Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/185

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

nuntur «quales,communis apponatur A K,er it GAK aequalis ip fi A K Dj«qualis igitur etiam ipfi K r.Centro igitur K.diftatia au= tem K A G defcriptuscirculus tranfibit per F, que quidem ipfum r motu copofito ipforum ABKEF defcripfit eccentrum homo* centro «qualem,& idcirco etiam fixum.Cum enim epicydium pares cum homocentro fecerit reuolutiones,necefie eft abfides eccentri fic deferipti eodem loco manere* Quod fi difpares cen trum epicycli) & circumferentia fecerint reuoludones.tam non fixum defignabit eccentrum motus fideris, fed eum cuius ccn* trum & abfides in praccedentiauel confequen lia ferantur,prout fideris motus celerior tardi orue fuerit centro epicyclrj fui.Quemadmodu fi B B v maior fuerit angulo BDA, «qualis aute illi conftituatur qui fubB D M,dcmonftrabitur itidem,qudd fi in D M linea, capiatur D L. «qua lis ipfi B F,atcp L centro: difhmtia autem LHN «quali A D , deferiptus circulus tranfibit per F fidus, quo fit manifeftum N F circumferentia, motu fideris compofitodeferibi,eccentri circu culi, cuius apogeum a figno o migrauit interim in pr«cedentia perG N circumferentiam. Contra uero,fi lentior fuerit fideris in epicydio motus,tunc eccentri centrum in confe quentiafuccedet.atcpcd quo epicyclq centrum feretur,utputa fi EFB angulus minor fuerit ipfo B D A,«qualis autem ei qui fub BDM, manifcftu cft euenire qu« diximus . Ex quibus omnibus patet eandem femper apparentia: inaequalitate produci,fiue per epicydium in homocentro, fi ue per cccentrum circulum «qualem homocen tro,nihilc^ inuicem differre,dummodo diftan tia centrorum «qualis fuerit ei, quae ex cena tro epicyclrj. Vtrum igitur eorum exiftat in c«Io,non eft facis le difcernere.Ptolem«us quidem ubi fimplicem intellexit inae qualitatem,ac certas immutabiles^ fedes abfidum ( ut in Sole putabat) eccentrotetis rationem arbitrabatur fufficere. Lunae uero «eterisqj quincp planetis duplici fiue pluribus differetrjs,