Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/898

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


i94 I N S T R U ri in posterum faciant cum effectu : in quorum omnium A fidem & tcstimonium, & ut prsemiila firma perpetuo ac stabilia perfeVcrent, præfentcs litteras præfato episcopo concdbmus, figilli nostri appensione munitas.Datum Kabastcnchin Bigorra xxi.dic Februari i, anno Domini MCCCXIX. III. ’Willelntus abbas S. Laurentii vendit priori de Madiran ecclefiam S. Laurentii in Bigorra. NO cum fit omnibus, tam præsentibus quam futir ris, quod Willclmus abbas sancti Laurentii, non nobilis, vendidit priori de Madirano nomine Grimaldo & domui ecclesiam lancti Laurentii, cum omnibus appenditiis suis per mille de quingentos solidos Mor— g lancnjis monetx> prior vero dictus G. de monachi ejusdem domus acceperunt cum in fratrem, de monachum cum starim fecerunt j uxor vero illius cum filiis suis ad pist inum venit, de domus quandiu vixerunt dando ncccflaria cis providit. Hæc venditio ecclefiæ sancti Laurentii facta est a Willelmo siipra dicto, Grimaldo B rrau cxistentc priore de Madirano, de Eracleo præ- fule BigOiræ > de Bernardo Centullo comice Bigorrensi. I V. Abbas S.Martini de Bidos vendit ecdefiam S.Martini de Bidos priori Madirani in Bigorra. NO tum sit omnibus hominibus tam præfcntibus quam futuris, quod Vilelmus Mazone rusticus abbas ecclefiæ S. Martini de Bictos impignorayit eccle- fiam S. Martini de Bidos ad Dicusid monacho de Madiran j pro centum solidis Morlanensis monecæ, de ira mOnachus iste longo tempore postedit eccleuam impi- gnoratamj tandem longO annorum curriculo monachus iste mormus est, de remansit ecclesia impignorata domui de Madirano. Post multum vero temporis Villel- mus jam dictæ abbas ecclesix excommunicationis vinculo acriter innodatus excicit, auia ipse tenebat ecclesiam, eo quod laicus estet. Postmodum Vero Villclmus abbas, quia aliter a severæ interdictionis vinculo liberari non poterat, sæpe dictam ecclesiam cum omnibus ippenditiis suis Alamanno dcl Mored priori de Midera » dc monachis eidem loco servientibus ducentis solidis Morlanensis monera^sinc illis centum solidis quasDieu— j sid eidem causii pignoris oneraverat, usque ad finem mundi vendidit j de hoc Villelmus fecit in manu A. dc Sanlano, de Augerii fratris sui, de Odonis, de Bernardi, de Voluntate & permiflione illorum >quia ipfi erane mnjOres domini illius & ecclefiæ. Hæc venditio eccle- fia. de Bidos facta s iit Alamanno dcl Mored priorecxis- tente de Madirano, & Bernardo Lobatde Montesquiea episoOpo Tarviæ, de Centullo comge Bigorrx. V. Dantur ecdefia Madiranensi quinque solidi annuales fumcndi in tribus abbatiis villa de Ta* rafiefl in Bigorritana provincia. "XJ Otum fit omnibus hominibus tam præsentibus quam futuris, quod Fortanerius de Laveda vir nobilis magnæque porentiæ, divina gratia celitus ins- pirante » pro redemptione animx siiz, necnon pro venia parentum omnium suorum tam præcedentium quam sublcqucntium, libera manu dedit de obtulit Deo dc beatæ Virgini Mariæ de Madirano, de monachis, dc fratribus eandem domum habitantibus, quinque solidos Morlanenses annuatim in tribus abbatiis, quæ sunt in villa qux vocatur TarastelT, nomine fiio ; & ita hoc instiruit praedictus Fortanerius > ur unaquæquc abbatia illarum trium in fcstiVitate cmnium sanctorum domui de Madirano persolVcret viginri denarios. Hæcoblatio £cta suit ArnaldO Willelmo d*Oson episcopo Bigorrx, dc Arnaldo de Roscriu existente prioreMadirani, dc Gastone coimcc Bigorræ, de vicccomice Bcarni. MENTA VI. Charta tranjlationis monaflerii Scala-Dei. IN nomine Domini nostri J.C.Noyerint univcrsi quod cum abbatiæ Scalæ-Dei f ctst est cransinutatio, locum f vero illum