Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/796

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


9o I N S T R U quem habemus vel’habere debemus in Sistarico, per A manum Gerardi episcopi & ecclesiæ > & juramus illi vitam & membra sua > & Castellum quod habemus in Sexrirone. Idem autem episcopus reddidit cis vicem de {aeramento quod non tollat cis castellum, neque homo, neque femina per suum consilium> vel per suutn consentirnenturn. Sic Deus illi adjuver & soncti sui. Ipsi vero reddiderunt & donaverunt decimas quaspos- fidebanc ipsi, &aliipro illis » juraveruncque ecclesiæ S. Mariæ, & canonicis ejusdem ecclesia : qui communia tenere voluerinr, quod ipfi defendent jura episcopi & ecclesiæ, & terram illorum. Sic Deus illis adjuvet, dc (ancta ejus evangclia. Hoc idem juravit episcopus tenere & attendere ipsis & filiis suis. Er fi episcopus, comes, aur vicccomes > vel aliqua persona ista omnia supra dicta frangere voluerit, fiat ira Dei siipcr eum, & g fic maledictus, & cxcommunicatus > sicur fuit Arius > & Sabcllius : & in inferno cum Juda traditore damnatus usquedum rcfipiscat 9 de ad emendationem veniat. Amen. IV. Diploma Guillelmi IV comitis Forcalqueriensis pro abbatia de Lura. IN apicibus litterarum memoria commendatur, ne res gcfta penitus oblivioni tradatur. Przscncibus igitur de faturis hoc przsonti scripco cunctis notificetur, quod ego Guillelmus, Dei gratia comes Forcalquerii, nlius quondam bonx memoriae domini comicis Ber- trandi, de dominx comitistæ Jauferandæ, Confiteor ( tibi patri de domino Rostagno Lurensis monasterii abbati 3 de recognosco quod in tempore adolescentix mex cum eflem cum comkifla Garcenda avia > domina dc tutrice mea 5 post factam a dominis de Alsonengues, dc Monti flauri donationem, eorum voluntate donavi postea Deo de S. Mariz locum de Lura ad aedificandum ibidem ecclesiam in honorem Domini nostri Jesii Christi, &gloriosie virginis Marix, de ad instituen- Ham ibi abbatiam fecundum ordinem Calisiensium 2 S. Hugone Gratianopolitano episcopo quondam insti- tutum. Hanc autem donationem factam iu præfenria multorum restium quorum nomina inferius scripti sunt, postea factus juvenis, & annorum quadraginta iterum volui confirmare > in manu domini Hugonis * abbatis Califiensis monasterii 9 in cujus manu primam E donationem similiter feceram, cum eflct abbas tunc Bofcaudunensis monasterii > quod prius ipse COnstru- xcrar. Postea vero idem ipso aedificavit monasterium de Lura, de fuic primus abbas utriusque monasterii. Ad ultimum reductus est ad Calicense monasterium, dc abbas ibi factus cum visicaret postea monasterium de Lura, veniens ad nos rogavit, ut iterum in manu ejus monasterium de Lura, de omnes terras postea eidem monasterio acquisitas laudarem & concederem. Sanctas itaque preces illius libenter exaudiens, in remiffio- nem peccatorum meorum, & patris mei, de parentum dc omnium meorum antecestbrum, donavi, laudavi, dc concefS Deo & S. Mariæ de Lura, locum ipsum in quo fundata est abbatia, de omnem terram intra terminos & extra terminos abbatiæ, tam a prædicto abbate Ca— 1 lisiensi, quam ab alio abbate de Lura Imberto, de ab aliis fratribus : usque’in hodiernam diem jam dicto monasterio per donationem » vel per quemcumque alium modum, acquisicam, & nominarim domum leu grangiam in valle S. Pontii de Lura, & nominatim cellarium in valle S. Stcphani, & molendinum ubicumque fecere voluerinr, in valle Montiflauli. Præterea conceffi & confirmavi terminos supradictæ abbatiæ qui incipiunt a furno Miramaciz, * recta linea ulrra cumbam Lauteriam, donec incipimus ascendere. Conceffi etiam & donavi fratribus prædicti monasterii, qui tunc ibi erant, de <jui nunc sunt, de succestbribus eorum, omnia usatica in tbrra mea, tam in lcudis, quam ippedagio, & pascuis, & aliis usaticis meis, ubicumque habeam usatica in cerra illa, siVe in aqua. Con- M EN T A fireor tibi adhuc, de recognosco jam dicto domino abbati Rostagno > quod prima : donationis mcæ in burgo Manuasca in claustro beata : Marix factæ, rcstes fuerant Guillcl. archidiacomiS Sistericensis, Guillelmus sacrista Forcalquerii, Petrus Isnardi facrista Crocicn- sis > Hugo monachus > frater Richardusconverlus, Petrus Grostus de Petra Rua,.Guillelmus Giraudi socer- dos 9 Hugo de Relhana 9 Guigo de la Roqua, de Alius ejus Guillelmus Raimundus de Cadaraia 9 de multi alii clerici de laici > qui præfcntcs fuerunt huic donarioni. Secundx autem donationis rcstes fuerunt Petrus Petrus, Guillelmus Forcalquerii præpositus, qui tunc hanc charram dictavit > Geraudus de Cacuricis monachus, dc socius domini abbaris, Bcrnardus TardiVus de Ge- rardus Fratres convcrsi, de multi alii. Secundæ aurem confirmationis rcstes Petrus > G. Forcalqucriensis præ- poiicus 9 qui nunc hanc chartam dictavit de alii. Facta fuit donatio sive confirmatio ista anno ab incarnatione Domini millesimo cencesimononagesimo primo, mense Novembri, regnante Henrico Romanorum imperatore. Ut aurem ndes & memoria tam rimar quam fecunda ; donationis meæ omni tempore hrma permanear, tibi patri & domino Rostagno Lurensi abbati, per te & per omnes monachos fratres & conversos recipienti 9 Omnibufque monachis fratribus de convertis praesentibus de futuris, ficut supra dictum & (criptum est, adhuc iterum quafi de novo dono, laudo de confirmo, dc cum præsenti plumbico sigilio sigillando corroborari przcipiO. Petrus ego notarius domini mei comitis mandato, hanc chartam hujus recognitionis, donationis dc

