Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/809

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCL E SIÆ l a beato Trophimo » & a vobis totum affare meum, quod 1 habeo apud Pontem S. Gcncfii, & in aquis S. Gcncfii & totum affare meum, quod habeo in Cravo, sive in agro lapidoso, quantum se extendit dominium ecclefix Arelatensis : & pro his vobis hominium facio & fidelitatem juro, promittens me servaturum ecclesiam Aro- latenscm, &c. Actum in castro Sallonis, in domo ar- chiepiscopali mccixvi. XXXI. Epitaphium B. Ludovici Alamandi. Millibus ab annis centum quater & quinquaginta Sexta bifquinta mensis cum luce Septembris, Exulat Alamandi Ludovicus a seculo farus, Hic tumulatus falicns in æthera summum 9 DoctOr egregius præsiilque Magalonensis Camerarii papæ vice longo tempore gerens AMagalona basilica ad hanc tranflatus Bononixque datus a papa dignus legatus Cccilix unctx Romæ tirulo decoratus Cardiiuquc latus post apicc sublimatus. Anno Mccccti. xix.Jannarii acseqq. diebus inquisi- tum eft in miracula qua variis in locis patraverat. Hujus autem inquisitionis a&a in archivis ecclesia cathedralis as- fervantur. XXXII. Epijlola Suit ani Bajazeth, qua commendat Alexandro VI. Nicolaum Cibo Arelatensem archie— 1 piscopxm. SUltan Bajazeth Chan Dei gratia rex maximus Se imperator ucnusi]ue continentis Afiæ & Europae, christianorum excellenti patri & DD. Alexandro divina providentia Ronunæ ecclesiæ pontifici digniffimo. Post convenientem & justam salutationem, notum sic tuo fupremo pontificio, quemadmodum reverendus dominus Nicolaus Cybo archiepisCOpus Arelatensis est dignus & fidelis homo ipsius, & a tempore pracedencis papæ siipremi pontificis domini Innocentii usque in hodiernum diem in tempus fux magnitudinis continue ad pacem & amicitiam festinat > sempcrque animo & corpore in fidcliflinu fide duabus partibus servivit & adhuc servit. Hujus igitur rei cstufa, justum est & vo— 1 bis decet majori in ordine ipsum este debere ; unde & rogavimus supremum poncinccm, ur faceret illum cardinalem, & astcnsus est nostrx petitioni, adeo ut litteris nobis significaverir quod petitum est daturum fuiste ipsi. Verum cjuia non erat tempus id. Septembris mcn- ns non sedet in ordine suo, & ut requirit consuetudo* Interea vero juflii Dei dedit pontifex commune debitum, & sic ipse remansit. Ea igitur de causiI scribimus & rogamus tuam magnitudinem, propter amicitiam & pacem quam inter nos habuimus, & propter mutuum cor, ut adimpleatipsi tuum pontificium, videlicet ut faciat ipsum perfectum cardinalem, habebimus & nos id in magna gratia. Datum in aula nostrx Sukanix auctoritatis in Constanciiiopoli > mccccxciv. anno a Jcsu prophctæ nativitate, vin* Septembris. i Ex hiftoria arcana Alexandri VI. papa. XXXI II. Littera Manasss Arelatensis archiepiscopo & Gon- tari Forojuliensis episcopi, necnon prapositi Are- latensis pro Monte-majore. IN nomine Dei ego Manastes gratia Dei archicpiscO- pus, necnon Gontarus episcopus*, atque prarpo- sicuscommutamus. Teucinda Deo devota, una per voluntatem congregatione ipsius ecclesiæ S. Stephani & bonam voluntatem. Certum quidem & manifestum est enim, quia sic placuit animis nostris & placet, & propria & spontanea Voluntate nostra hoc elegimus, bona lRELATENSIS. 