Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/194

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

De fecunda & duplici differentia, quae circa Solem propter abfidum mutationem contingit. Cap. xx. Nftat iam maior difficultas circa abfidis (olaris in* conflandam,quoniam quam Ptolemaeus ratus eft i effe fixam,ali) motum odfaute fpheerx (equi, fccun* ll dum quod ftcllas quocp fixas moucri cenfucrunt. Anrachcl opinatus eff hunc quoq; inaequalem effe, utpotc que eda retrocedere cotingat,hinc fumpto indicio, q> cum Macho metus Aratcn. ut dicftu eff,inueniffet apogeutn ante folilitium feptem gradibus,XLin.fcrup. quod antea a Ptolcmaro in DCC XL.annis per gradus prope xvn. procefferar,illipo(tannos cc.minus vn.adgrad.i 111, s.ferc retrocefsiffe uideret, ob idqj alium quendam putabat effe motum centri orbis annui,in par uo quodam circulo fecundum quem apogeum ante & pone de* flederet,ac centrum illius orbis a centro mundi diffantias effis ceret inxquales. Pulchrum fane inuentum,fcd ideo non rcce* ptum,quod in uniuerfum collatione exteris non cohxreac. Quemadmodum fi ex ordine ipfius motus fuccefsio confideres lur, quod uidclicet aliquandiuante Pfolcmxum conftirerir, quod in annis DCXL.uel circiter per gradus x vii.trafient,de* inde quod in annis cc.repecitis i in.ucl v.gradibus in reliquu tempus ad nos ufep progrederetur , nulla alia in toto tempore rcgrefsionepercepta,necp pluribus (lationibus quas motibus cotrarqs hinc inde neceffe efl intcruenire.QutcnulIatenus pof funt intelligi,in motu canonico Sdcirculari.Quaproter creditur a multis,illorum obfcruadSibuserror aliquis incidiffc. Ambo quidem Mathematici (ludio & diligetia pares, ut in ambiguo fit, quem potius fequamur. Equidem fateor,in nulla parte effe maiorem difficultatem, quam in apprxhendendo Solis apo* geo,ubi per minima quaedam, & uitf apprxhenfibilia, magna ratiocinamur.Quoniam circa perigeum Si apogeum totus gra dusduo folummodo plus minusucfcrupula permutat in pro* flhaphcerefircirca uero medias abfides fub unofcrup.v.uei vi. gradus prjtereunqadeocp modicus error poteft fefein immer» fum pro