confirmationis scripsi de sigillavi
& hoc proprium fig- num meum apposui. Apud Forcalquerium menfe Maii dic primo Dominicz incarnationis anno mccvii. V. Bulla Johatmis papa XXII. qua Luram abbatiam ordinis S. BenediUi > Avenionensi capitulo unit certis conditionibus. JO annbs episcopus servus fervorum Dei dileAis filiis "pr*P°ut° & capitulo ecclesiæ Avenionensis > ordinis S. Augustini, & abbati de conventui monafte> rii de Lura, ordinis S. Benedicti Sistaricensis diœcefis, solutem de apostolicam benedictionem. Uuiversali ec- clesix licet immeriti præsidentes » continua rescdimiis attentione solliciti, ut fic status cunctarum ecclesiarum & CCcleslasticorum locorum prosperis succcstibus dirigatur, quod spiritualibus de temporalibus autore Deo proficiant incremenris. Ex tenore fiquidem vestrx petitionis accepimus, quod inrer dilectos Hlios Vicarios episcopatus Ayenionenlis, autoritate apostolica con- stiruros » de vos filii præposite & capitulum ex parte una, & vos filii abbas de conventus, super unione & incorporatione de monasterio vestro cum suis membris ac bonis 9 juribus de pertinendis univerfis eidem ecclesiæ faciendis habitus & formatus, prarmilla diligenti deliberatione tractatus cxtitit in hunc modum. Videlicet quod factis perpetua & rcali unione^ de incorporatione prædictis, nOmen dignitatis abbatis ejusdem monasterii nullatenus muraretur>& perpetuo appellaretur communiter abbas de Lura in ecclesia Avenionensi : quodque idem abbas, acomnes & singuli ejusdem monasterii beneficiati, administrationcs de beneficia quæ obtinebant, tenerent in posterum ficut prius, ipsiulquc mona- fterii monachi, qui tunc erant ac eflcnt pro tempore, ecclefix Avenionensis canonici vocarentur, & in mona- sterio ipCj profeffi » in eadem ecclesia pro profeflis canonicis haberentur, supcrpellicea ficut veri canonici Ave- nionenses deferrent, aede vestiario & aliis per abbatem ipsius monasterii provideretur eisdem. Et nihilominus duodecim de canonicis ejusdem monasterii, perfonaliter perpetuo juxta ordinationem abbatis ejusdem mOnaste- rii, qui nunc est, & estc continget in futurum, eodem abbate in ipsorum numero computato, residerenc in monasterio supradicto 9 reliquis autem octo canonicis » in beneficiis de administracionibus quæ obrinenc Factu-