Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/184

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

cfle in A, inaequalitatem ucro apparentia: in F c epicydio.Quo.. niamfiAmoueaturadpartes B,hoc eftin confequentiajcetrum uero terr* ex r apogco in praccedentia, magis apparebit moueri B in perigeo,qd eft t, eo quod bini motus ipforum A Sit fuerint in eafdem partes:in apogco uero quod eft F , uidebitur cfle tardius ipfum B.utpote quodauincete motufolummo do e duobus contrarijs mouctur,atc^ in cconftituta terra pra?cedet motu tcqua* Icm,in K uero fequetur,& utrobicp fecun*» dum A a Si A K circumferentiam s quibus idcirco etiam Sol diuerflmodc moneri ui debitur.QuaccUncpuero per epicydium fiunt, poliunt eode mo do per eccentru accidere.que tranfitus fideris in epicyclio deferi bitjcqualehomoccntro,ac in eode plano, cuius eccentri ccntru diftatabhomocetri centro magnitudine femidimetietis epicy* dij .Quod etia tribus modis cotingit.Quonia fi epicydiu in ho mocetro,& fidus in epicyclio pares faciant rcuolutiocs,fed moti bus inuice obuiantibus,fixu defignabit eccentru motus fideris, utpote cuius apogeuK perigeu immutabilesfedesobtineanr. Quemadmodum fi fuerit A B c homoccntrus, centrum mudi D , dimetiens A D c,ponamus^ qudd cum epicydium eflet in A , fi* dus fuerit in apogeo epicydrj,quod fit in a,Si dimidia diametri ipfiusin redam lineam D A Gjcapiatur autem A B circumferentia homocentri ex centro B,difl:antia uero tequali AG epicydium deferibatur E F , 8i extendantur D B, & B B in reda lineamtfumaturcy circumferentia E F in contranV as partes,atqj fimflis ipfi A e,fitc^ in F fidus uel ter ra,&coniungatur B F , capiatur etiam in A D linea t fegmentumDKxqualeipfiBF, Quoniam igitur anguli qui fub E B F,& B D A funtarquales, Si pro* pterca B F & D K paralleli atep arquales: aequalibus autem Si parallelis redis lineis,fireda: linea: con fungantur,funt etiam paralleli Si a:quales,pcr xxxni.primi Eudi, Et quoniam EX, AGpo*