Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/224

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

Prima: inxqualitatis Luna:, qua: in noua,plenacg contingit, demonftratio. Cap. v.

Otus Luna: xquales,prout ufqjin prxfens potue* runt nobis innotefcerc^expofuimus.Nunc inaequa»» litatis ratio eft aggredienda,quam per moduepicy di demonftrabimus,&primu eam qux in coniun* itionibus & oppofitionibus Solis contingit, cir»a quam prifei Mathematici ingenio mirabili uii funt, pertriadas deliquiora Lunarium. Quam etia uiam ab illis lic nobis prxparara fcque mur,capiemus^ tres edipfes a Ptolemxo diligeter obferuatas, quibus alias quoqj tres no minori diligentia notatas compara bimus,ut motus a:quales iam expoliti, fi recte fc habeant exa»» minentur. Vtemur autem in eoru explicatione medqs motibus Solis 6£ Lunx ab xqino<ftij Verni loco tanqua a:qua!ibus,imi tatioe prifeoru. Quonia diuerfitas,qug propter inxqualc xqui noiflioru prxcefsionem contingit,in tam breui tempore5quam uis etia decem annoril non percipitur. Primam igitur ediplim aflumit Ptolemxusfatflam anno x vn. Adriani princip/s,uige limo die tranfado menlis Pauni fecundu iEgyptiosjannovum uero ChriftieratcentcGmus rrigelimustertius,fextadiemcn= fisMatj,liuepridieNonas.Defecitfcptota,cuius medium tem* pus erat per dodrant em hora: aqualis ante media ncdem,Ale xandrix, fcd Fruenburgi fiue Cracouix fuilTethorauna,cuin dodrante ante medium no&is,quam fequebatur dies feptimus Solexm.partcs,& quadrantem partis Tauri tenente,(ed fc* eundum medium motum xn. xxi.Taur/, Alteram fuiflcait anno xix. Adriani, peratfiis duobus diebus, menlis Chiach, quarti/Egyptiorum.Eratautcanno Chrifti cxxxnrr. xm. Calend.Nouebris,&defecit a Septcntrioe per dextante diame* tri fui,cuius mediu erat una hora xqnociiali Alexandrig.Craco uixaucduabus horis ante mediu nodlis,Soleexiftete in xxv. gradu,&fextante figni Libre, fcd medio motu in xx vi.xliii* ciu Ide. Tertia qq? ecbpfis erat anno x x, Adriani tralacfiis xix. diebus Pharmuihi melis otflaui iEgyptioi?, Annorum Chrifti