Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/238

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

figniferi 8C tcqumocliale circulum,quemadmodu circa diei na turalisina:qualitateexpofuimus.Itaquoqjli ad orbem Luntc, que Ptolemarus prodidit inclinati fignifero,traftulerimusrati ones,inuenimus in illis locis ad ligniteru fepte fcrupuloru pri* moru facere longitudinis differentiam ,quae duplicata efficiet x 11 ii.idcp fimilitet aderefeendo diminuendo cotingit.Quo* niam Sole Si Luna per quadrantem circuli diftantibus, fi in me dio eoru fuerit Boreus Auftrinuslie latitudinis limes,tuc zodia ci intercepta circufercntiamaior exiftit quadratelunaris circuli xinr.fcrupulis,ac uicifsim in caneris quadracibus,quibusechV pticar fedliones mediant,circuli per polos zodiaci rantundemi nus intercipiuntquadrate,ita Si in pracfcnti.Quonia Luna circa mediu, quod erat inter Auftrinu limite Si ecliptica feifhone afcendente(quam neoterici uocatcaput Draconis) uerfabatur. Si Sol altera fetffionem defcendente,quam illi caudam uocanr, iam praeterierat,nihil mirum eft, li lunaris illadiftantia part. XLvn.fcrup. Lvn.tnfuo orbe obliquo ad figniferucollata au* gebat ad minus fcrup.vn.abfqj eo quod etiam Sol in occafurn uergensablatiuam aliquam adhibuerit uifus commutationem, de quibus in explicatione parallaxium apertius dicetur. Siccp illa fecundum Hipparchum diffantia Iuminariurn , quam per inffrumentum acceperat part.x lviii. vuconfenfu mirabili Si quali ex condi&o fupputauoni noffra:conuenit.

Expolitio Canonicaprofthaphccrclium, fiue ae= quationum Lunarium, Cap, xi.

Ocigiturexemplomodum difeemendi curfuslu= nares generaliter intelligi arbitror. Quoniam trian guli c b g duo latera a c e femper manent eade. Sed penes angulum o e c,qui continue mutatur,at? tamen datum difeemimus reliquum g c latus cum angulo b c o, qui anomalia: aequanda: profthaphxrelisexiftit.Deindc 8i in triangulo cdc, cum duo latera d c,cq cum angulo d ce numera ta fuerit, fit eodem modo Si o angulus circa centrum terra: ma nifeffus inter aequalem ucrumqj motum. Qua: ut etiam promptiora