Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/204

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

Dc Solaris apparcntix fupputationc, Cap, xxv,

X his iam fatis conftarcccnfco,quomodo ad quod cunq; tempus propofitum locus Solis apparens nu meretur.Quaerendus cftenimad ipfum tempus ue russcquinotfli) Verni locus, fiuc ciusantecefsio, eu anomalia fimplici fua prima,uti fuperius expofuimus. Deinde medius motus centri terrae fimplex,fiue Solis motum nomina» re uclis,ac annua anomalia per tabulas aequaliu motuum, qua: addantur luis conftitutis principrjs. Cum anomalia igitur pri ma ac fimplici,atqj cius numero in primo uel fecundo ordine tabulae praecedentis reperto,uel propinquiori inuenies fibi oc» currctcm in ordine tertio anomaliae annua: profthaphaerefim, & fequentia fcrupula proportionum ferua. Profthaphaerefim autc addito anomaliae annua:, fi prima minor fuerit femicircu» lo,feu numerus eius fub primo ordine coprahefus,alioqui fub» trahc.Quod enim reliquum aggregatumue fuerit,erit anoma» lia Solis coaequata, per quam rurfus fumito profihaphaercfim orbis annui, quae quintum tenet ordinem,cu fequenti excedit» Qui quidem cxcefius fi per fcrupula proportionum prius ferua ta,tecerit aliquid,femper addatur huic profthaphaerefi,fietq? ip fa profthaphaerefisaequata,quaeaufcraturamcdio loco Solis, fi numerus anomaliae annuae in primo loco repertus fuerit, fiue minor fcmicirculo. Addatur autem fi maior fuerit, uel alterum numerorum ordinem tenuerit.Qtiod enim hoc modo refiduu colletfrumuc fuerit,ucrum Solis loeu determinabit i capite Ari» etis ftellati fumptum,cui fi demum adijeiatur uera aequinotftrj Verni praecefsio,confefiim etiam ab aequinocftio ipfo Solis Io cum offendet infignis dodecatemoriis fi! gradibus fignorum circuIi.Quod fi alio modo id efficere uolueris, loco motus fim plicis compofitum fumito aequalem,S! caetera qua: ditfla funt fa cito,nifiquod pro antecefsione aequinocflq, eius tantummodo profthaphoerefim addas uel minuas,proutrespoftulaucrit. ha fe habet ratio Solaris apparetia: per mobilitatem terrae,confcn nens antiquis ac recentioribus adnotationibbs,quo magis eti.i

defutu*