103 , voluntas, ut jam dictus dominus Manastes gratia Dci archiepiscopus 9 necnon & Gontarus episcopus atque præpolitusjuna per consensum & voluntatem canonic » o. Stephani, commutare & concedere volumus, quod ita & Facimus. Commutamus vobis in comitatu Arela- tense in solam S. Petri quae nomiiianc a Monte-majore > ibi donamus cocum & ab integrum » sic ipso insola quod pertinet ad præpositum^ & recepimus nos alium alodem m commutatione parte S. Stephmi vel canonicis, quod pertinet ad præpoiicum, qui est in ipsi) comitatu Arc- larensi in villa, qux nominant Barcianicus j in ipsa villa. Commutamus vobis campo culto ad ipsa Elscrii confortes de uno latus, Bermundusdealio latus, Ada- lilda de una fronte via publica, de alio fronte ipsa Eb fer ia, & in ipso villa alio campo de Monrerotundo Con- sortes, uno lacus Bermundus, de alio latus Adalalidei dc uno fronte, via publica, de alio fronte terra Egresta. Et in ipso villa tertio campo in loco aui dicitur For- migario, consones de uno latus terra o. Stephani, vel canonicis de alio larus Bcrmunnus*.De una fronte Ada~ lilde herede, de alio fronte via publica. Et in ipsii villa quisiO campo, in loco qui dicitur ab ipsa Junearia, con- tortcs de uno latus cxago communale » de alio latus Ada- lilde herede, de uno fronte straca publica, de alio fronte Bermunno herede. Et quintus campus in loco denominato ad via qux dicitur Ucetira 3 ibi commutamus vos consortes de uno latus, Adalilde herede, & de alio larus ipfic Adalildc herede 3 de uno fronte strata publica, dc alio Fronte terra S. Stephani. Ac fi quis alii sunt confortes qux ista nostra hereditate commutamus S » Src- ’phani vel canonici quæ vos nobis commutamus ad proprium alodem habeatis… postid eat is jure vestro qux vos indicetis abhac dcffcndatis, & quicquid exinde facere aut judicare volueris, Teucindi Deo devota, maneat vobis, pleniflimam potestarcm facere volueris. Si quis vos rei lucceflbrcs nostri contra hanc commutationem irrumpere voluerit, &c. Facta commutatione ista in Arelate civitate publice NN. Octob. anno xu.* re- gnanre Conrado rege Alamandotum, vel Provinciae. S. Manastes archiepiscopus firmavic, Gontarus Forojulicn- sis firmavit, israel Aquensis archiepiscopus> Honoratus episcopus, Giurneiius Habba, Ayraldus abba 9 A dalbertus decanus, Adalbertus prclbycer, &c. Lam- bcrcus præsens fuit, B0S0 comes firmavit, fico. > XXXIV. Charta Conradi imperatoris confirmantis bonamo- naslerii Montis-majoris. IN nomine sonctx & indi viduæ Trinitatis Confadus* diVina opitulante clementia piistimus rex. Notum sic omnibus S. Dei ecclefix fideLbus præsenribus atque foturis, qualiter monachi ex monasterio S. Petri apostoli de Monte-ma jor, petiere nostram regalem auctoritatem) ur omnia quæ habent ad præfatum * adquisita per in- strumenta cartarum sive concambiorum 9 ut illis * per nostrx firmitatis præccptum corroboraremus 5 auod & ita pro Dei amore fecimus. Volumus namque ac nrwiter per hos nostros apices decernimus, ur hoc quod domnus * ♦… apostolicus atque Otto imperator augustus ac foror nostra Adelhcis imperatrix cx terra S. Petri apostoli nos pro Dei amore postuiaverunt prænominaris monachis tenere permittatur. Et insuper hoc quod Boib Arelatensis comes nobis reddidit, illis concedendum de terra S. Remigii de Francia, & in ceteris locis taliter nuncupatis, Aurilino monasterio, & in insula maris montium ♦ Lirinis vocatum. Et in comitatu Vapincensi cellam quam vocant Alamunto S. Martini 5 & in alio loco cellam quam nominant Antunnava, & in comitatu Aquensc cellam quam vocant Roca-frundufa. Ec ad castcllum quod dicunt Istio* ecclesias duas, una stilicdt S. Petri & altera S. Martini *, & fiint terras quas nomi- nant S. Mariæ Ancibolensi cum fervis & ancillis 3 & i villam quam vocant Catarofeo cum salinariis 5 & caf— j trum quod nominant Fostls cum terris & Gljnariis