Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/795

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est
89
ECCLESIÆ SISTARICENSIS.

S Remundo de Soleriis bajulo Sistarici, salutem & amo ris affectum. Continet compositio cludum habita inter Curiani regiam cx una parrc, & bonx mcinoriæ episcopum Vapincenfcm cx altera, quod cum contigit novum creari episcopum, in rurre palatii civiratis Vapin- censis vexillum regium in signum majoris dominii debet erigi, atque poni. Nos autem propter creationem nuper factam in cpiscopatu prædicto de reverendo in Christo patre D. DrngOiicto > ipsius composirionis mente, pro parte ipsius curix uti omnino volentes, vobis ideo præcipimus & jubemus cxprcstc, ut quatenus ad ipsam civitatem Vapinci vds personaliter conferentes vexillum ipfum regium in turri prædicti palatii poni Sc erigi autorirate præfcntlum faciatis, juxta formam composidonis ipsius, per diem unam continue moraturum, &c. Datum Dignæpcr virum nobilem domnum Jacobum Bermundi militem majorem… appellar ju- dicem die IV. August. xn. indict. Mandatum hoc exsecutus efl bajulus, an. Mcccxnx, & die VIII. Angufl.


INSTRUMENTA AD ECCLESIAM S I STARICENSE M SPECTANTIA. I. Conradi regis privilegium pro ecclesia Sislaricensi, Wrso concessum episcopo. IN nomirc sanctæ & individuae Trinitatis, Con- radus gratia Dei rex. Si quii justis nos postular peti* tionibus, dignum Se rectum est ut Se impendere curemus. Quapropter noverit omnium fidelium nostrorum industria præsentiiim scilicet & futurorum, qualiter quidam venerandus episcopus nomine Urstis, nostram regiam adiit excellentiam, humiliter dcprccans, ut tale £ illi dedistcmus privilegium, per quod suam disecesim Sistaricensis ecclesiæ, in honore S. Dei genitricis Mariæ, & S. Tyrfi martyris constructæ, mb omni integritate, quiete, lenitcrque quiViflet poflidere. Cujus petitionibus acquicscentes, Sc aures nostrz benevolentiae accommodantes, hoc auod precatus est ei indulfi- mus 9 atque conceflimus, hoc est castrum de Lurs, Sc quicqv.id ad præd ictam ecclefiam, fiVe ad illa siincta loca justc & legaliter pertinet, vel pertinere videtur, ecclesiis, villis, castellis, mancipiis omnibus utrius- que sexus, omnia in omnibus cultis & incultis, vcsti- tis, Sc defertis, quæfitis Sc acquirendis, Sc omnibus sicut ad eandem ecclefiam dependere solent. Ea Vero ratione, ut nullus comicum, vel baronum, feu aliarum personarum regni nostri, illum prælibatum episco— I pum, sive succestbres S110S inquietare, vel calumniare præsumat. Et fi aliquis hoc nostrx firmitatis privilegium aliqua temeraria protervitate violare præsiimpse- xit, sciat si : indignationem nostram incursurum, ab omnibus regni nOstri episcopis perpetualiter anathematizatum, in noVimmo die omnipotenti Deo rationem redditurum. Sane ut hæc nostra auctoritas stabilis, in- conVulsoque, nOstris futurisque temporibus permaneat, & a nemine unquam frangatur, vel violetur, manu propria subscripsimus, tedcfigillo nostro subtus sigil- lare mandavimus. Signum domini Conradi regis. Ego Hedolphus ad vicem Beroldi episcopi atque archican- cellarii recOgnovi. Actum vni. idus Aprilis anno in- « carnationis Dominicæ dcccclxvii. * annoxxvir. regnante Conrado rege. Actum Arclarensi civitate felici— j ter. Amen. I L Bulla Nicolai II. qua commendat Gerardum epis copum, & quadam eiprascribit. .. TkT