Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/592

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


uoj ECCLESIA CC quisitum. Tam præerat anno 1467. si a Johan* j ne altero superius commemorato distingui non debeat. Anno 1472. die a. Februarii Johannes episoopuS ConvenensiS testis fuit conventionum matrimonii Bernardi de Podio, cum Dominica (Domenge) de Binos. In registris Tolosani senatus ut episcopus Convenarum confi- gnatur jam ab anno 1475. uti & an. 1496. Erat m urbe Pampesonensi anno i48I.quando Fran- ciscus PhœbusNavarræ rex soletnni pompa urbem est ingressus, ex Sandovalio. Ex fratribuS Sammarthanis inscribitur publicis in actis annit 1482 18. Augusti, 1493. mense Martio, 1494. 13. Julii, 1496. & 1497. quo anno mensis Se— ] ptembris die 7. ejus mentio fit in pactis matrimonii Annæ de Fuxo > cum Gastone Stampa- rum comite, in civitate Tarbellica. Vita ceisit anno 1501. * VI. cal. Novembris. De eo ita necrologium : VI. cal. obtcussoh annis de Fuxo episcopi Convenarum, qui fecit capitulum heredem. item dedit capitulo partem decimarum de Tusagrato quas emerat ab illustrissima regina Navarra & vicecomitijsa Bigerra. Instrumenta sunt in archivis capituli. Erae simul abbas S « Savini in valle * Levitana. XLI. GAiLLARDUS. Gaillardus Hospitalis, O ! orensis, e canonico ecclesiæ ConvenensiS, in episcopum electus est a capitulo 14. Januarii anni 1501. At æmulum habuit Amanevum cardinalem de * Lebreto, qui episcopatum hunc a summo impetraverat pontifice. Quamvis vero Gaillardtu ut causa superior, ita judicio vicisse dicatur, varii$ tamen ex instrumentis liquet utrumque per quinque aut fex annos eadem contulisse sacerdotia. Anno 1509. die 8. Junii GaillarduS capitulo gratis dedit duo * musilia, quæ habebat in civitate Convenarum, & incarreria de Lyris- son, cum horto eis contiguo. Anno 1513. die j 26. Aprilis memoratur in tabulis matrimoniiJ Odeti de Cardillac, domini de Sarlabous cum Johanna de Binos. Statuta condidit pro disciplinæ ecdesiasticæ restitutione. Sedes vacabat anno 1515. calendis Martii, & anno 1518. pridie nonaS Septembris. XLII. AmaNEvus. Amanevum de Lebreto cardinalem titulo S. Nicolai in carcere Tulliano, in album epi- scoporum Convenensium referendum censemus, quod jiiS in episcopatum sibi vindicaverit, bulla fretus pontificia. Anno 1504. die 17. j Novembris se dicit episcopum commendatarum Convenarum, in quodam instrumento, cui subscripsit Bertrandus deHsspania ejus vicarius generata in spiritualibus & temporalibus. Anno 1507. contulit ecclesiam parochia* lem S. Laurentii, quam ad postulationem seu prasentationem & commendationem prioriS S. Laurentii Gaillardus jam contulerat Guillelmo d’Albezan prcfby tero ordinis Fontebraldensis. XLIII. JohANNESII. Johannes de Malo-leone, quæ urbs est Vasco- niæ in pago * Subolensi seu Solensi, ad Saso » NVENENSIS. 1106 nem fluvium, ex vetusta Mauleonensium vice- comitum familia fatus, electus dicitur anno 1519. at posseffionem episcopatus pac am sta- tim adipisci non potuit, nam FranciscuS I. Francorum rex in Gaillardi mortui locum, episcopum designaverat Ludovicum Dou- ville, vi concordatorum non ita pridem cum Leone papa X. factorum. Sed Ludovico jus suum cedente, post retentam sibi annuam ex episcopatus fructibus pensionem, Johannes ab Adriano papa VI. bullaS est conlecutuS dataS Romæ XVII. calendaS Julii, anni 1523. Stalla chori fieri curavit sui$ sumtibus, organaque Sneumatica fabrefacta ecclesiæ suæ detut.Clau- :rum Boni-fontis, cujus monasterii simul abbaa erat, reparavit, domum episcopalem S-Gauden- tii ædincavit ; plurimaque præclare gestit in ad » ministratione tum episcopatuS, tum abbatiæ. Sedit usque ad annum 1551. Anno 1554. adhuc orbata erat pastore ConvenensiS ecclesia, ut constat ex ordinationibuS in ea Factis die 4. DecembriS hujuS anni a Johanne de Manso episcopo Carduensi, cum licentia Capituli ejusa que vicariorum. XLIV. JoHANNES III. JqhanneS Bertrandi ex principe SenatuS Tolosani * designatur Convenarum præsul an. 1551. LudovicusRegius huic antistiti nuncupavit ver* sionem Gallicam quorumdam Platonis locorum anno 1555. Biennio post traducitur ad metropolim Senonensem ; ad quem summum gradum accesserunt cardinalis & procancellarii Franciæ dignitates. Hujus episcopi tempore anno 1556. orta est lis pro archidiaconatu Convencn- si, quem rex uni clerico, jure dederat regio, & episeoptiS alteri, contendens in hac ecclesia jtu regis quod vulgo regaliam vocant, locum non hab ere. Senatus*consultum hac in causa datum, refert vir illustristimus N. le Maistre Senatus Parisiensis princeps, in tractatu de Rega- libus. De Bertrando plura dicemuS in Senones- sibuS archiepiscopis. XLV. C A R O L U S I. CarolusCarasta e nobilissilna prosapia Nea- politaua oriundus, Johannis-Alfonsi Montorii comitis, qui Pauli papæ IV. frater erat, filius, nascituranno 1517. IV. calendas ApriliS. Educatus in contubernio Pompeii cardinalis Co- lumnæ, eo viviS exemto, sub signis marchionis Vasti i celeberrimi ducis in I nlubria, dein Octavii Farnesii ducis Parmensis, & in Senensi bello, postquam a castris Caroli V. imperatoris recesiit, strenue militavit. Romæ autem ordini S.Jobannis Hierosolymitani adscriptuS, crea » tur baillivus Neapolitanus ; sed postquam pa-. truus ejuS Paulus IV. ad apostolicum thronum subvectus est, primtucardinalium anno 1555. 7. idus Junii renuntiatur sub titulo SS. martyrum Viti & Modesti in Macello ; & tunc ecdesiasticis rebus summo cum imperio præfe- ctus est. Quin & legatus Bononiensis, cancel- lariæ regens, ac legatus a latere in Galliam ad Henricum II. bis destinatur, pro ineunda pace inter ipsum & Philippum II. Hispaniæ re