Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/915

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


G L O S S A Offerentia, p. 17^. coi. r. b. Cafalem de Linos, & led- Jam salu, Cr cerne terium, & offerentia. CAngius interpretatur oblationem scu proVcntum oblationum. Oglaci vel oglata, p. 95. col. 1. e. In vlneis » & pratis, pafcuis & filvis, garricis & oglatis. Subodoracur Cangius ner oglata intelligcluus cstc oleas, quas rustici siiltcm in guibusjam Aquitaniae tractibus Ouches appellant, funtqoe tcrræ portiones prædio- rum prope domum, qux sepibus Se follis clausx majori cura coluntur. Oibum vel Orbus, p. 37. col. 1. a. Artiga de Orbo, Quid hoc loco orbo figmficcc ignoramus. Forte nomen est proprium loci. P. PAdovcntia, p. 175. col. 1. d. Et totam padoven- tiam* » id est paicua, » juxta Cangiuni. Pagatus, p. 163. col. 1. e— Pro pagaio fe de hoc tenuit, pays. Adhuc Lemovices dicunr pagat, Vagenses, p. 30. col. 1. e. Sunt pagi incola :, Pdifans. Parangarix » p. yq. col. 1. e. Angariis vel parangariis » vel quocumque genere exa&ionis. Pariagium SCU Pareagium, p. 53. colu. e. Pactum cst quo quis admittitur in societarem dominii.In charta pariagii inter Caro Ium VI. delphinum Viennensem & cpiscOpum Tricastinensem > p. 125. col. 1. d. Sci- licet ad a pariandum & recipiendum in pariagium, drc. Er infra : In perpetuum causa ap ari amenti, p. 116. col. 1. a. Parlamentum, p. 91. col. 1. b. Vniverfitas hominum de Si’ffari ce more solito voce praconis in parlamento publico congregata. Quæ vox iterum innra legitur. Significare aurem videtur caecum civium ; aut edam locum quo cives pro negotiis publicis conveniunt. Pafcalium. Sine fervit io & fine pafcalio, p. 14. col.r. <L Pascalium » idem ac pascafium, est quod pro pascuis domino præstacur i a qua præstatione eximuntur monachi Ardurellcnses. Paulative, p. 31. col. i— d. Eaciemus paulative curfum minui monetarum, hoc est fcnsim, paulatim. Paxcria, p.30. col. 1. c. Excepta fua illa parte de pa- xeria, qua ibi efi, quam jibi retinuit, &c. Paxcria hic est palorum contextus in fluviis juxta pontes, molendina, & fimilia » ad piscationem. Pcdagium > p. 100. col. 1. e. Pedagia five in aqua five in terra, lesdas, quintale, cordam, furnos » fextairale, jurifditiionem, juftitias » firmantia !, trezenos, me- dios-trezenos, laudimia, monetam. Ec in alio instrumento, p. 124. col. 1. b. Molendina, fumos, pedagia, bannum vim, leydas, pafeua, aquas, aquarum decnrfus, cenfus.servitia » tafchias » cinquena, quar- tones, jura qua percipit fhper mensuras ditia civitatis & locorum dominia diretla ; laudimia, trecena, to- nile » peyrerias, decimas. Quæ varia dominorum jura longum estet explicare : consuli vero debet dictio- narium Cangii. Peneta, p. 181. coL i. c. Inpenetu feu in vineis. Legendum puto in pinetis sicuc infra col. 1. a. In filvis, in pratis » & in villis » in landis, in aquis, in pinetis » des pinayes. Vide adhuc p. 184. col. 1. c. Perfonagium, p. 191. col. 1. d. Compellant… ad fot- vendam carteragium feu perfonagium. Cangius vulc perfonagium non aliud cste » quam personatum » qui est aur pcrsOnæ dignicas, aut quædam species beneficii ecclesiastici : sed in loce indicato potius signi- ficat auoddam tributum. Petia vel necia, p. 37. col. 1. a. Duas petias de alodio. Hoc cstjduas portiones, deux pieces. Picta, p. 175. col.t. c. Tradidit rex ditio episcopo tres pogefiasfeu pitlas, minutistima moneta sic dicta auod estet comicum Pictavorum • » vocatur autem Gallice