Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/198

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

NICOLAI COPERNICI cis anomalijCjhoccft: in A reperta eft,nunc ucro B C partium 323. habebimus triangulum A BC,datorum AB, nc laterum, atepan* guli unius c AD,propter reliquam c D circumfcrctiam a femuir* culo part. x n 11. ferup. x x 1,Dabitur ergo per demon lira ta pia norum triangulorum reliquum latus A C,8C angu* Ius A B c differentia inter medium diuerfumepapo gei motum,& quatenus A C iubtendit datam circu ferentiam,dabitur etiam A D dimetiens circuli AC D.Namqj per angulum c A D partium xi 11 t.fcrup. xxi.habcbimus cBpart.2498tquan.1m dimeties circuli circumfcribcntis trianpuluni luerit 20000, & pro ratione B c ad A B datur ipfa A B earunde par tium qua: fubtendit ACB angulum part. cccxn.ferup.xx vi.Inde & reliquus,put CCCLX funt duo redi,angulus c B D part. 111 i.lcrup. x 111. cui fubtenditur A C part.^jf.Igitur quarum A B pr. eft^^.inuema eftAC part.95-.ferc, quaffecudum quod datam fubtendit circumferentiam , habebit rationem ad A D tanquam ad dimetientem. Datur igitur AD part.ptf.qualiumeflA DB part.477.& re liqua D B part.327. minima eccetrotetis diltamia. Angulus autem c B D qui inuetus eft partium 1111. fcrup.xni.ut in circumferentia ,fed ut in centro partium n.ferup. vi.s.& haxeft profthaphtrrefis ablatiuaexarquali motu ipfiusAB, circa B centrum.Excitetur iam reda linea B E contingens circulum in E figno , &fumpto centro F,coniungatur E F. Quoniam igitur trianguli BEF ortho gonrj datum eft latus E F partium 4S. &'BDF partium 369.qui* bus igitur FBD tanquam ex centro fuerit ;oooo.eritEF partium 73oo.qua?femifsis eft fubtendentis duplum anguli EBF,eftq? partium vir.fcrup.xxvm.quarum cccLX.funt quatuorredi maxima profthapha:relis inter axjuale F motum,& E apparen* tem. Hincca?tera: ac particulares differenti? conftare poterut* Quemadmodum Ii affumpferimus angulum A F B, VI.partium, habebimus triangulum datorum laterum E F,F B,cum angulo cj fub B F B,exquibus prodibit DBF profthaphacrefis ferup. XLI. Si uero