Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/195

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

fumpropagare.Proinde etiam quod apogeum in vr*grad.me dictate & fexta Cancri pofi>erimus,noii fuimus contenti, ut in» ftrumcntis-horofcopis confideremus,nili etiam Solis 8d Lunae dcfctfius redderent nos certiores. Quoniam fi in ipfis error la* luerit,detegunt ipfum proculdubio. Quod igitur uero fuerit fimil!imum,cxipfoin uniucrfum motus conceptu,pofsumus animaduertere quod in confcquentia fit,inaequalis tame. Quo niampofi: illam fiationem ab Hipparchd ad Ptolemaeum ap* paruit apogeum in continuo, ordinato,atep aucto progrefiu, ufqj in praeiens,excepto eo qui inter Machomctum Aratefcm & Arzachclem errore,ut creditur,inciderat,cum caetera confen tire uideantur. Nam quod eiiam Solis profthaphaerefis fimili modo nodum ceiTat diminui,uidetureandemcircuitionisfe(| rationem.Atcputramq?inaequalitatcfub illa prima fimpliciqj anomalia obliquitatis figniferi.ucl fimli coaequari.Quod ut as penius fiat,fit in plano figniferi A B circulus,in c centro, dimeti ens A c B,in quo fit D Solis globus tanquam in centro mundi,& in c centro alius paruulus cir culus deferibatur E F,qui non compraehendat Solem,fecundum quem paruum circulum in* tclligatur centrum rcuolutionis annuae centri terre moueri,lctu!o quodam prdgreflu.Cuq? fuerit E r orbiculus una cum A D linea in confe* quentia,centrum uero rcuolutionis annuae g B F circulum in praecedentia,utruncp uero mo tu admodum tardo,inucnictur aliquando ip* fum centrum orbis annui in maxima diftantia,quaeeftD n,ali* quando inminima,quaecft:DF,&illicin tardiorctmotu,bicin uelociori,ac in medrjs orbiculi curuaturis accrefcerc & decrefce refacit illam diftantiam centrorum cum tempore,fummamq? abfidem praecedere,acalternatim fcqui cam abfidem,fiucapos geum,quod eft fub A c D linea tanquam mediu cotingit.Quem* admodum fi fumatur E G circumferentia,& faefio G centro,circu lus aequalis ipfi A B deferibatur,erit fumma tunc abfis in DGK l i nea,&D cdiftantia minoripfiDE.per viii.tertqEuclid.Ethaec quidem per cccentri eccetrum fic dcmonftrantur. Per cpicyclij z iij quocp