Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/199

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

Si ucro A F E angulus fuerit XII. habebimus profthphacrefim partem unam,ferup. xxm.fi xvm.partesduas,ferup. IUI . 6C fic de reliquis ac eo modo,ut circa annuas profthaphxrefes fu- perius didumeft. Quomodo aequalis apogei lolaris motus una eu differente explicetur. Cap. xxu.

^JVoniam igitur tempus,inquo maxima ccccntrotes principio primae ac fimplicis anomalia: cogruebat, erat Olymp. CLXXVIII. anno eius tertio,AIexan* driuero Magni fecundum ^gyptios anno CCLIX. Sipropterea locus apogei uerus fimul S£ medius in v.s.grad. Geminorum,hoc cft,ab a:quino<flio Verno grad.Lxv.s. Ipfi us autem xquinotfq praxefsio uera tum etiam cum media con gruente eratpart. mi.fcrup. xxxvnr.s. quibus reictfhs ex LXv.s.oradibus,remanfcrunt a capite Arietis fixarum fphars ra: grad. LX. fer up.Lii. apogei Ioco.Rurfus Olymp, DLXXI 11 anno fecundo, Chrifti uero M. O. X V, inuentus eft apogei los cus vi. grad. 81 duabus tertijs Cancri, fed quoniam praxcfsio trquinoff q V erni fecundum numerationem erat par t. xxvn. cum quadrante unius, qua: fi deducantur axe vi.gradibus me* dietate & tertia,relinquunt LXIX. ferup. xxv. Oftenfum cft autem, quod anomalia prima tunc exiftente partium CLXV. ferup. xxx ix. fueritprofthaphacrefispart. n.fcrup. vn.qui» bus uerus locus medium praxedebat. Patuit igitur ipfe medic¬us apogei Solaris locas part.LXXi.fcrup.xxxn.Erat igitur in medqsannis M, D. LXXX. /Egyptijs medius & arqualisapos gei motus part.x.fcrup.xn.quiecum diuifa fuerint per iplo* rum annorum numerum,habebimus annua portionem ferup. fecunda xxim.tertia xx.quarta xmi, A Deanoma