Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/227

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

ipfum k,& agatur per utrafqj abfides d m,k vt fitcp l fuprema ab fis,in fima M*Manifeftu eft autem per xxx.theorema terttj Eu didis,quod retftangulu contentum fub a d e aequale eft ei quod lub udsi continetur.Cum autem l m dimetiens drculi diu idue feceturin k,cu/ addatur in diretftum d m,erit quod fubLDMre<flangulum,cutn eo quod ex Kiwqua* drato tcquale ei quod ex d k,datur ergo longitudi neo k partium qualium eftu centenum

milium;3i proptereaqualium dk fuerit centenum' millium, erit u k part.S7o<>. quae ex centro eft epi* cycli. His ita peratftis agatur k n o perpendicula* risipfiAD.Quonia igitur kd,d e,e a,rationem ha bent ad inuicem datam in partibus,quibus l k eft centenum millium, Si n e dimidia ipfius a e,parti um eft earundem 73893. Tota ergo d e n partium eft; At in triangulo d k N,duo latera d k,

n d funt data,& angulus n re<ftus. Erit propterea NKDangulus in centro partium lxxxvi,fcrup* primorum xxxvm.s.totidemcp m e o circumfe* rcntia,&LAo reliqua femicircuii partium xctir» fcrup.xxr.s. d quafublata o a dimidia ipfius a o b part.xLvn.fcrup. xxxvnr.s. manetrefidua la part.XLv.fcrup.XLin. qua: eft diftantia Lunzcd fummaabfideepicydiin primo deliquio fiue ano malia. Sed tota a b partium erat cx.fcrup. xxr. reliqua igitur e b anomalia in altero deliquio par tium eftlxiiii. fcrup. xxxvhi . & tota lbc, parriu cxlvi. fcrup. xim. ad quam tertium deli quium incidebat.Iam quoque perfpicuum erit, qudd cum angulus dkn fit part.txxxvi. fcrup. xxxvm.quarum cccLx.funtquatuorre<fti,reIinquiiurangtj IusquifubKDNpart.rn.fcrup. xxn.d retfto, quae eft proftha* pha?refis,quam addit anomalia in prima eclipfi. Totusautean gulus a d b erat partiu vi i.fcrup.x ln.reliquus ergoldb partes habet 11 n. fcrup. xx«qua: minuuturab arquali motu Lunae in fecuda eclipfi ad l b circumfcretia.Et quonia b d c angulus erat