Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/217

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

Talisautem reuerfio fecundum Hipparchum in menfibus \\ cccc l vii i.contingic, quibus refpondeant latitudinis-^, dccc c xxm.reuoIutiones.Qua etiam ratione conflabant particula* res latitudinis motus in annis dC diebus ut czcteri.Cu enim mul tiplicauerimms Lunemotum aSoIegmenfes vIdccccxxiii. & colletflumdiuiferimusper vIcccclvm.. habebimus latitu* dinis Luna: motum.In annis quidem poflreuolutiones xnr* gradus c lxvii i.fcrup. prima x l i i.fecunda x l vi .tertia xxv quart.m.In diebus autemgrad.xm.fcrup.prima xm.fecun* da xt v.tertia xxxi x.quart.xL. Hoc modo Luna: motus se*» quales taxauit Hipparchus,quibus nemo anteipfum accefsit^p pinquius,attamenin omnibus adhuc numeris abfolutos fuifte fuccedentia fecula manifeftarunt.Nam Ptolemaeus,mediu qui dem i Sole motum eundem inuenit quem Hipparchus, anoma lix ucro motum ab illo deficere annuum in fcrup.fecund. uter* ttjs xi.quartis xxxix. Latitudinis uero annuum abundare in fcrup.tert.Lii,quartis xli. Nos autem pluribus iam tranf* adis temporibus,Hipparchi medium quocp motum annuum inuenimus deficere in fcrup. fecundo uno, tertijs vii. quartis Lvi.anomaliguero tertia folumodo xxvi.quarta l v.defunt; Latitudinisquocp motui fcrup.fecundum unum,tertia u.quar ta xn r. abundat.Itaq* motus Luna: aequalis quo differt a mo= tu tefreftri erit annuus part.cxxix.xxx vn.xxn. xxxvr. xxv. Anomalia: part.LXXxviri.xliii.ix.vii.xv.Latitu* dinis cxlvm»xlii.xlv.xvii.xxi»