Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/175

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

Deaxjualibusmedrjsfcp motibus reuolutionum centri terrar. Cap. xim. Nni magnitudinem & eius aequalitate,quam The bith Benchorar prodidir,uno duntaxat fecudo fcru pulo inuenimus eflc maiorem, 8C tertqs x .ut fit die rumcccLXV.fcrup. primorum xv. fecundorum xxmr.tertiorumx. quce funt horxxqualcs vi.fcrup.prima ix.fecunda XL.pateatq; certa ipfiusarqualitas ad non erranti* um ftellarum fphtcram.Cum ergo cccLx.unius circuli gradus multiplicauerimus per cc c LX V. dics,& colledum d iuilerimus per dies cccLXv.fcrup.prima xv.fecudaxxim.tert.x. habe bimus unius anni JEgyptq motu in fexagenisgraduuquincp, gradibus Lix.fcrup.primis XLiui.fecundis XLIX. tertqs vir» quartis II II.Et fexaginta annorum fimiliummotum,reiedisin tegris circulis,graduum Sexagenas v.gradusxLiin.fcuip.pri maXLIX.fecunda vn.tcrtia mi. Rurfum fiannuum motum partiamur per dies CCCLX v.habebimus diarium motum fcru* primorum LIX,fecundorumvm. tertiorum xi. quartorum xxn.Quod fi mediam tequalemc^xquinodiorum praccefsio nem his adiecerimus, componemus aequalem quoqj motum in annis temporarqs,annuum Sexa. v.grad. LIX. prim.xLv. fecund. x xx ix.tert. x ix.quart. i x.Et diarium ferup. pri. L I X* fecund. vn i.tert.xix.quart.xxx vu.Et ea ratione illum quis dem motum Solis,ut uulgari uerbo utar, fimplicem aequalem podum us appellare,hunc uero aequalem compofitum,quos etl am in tabulis exponemus eo modo, prout circa prtcccfsioncm aequinodiorum ferimus.Quibus additur motus anomalia: So lis aequalis,de qua poftea»