IcolAUS servus serVorum Dei, clero, ordini, JLN plebi consistentibus in civitate Sistaricensi, salutem Sc apOstolicam bencdictiOncm fi obedierinr. Cum nostri sic officii univerfalis ecclesia : curam gerere > opOr- tet nos studere omnibus ubique prOdestc. Unde pro vestra sctlute fratrem etiam Sc cœpiscopum nOstrum Gerardum VObis ordinaVimus filcerdOtcm, a religiOsis viris in partibus Gallix habitantibus electum, scilicet 6 Legondum cste dccgclxiii. ostendimus in Urso episcopo. Tornus I. a venerabili fratre Cluniacensi H. *qui nostra vice in partibus illis fungebatur, Arelatenh archiepiscopo > episcopo AVcnionensi » episcopo Cabilonensi, episcopo Aptensi, episcopoVasensi, episcopo Dignensi, cpisc opo Diensi. Quibus testibus de ejus vira nildubiramus. Cui dedimus in mandatis, ne M unquam ordinationes S præsumat in eum, qui Virginem non est sortitiis uxorem, neque inlitcrarum, vel in qualibet corporis parte vitiatum, aut ex pœnitentc, vel curæ, aut cuilibet conditioni obnoxium, notatumque, ad sacros ordines permittat accedere. Sed si quos hujufinodi forte compere- rit, non audeat promoVerc. Afros paflim ad eccleuasti- cos ordines praetendentes, nulla ratione fuscipiat, auia aliqui eorum Manichæi > aliqui rebaptizari fæpius mnt probati. Ministeria atque ornatum ecclesiæ, vcl 3uicquid illud est in patrimonio ejus non minuere stu- eac, sed augere. De reditu vero ecclesiæ, vel oblatione fidelium quatuor b faciat portiones, quarum unam I sibi retineat, alteram clericis pro officiorum suorum sedulitate distribuat > tertiam vero pauperibus & peregrinis : quartam Vero ecclesiasticis fabricis noverit ob- serVandam •, de quibus divino erit redditurus Judicio rationem. Ordinationes vero prelbyterorum, (eu diaconorum, nonnisi quarti, septimi, vel decimi men- smm jejuniis > sed & ingrestu quadragesimali, atque medianx vespere sabathi noverit celebrandas. Sacro- 1 sanctI autem baptisini sacramenta nonnisi in Patebatis fcstivitate, Sc Pentccostes meminerit efle præbendat exceptis his qui mortis urgentur periculo, ne in « ternum pereant, talibus debet remediis subVeniri. Nunc ergo sedis nostrx præccpta serVanti, devotis animis obsequi oportet, ut inreprehensibilc placidumque fiat corpus ecclesiæ pcrjcsum Christum Dominum nostrum » qui vivit & regnat cum Deo patre omnipotente & Spiritu sancto, per omnia sæcula sæculorum. Anien. IIL Charta Petri, Roslagni dr Pontii fratrum Siftarici dominorum, qua Gerardo episcopo satissaciunt. :IkT Oscant præsontes Sc posteri, legentes vel audien- tes hoc inscriptum, quod nosPcrrus, Rostagnus, Pontius fratres Sc domini Sistarici, recognOscentes mala Sc facinora quæ fecimus contra Deum ; Sc /anctam ecclesiam matrem nostram sedem Sistaricenscm, quæ in honore B. Mariæ Virginis constructa est, atque S. Tyrfi martyris gloriosi, Sc conrra episcopum, Sc canonicos iphos ecclesiæ, in recompensatione malorum quæ fecimus, recepimus terram nostram & honorem * Haec defumta sunt ex epistola 37. libri 11. S. Grcgorii pap* ad J oh annem Squillacinum episcopum stribentis, ubi praescrtim lc^- gitur : AfsuoipAjjim vel ineegmtoi pereirinet aul ecclesimfltceS erdtnes tendenm nulU raorieue fusuest Afn epuUatstn Teb » f>fizedi9 S H « c redituum ecclesiæ divifio quatuor in partes est etiam Gregorii scribentis ad fandum Augustinum Cantuanenscm afr* chicpistopum lib. Xl.ep. 64. M