Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/205

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

dc futuris prtcfumitur ia cffcpracuifum.Veruntamen idquoq? non ignoramus}quod fi quis exiftimaret centrum annuar reuo lutionis cfle fixum tanquam centrum mundi,Solem uero mo» bilem duobus motibus (imilibus & aequalibus eis,quos de cen tro eccentri demonftrauimus,apparebunt quidem omnia quae prius,qdem numeri,eademqj demonftratio,quando nihil alis ud permutaretur in eis, quam ipfa politio, prarfertim quod ad Solem pcrtinct.Abfolutuscnim tunc effet motus centri terra;, ac fimplex circa mudi centru,reliquis duobus Soli coccfsis,ma* nebitcg propterea adhucdubitatio de centro mundi,utru illon* fit,ut a principio diximus «fifetCoAiKar in Sole ucl circa ipfum ef fe centrum mundi. Sed de hac quaeftione plura dicemus, in

Suincp ftcllarum erraticarum exp!anatione,quas pro pofic no ro etiam decidemus,fatis cfTe putantes,liiam certos numeros minimeq? fallaces adfciuerimus apparenti* Solari.

Dc Kv^p^hoc eft diei naturalis differentia. Cap. xxvi.

Edat adhuc circa Solem de diei naturalis inaequali* tate aliquid dicere,quod tempus xxiiu. horaru x* qualium fpacio compraehenditur,quo quide hacftc* nus tanquam communi ac certa caclcftium motuum menfura uli fumus.Talem uero dic,alrj quod eft inter duos So lis exortus,tempus definiunt,ut Chaldci & antiquitas Iudaica, Alq inter duos occafus ut Athcnicfes: Alij a medianotfteadme dia,ut Romani: Alrj a meridie ad meridie,ut ^gyptq.Mariife ftum eft autem fub eo tempore reuolutionem propriam globi terra; compleri,cum eo quod interea annuo progreflix fuperad ditur penes Solis apparentem motum. Hanc autem adiesftione fieri inxqualem,iplius in primis Solis apparens curfus intequa lis oftenditjfif praeterea quod dies ille naturalis in polis circuli aequinoiflialis contingit, annuus uero fub lignorum circulo» Quas ob res tempus illud apparens communis Si certa mena fura motus effe non poteft, cum dies dici, ac fibi inuicem ab omni parte non conftent, & idcirco medium quendam di ac* qualem in his eligere diem oportunum fuit, quo fine fcrupulo