Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/200

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

De anomalix Solis emendatione, & de locis eius prxfigendis. Cap. xxm, sEc fi fubtraxerimus ab annuo motu fimphVi,qui e* ratgraduumcccLix.fcrup.primoiu ximi ,fecun* dorum XLix.tertiorum vn. quartorum mi. rema nebit annuus anomalix motus xqualis, ccc Lix. fcrup.prima XLI I I I. fecuda xxn 11, tertia XL V i.quarta L.HXC rurfus diftributa per ccc L X v.diurnam portionem,exhibebue fcrup.prima Lix.fccunda vm. tertia viuquarta xxn.Confen tanea illis qux in tabulis fupra expolita funt.Hinc etiam habe¬bimus loco principiorum conftitutorum,a prima Olympiade incipiemcs.Oltcnfumcftcnim ,quod xvm.Calend. Odo* bris Olymp.DLXxm anno fecundo, dimidia horapoltortu Solis fuerit apogxum Solis mediu grad. Lxxi.fcrup. x xx 11, unde Solis diftiitiaxqualis partiii Lxxxiii.fcrup.iu. Sunt£p a prima Olympiade anni yEgyptq ni cc.xc. dies CCLXXXI. fcrup.xL vi.in quibus anomalix motus eft,reie<ftis integriscir culis,grad.XLU.fcrup. XLIX. Quxex Lxxxm.gradibi:*& m.fcrup.ablata,relinquunt gradus XL.fcrup. xuii, ad prima Olympiadem anomalix locum, ac eodem modo uti fuperius, annorum Alexandri locus grad.CLXvi.fcrup.xxxu Cxfaris eexi, fcrup.nn. Chriftigrad. eexi. ferup. xmu Expofido CanonicadifFerentiarum xqualitatis & apparentix, Cap. xxim. Tautem eaquxdedifferentqsmotuu Solis xqualf tatis & apparentix demonftrata funt, ufui magis ac comodentur,coru quocjj tabulam exponemus,fexa ginta uerfus habentem, ordines autem fiuc colum* nellas fex. Nam bini primi ordines utriufcp hcmicycli),afcen dentis inquam &defcendetis,numeros continebunt.coagmen lati gtr/adasgraduUjUti fuperius circa xquinoclioru motus fe cimus.Tertioordine feribent partes differentix motus apogxi Solaris