Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/197

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

utcunq? r o circumferentiam fecundi ac fui cpicyclij.iam ipfum onon dcfcribetecccmrum, cui centrum in AC linea continear, fed in ea qua? ipiiD O parallelus fuerit,qualis efl L p.Quod fi cti am coiungatur ot,& c p,erut ipfxxquales,minores autc ipfis 1 F Sic,viangulus D 1 o angulo LCF aqualis,per vm.primi Eu clid.Si pro tantouidebitur Solisapogeum inop linea prxcedc rciplam A. Hinc etiam manifeftueft,per eccentrepicyclum ide contingere.Quoniam in prcccxiftcntc (olo eccentro,quem des (cripferit D epicydium circa L, centrum,centrum terree uoluatur in F o circumferentia praedictis conditionibus,hoc clf.plus mo dico quam fuerit annua rcuolutio. Superinducet enim alterum eccentrum priori circa p centru,accidentcp prorfus eadem.Cuc^ tot modi ad eundem numerum fefe conferanr.quis locum habe at haud faciledixcrim,nifi qu6d illa numerorum acapparentiu perpetua confonantia credere cogit eorum ede aliquem. Quanta fit fecunda Solaris inxqualitatis differentia. Cap. xxr. Vm igitur iam uifum fuerit, qudd ifta fecunda in xqualicas primam ac fimplicem illam anomaliam obIiquitatisfigniferi,ueleius fimilitudinem fequa tur,cereas habebimus cius differentias,!] non obfti* terit error aliquis obferuatorum prxteritorum. Habebimus es nim ipfam fimplicem anomaliam anno Chrifti M. D.X v.fecun dum numerationem grad. CLXV. ferup. xxxix. fere, SC cius principium fadta retrorfum fupputatione fexaginta quatuor fc rc annis ante Chriftum natum, a quo tempore ad nos ufcjj cois ligunturanni M. D.LXXx.illius autem principq inuenta ed a nobis ecccntrotes maxima partium quarum qua: ex ccn* tro orbis efler; 0000.nodrauero ut odenfum ed 515.Sit iam A B linea refta, in qua b fuerit Sol 5C mundi centrum. Ecccntros tes maxima A B.tninima B D, deferiptiq? parui circuli, cuius dis mcticns fuerit A D,capiatur A C circumferentia pro modo primae fimplicisanoma!ix,qux erat partium CLXv.ferup.xxxix. Quonia igitur data ed AB partiu qjjr.qua: in principio fimpli cis ano