Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/103

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


fint ad minimum trigefimsepartis diametri. Conferentur ergo 8C conneclentur redlis inuicem angulis,congruentibus inuicem cauis & conuexis,ueluti in unius globi rotunditate. Eorum ue* ro alter circuli lignorum,alter eius qui per utrolcp polos,aequi* no&ialis,inquam,& figniferi tranlit,uicem obtineat.llle ergo li gnorumcirculus partibus aqualibus,quibusfolet ccCLx.eftdi i tribuendus a lateribus, qua: rurfum fubdiuidantur pro in ftru* menti capacitate.Inaltero quocp circulo emenfisa zodiaco qua drantibus,poli iplius figniferi aflignentur,aquibus fumpta di* ftantia,pro modulo obliquitatis figniferi,notenturetiampoli tcquinoiflialis circuli.His fic expedicis,parenturalrj bini orbes, per eofdem zodiaci fabrefacti polos, in quibus mouebuntur,ex terior 8£ interior. Qui cralsitudines interduo planasequalestla titudinesuero maxillarum limiles illis habeant,ita concinnati, ut maioris caua fuperficies, couexam,ac minoris conuexitas, c5 cauam zodiaci ubiq? contingatme tamen eorum circumdu<ftio impediatur,fed zodiacum ipfum cum fuo meridiano faci!iter,ac fe inuicem libere linant pertranfire.Hos igitur orbes, in polis i! lis zodiaci, fecudum diametrum cum folertia perforabimus,in pingemusfcpaxonia,quibus connedtantur ferantur^.Interior quoqjorbis in CCCLX.partes aequales diuidatur, ut in lingulis quadrantibus ad polos exeant nonaginta.In cuius infuper caui tate alius orbis &ipfe quintus collocandus e It,ac fub eode pia* no conuertibilis,cui ad maxillas infixa fint fyftematia d diame* tro meatus habentia atep diaugia fiue fpecilla, unde lux fideris irrumpere exirefp pofsit,ut in dioptra foIet,in ipfo diametro or bis,cui etiam hinc inde coaptentur offendicula quaedam,indi* ces numerorum,orbis continentis latitudinum gratia obferuan darum.Tandem orbis adhibendus eftfextus,qui totum capiat fuftineatcp Aftrolabium in polorum ;equino<fh'aliu fixuris ap* penfum, di columnella: cuipiam impolitus, ac ea fubfultus ere* (ftuscp plano horizontis:polis etiam ad inclinationem fphsena collatis,meridianum naturali fimilem politione teneat,ab cocp minimeuadllet. Sic igitur prxparato inftrumento,quando ali cuiusftellae locum accipere uoluerimus.aduefperamuel Sole iam obituro,& eo tempore quando Lunam quocp habuerimus in proipeiflu,exteriore orbe conferemus ad graduzodiad, in 4