Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/236

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

Quomodo Lunaris motus apparens ex datis arqualibus demonftretur, Cap, x.

Is omnibus ita prouiiis,uo!umus iam oftedere,quo modo ex aequalibus illis Lunae motibus propofitis apparens aequalisfcp motus difcutiatur,graphica ra» tione,exemplu fumcntes ex obferuatis Hipparchi, quo iimul dotflrina per experimentu coprobetur. Anno igitur & morte Alexadri cenrefimo nonagefimo feptimo,decima(epri* ma die mefis Pauni,qui decimus eft iEgyptioru,horis diei noi uem 8C triente tranfatftis in Rhodo. Hipparchus per inftrumeft tum Aftrolabicu Solis & Luna: obferuadone inucnit a fe inuir cem diftaregrad.XL viu.5{ decima parte quibus Luna Solem fequebatur.Cumfcg arbitraretur Solis locu efle in xi. partibus minus decimaCancrirconfequcns erat Lunam xxix.grad.Le onis obtincrc.Quo etia temporeuigefimus nonus gradus Scor pij oriebatur,decimo gradu Virginis cadum mediante in Rho do, cui polus Boreus xxx vi.grad.eleuatur. Quo argumento conftabat,Lunam circa nonagefimu gradu figniferia finiente, conftituta, nullam tunc uel certe infcnfibilem in longitudine ui fus commutatione admififle. Quoniam uero h«ec confiderauo fa«fla eft i meridie illius decimifeptimi dici tribus horis 8i trien te,quae in Rhodo refpondent quatuor horis aequinodtialibus, fuillent Cracouia: hora: aequinoctiales m. & fexta pars horte, iuxta diftantiam qua Rhodos fextante horario propior nobis cft quim Alexandria. Erant igitur ab Alexandridcceflii anni centu nonagintafex, dies caxxxvi. hora: tres cu fexta parte fimpliciterrregulariterautehoraeui.cumtrientequafi. In quo tempore Sol medio motu ad grad.xii.fcrup.iii. Cancri perue nit,apparenteueroad x.grad.xL.fcrup.Cancri, unde apparet Lunam fecundumueritate in xx vHi.grad.xxxvn.fcrup.Le onisfuifife.Erataute aequalis Luna: motus fecundu menftrua reuolutione in partibus xl v.fcrup. v. Anomalia: i fumma ab* fide part. cccxxxii i.fecundu numerationem noftram.Hoc ex emplo propofito deferibamus epicyclum primum a b,centrum