pitte. Pianti cum » p. r^i. col. 2. e. Ad radicem montis, qui efisuper planticum de Salis. Hujus vocis nulla mentio in gloffariis. Piatum, p. 153. col. a. d. Duo piata argentea majora de nofiris » plats. Tomus A R I U M. ao$ Pœnitentes, p. 160. col. f. d. Dedit… medietatem oblationum & poenitentiam » hoc est dimidiam partem mulctæ pro poenitentiis publicis aut privatis. Pogcfu, p. 175. col. 2. c. Tradidir… rex d : Ho ep/sco* po tres pogefias » feu pitlas, stu ires partes unius dtna- rii Burdcgal. Itaque est vilioris & minutioris mo- ncræ genus, uti ic picta. Pomarcdus, p. 36. col. 2. c. Pa lit ufque in ilbtm po- maredum » cum ipfo pomaredo. Locus forcaste cst arboribus pOiuifvris consttus. Hxc vox Cangio ignota. Populator, p. 54. col. 2. e. De propriis terris. •. quas pop I latoret mei ipfo dte tenebam dr poffidebant, hoc cst incolx & habitatores. Portalium, p. 51. col. z. d. Portalli ufus » quod efi inter ecclefiam fantti Stephani. Portalium domunculam interpretatur Cangius. Crederem estc idem ac portale, portail. PsOCamiare, p. 170. col.i.c. Idem ac procambiarc, efchanger, Promiccentiæ, p. ^7. col. i. c— Peraltis illi promit tentus, promessbs. Miror omistam hanc VOCcmin Cangiano glostario. Q. QUæstæ, pag. 48. col. 1. a. Volumus quodpradiHa ecclefia a quajiis & oneribus omnibus, qua jure dto- cefano quandoque ecclefiis imponuntur… fit libera. Tallix genus quae ita quæricur & petitur » uc etiam exigatur coacti ve. R RAuba, pag. ijj. col. 1. a. Valeant dr debeant ordinare & diftribuerg totam raubam corporis noflri, It Horum noftrorum, &c. Rauba vox Germanica signi- sicar quidquid ad vestitum & ad supellectilem pertinet. Rcforciatæ (libra :) p. 119. col. 1. e. OHo libras re for- tiatas fingulis annis perpetuo expendendas reliquit Conjicio estc libras optimi ponderis. Relevia, p. 31. col. 1. a. Quam plurimis damnis per nova relevia a… rebellibus evendicatis. Relevium interpretamur : Relief » dVoit de relief. Rencu vel rendz, p.$6. col. 1. a. Super certis decimis, ren- dis » atque aliis frudibus. Kendam inter pretor^/rrr^ Jam vidimus arrendamentum, arrenlement. Rendcrii » pag. 146. col. a. c. Eenderios ad utilitatem dlfii collegii demittant. Les Rentiers » ut arbitramur. ROcetus, p. 111. col. z. c. Crf/frwm Albania & duos ro- cetos pro eo in natale Domini » & in Pascha. Forte ro* cheta, quibus utuntur episcopi. Rostinus, p. 135. col. 2. c. Et unum roffinum, vel aliud animal, un roustin 3 estque equi spccie*. p. 153. col. i. e. Roucinum noflrum vocatum Bayardum. Ruptarii, p. i86. col. I. b. Cum ruptariis, &facis » tcclefia inimicis. Rouriers » de quibus coniulcndum Cangii dictionarium. S SAged & Sajed, pag. t6l col. 1. e. Newnquam clam necsa£*d ngc josti^atn vel consuetudinem aliquam… facere prafumant : Non ignorayic vocab 4um hoc Cangius, ncc omisit in SUO glostario > sed quid figni- ficet nobis non indicavit » quod nos quoque latet. Sala » p. 51. col. 1. a. Cafale& hortus qui fitnt juxta falam comitis » id est domum, palatium, xdes maxime nobilium. Satisdatio » p. 99* col. 1. b. Consules tempore fui consu- latus nullum in judicium vocent » ni fi de his qua inipfb confulatu faHa fuerint, vel satisdatio ante fit fati an hocest, ut putamus, fatisfaHio. Saumata, p. 133. col. a. c. In perpetuum viginti fau- matas falis annuales » quales illorum beftia deferre poterunt, Somme, unde jumenta quæ iis portandis in<i serviunt vulgo dicuntur, befles de fomme. Idem fi- gnificare videtur Salmata. p. col. x. a. Edabeai. B d