ad quem transtata est dominus Acena- rius prior de sancta Christina, consilio Arnaldi Levita- nensis Vicecotnitis, de Rainxindi de Burgo, a quibus illum acceperat 4 Bernaldo Scalæ Dei abbati, de fratribus ibidem Deo servicnribuslibe c dedit, de dando in manu ipfius abbatis per manum suam firmavit. Con- sul namque Bigorriranus, & uxor illius Beacrix a, quibus B’gorritanorum regendorum potestas, disponente ffratia divina commista est, ut rationem DeO reddere va « eamus, ad officium nostrumpcrtiner, ut inter discor* danrcs pacem reformemus, fubditOrum exccstus legali censura coerceamus, de provinciam a malis hominibus extirpemus ; de etiam omnes hOmines Deum timentes, dc sub habitu religionis devote viventes, & servitio Dei mancipatos in cerra noVa loci stibilitatem servantes sub nostra protectione, & calutnniantium tramite, dc a pestimorum exactione dcffendamus, de eorum partem pie de misoricorditer sublevemus j locum de Scala- Dei in honore beatiflimæ Virginis Mariæ constructum, ut Dei misericordiam consequamur, non solum ipsum locum cum suis pcrtinentiis prædicto abbati firmiVC- runt, verum etiam cerras aliasin ejus confinio erant abbatiæ necestariæ, pro peccatorum luorum remistione in eleemofinam obtulerunt. Ab illo igitur loco ubi do* 2 mus lcprosi este solet > usque ad rivulum Gurgæ, qui Aqua-calida appellatur, toum terram qux infra Rolfi* num est & montes, eisdem jam nominatis fratribus in manu Guillelmi Bigorricani cpiscopi in perperiiutn tradiderunt 5 de ne injuriam facere videretur hominibus de bona mansione, qui eim excolere solebant, Gtiil- lermo de Arcisstc vicario sijo mandaverunt, ut illi qui duas perticas terræ ibi habebant in consiilari nemore juxta Vidalbos> tres perticas daret •> illis vero qui cantum unam, alteram de dimidiam. Præterea ut res iff pacc de fine querimonia maneret, in perpetuum praefatus abbas pro nemoris extirpatione octoginta & octo solidos illis dedit 9 de unicuique, ut jus erat, nummos illos aequaliter divisir, & insuper orationum partic pes illos fieri voluit. De illo namque campo qui Artiga con- ) sui aris dicitur, & pro rerris incultis quæ illi campo ad- jacent, Raimundo Bernardo de Arroca, de Arnaldo Guillermo de Mak>vicino, io. solidos, & unum bovem dedit. Hujus venditionis firmationetn dederunt iosi milires in manu Bernardi abbatis in hospitio coram fratribus. Item Augerius de Sola, de nepotes ejus B. dc S. Donatus de adventu abbatiae gaudentes ad dom* num abbatem Bernardum, & ad fratres suos venerunt dicentes, terra namque ista quam locus iste postider, in quo abbatia fundata est, ex ista parte aqux, de ad nostrum jus pertinet > cujus partem Arnaldo vicecomi- ti Levitano jam olim vendidimus*, de in ejus manu in- conculse firmaVimus. Aliam denique partem eidem in pignus misimus, tertiam vero adhuc postidemus j nunc igitur venditam parati sumus firmare, de istam quam E nondum vendidimus, vobis si placet volumus Venundare. Placuit itaque iste sermo abbati, & facto cum eis mercato, quemdam casalcm in Cepeda, & unum equum eis dedit, & ab illis siipradictæ terræ firmatio iein accepit. Tunc ipse Augerius de nepotes fui, ne posteri de hujus venditionis caufi dubitarent, terminum pw- suerunt ad radicem montis, aui est siiper planticum dc Salis, de a riVulo qui descendit a monte ulque ad Ros- sinum quidquid tcrræ habebant, de k ibi pOstidere putabant, infra terminum illum concluserunt. Ec inde venientes per ejusdem mOntis radiem ad Veterem viam quæ adversus meridiem cst, metas posuerunr, de quidquid infra illam viam de monreni, de riVulum atque Roflinum, cultum & incultum habetur, supra nominato a Beacrix II. filia Ccntuli II. cujus nator Bcatdx I. Cernulo I. attulit Bigorrz comitatum. abbati