Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/239

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

ptiora iint, exponemus Canonem ipfarum profthaphxrefes on,qui fex ordines continebit.Nam poft binos numeros circu li communes,tertio loco erunt profthaphxrefes ,quxaparuo epicyclio profedx,iuxta motum in menlibus duplicatum,ano malix prioris uariat xqualitatem. Deinde fequen ti loco interim uacuo numeris futuris relido.Quin tu prxoccupabimus,inquo profthaphxrefes pri* mi ac maioris epicycli,qux in contunctionibus Si oppolitionibus mediis Solis Si Lunx co ntingunt feribemus,quarum maxima eft part. i n i.fcru. l v r Penultimo loco reponuntur numeri, quibus qux fiunt indiuidua Luna profthaphxrefes,illas prio* res excedunt,quorum maximus eft part. n. ferup, XLim.Vtautemexteriquocp exceftuspoflfent ta xari, excogitata funt fcrupula proportionum,quo* rum hxc eft ratio. Acceperuntem partes ii.xliiii tanquam LX.adquofuis alios exceftus in contadu epicyclicontingentes.Quemadmodum in eodem exemplo.ubi habuimus lineam cg parti.);2?.qua* rum c d eft decem milium, qux fummam efficit in cotadu epicydi .pfthaphxrclin part. vt.xxix ,cx* cedente illa prima in gtc una.fcru^xxxi H. Vt aut gtes u. xliiii, ad i.xxxiu. ita LX.ad xxxmw ac perinde habemus rationem exce!Tus,qui in femi circulo parui epicycli) contingit ad eum qui fubda ta circumferentiapart.xc.fcrup.x vnr. Scribemus ergo e regione partiu xc in tabula, fcru.xxxim, »

Hoc modo ad lingulas eiufdecircuh' dreumferenu as in Canone prefignatas reperiemus fcrupula proportionum, quarto loco uacantc exponenda. Vltimodenicp loco latitudi* nis partes adiunximus Boreas & Auftrinas.dcquibus inferius dicemus.Nam commoditas Si ufus operationis comonuit nos, utiftahoc ordine poneremus.