopi seculo XL abbatia S. Luper- culi Helisana civitatis ; cujus abbas Raimundus subscripsit chartæ ejusdem Willelmi, pro Cluniacenhbus j de qua in hoc archiepiscopo. III. MAMERTINUS. Mamertinus episcopus civitatis Elosatium cum Leontio diacono, accessit ad concilium primum Arelatense anno 314. coactum jubente Constantino Magno. In quibusdam codicibus manu exaratis pro Elusatium vel Elosatium, legitur Tolosatium eproculdubio ex amanuen- sium imperitia qui nimirum ignorantes fuisse olim civitatem Elusatium, in qua sedisset ma- gnæ auctoritatis episcopus, Tolssatium scriben- dum esse autumarunt pro Elosatium. Sane id ita olim factum infra probaturi fumus in Seduco episcopo. Mamertinum ponit Oihenartus post Paternum, ante Luperculum, cui etiam Servandum præmittit ; & Luperculosubjicit Taurinum, singulis certos regiminis annos aflignanS ; verum divinando potius, quam ex certis quibusdam argumentis ; IV— SERVANDUS. Hunc nostri Sammarthani admittunt post Mamertinum, concessis pro tempore episcopatus annis 2). V. TAURINUS. Taurinum Auscis vindicat Johannes Bajo- Pppiij