Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/242

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

De Lunaris curfus dinumeratione. Cap. xir. Odus igitur numerationis apparentia: Lunaris pa tct ex demoftratis,8£ cft iftc.Tempus ad quod Lu» na: locum qua:rimus propofitum,reducemus ad a:s '^rai! qualitatem,per hocmcdios motus, logicudinis,ano malia:, St latitudinis , quem mox etiam definiemus, eo modo ut in Sole fecimus A dato principio Chrifti,ucl alio dcclucca mus, & loca Ungulorum ad ipfum tempus propofitum firma» bimus. Deinde longitudinem Luna: tcqualem fiucdiftami=> ama Sole duplicatam quadremus in tabula,occurrentemq? in tertio ordine profthapha:refim, St qua: fequuntur ferupu* la proportionum notabimus. Si igitur numerus ille quo intra uimusin primo loco repertus fuerit, fiueminorci,xxx. gra* dibus addemus profthaphxrefim anomalia: lunari: fi uero ma ior quam CLXXX.uel fecundo loco fuerit,auferatur ab illa, St habebimus anomaliam Luna: a:quatam,3tq? ueram cius a fum ma abfide diftantiam, per quam rurfus Caponem ingrefsi ca=» piemus ipfi refpondentem in quinto ordineprofihapha:refim, 8i eum qui fexto ordine fcquitur excefium, quem epicyclus les eundus auget fuper primum , cuius pars proportionalis furns pta,iuxta rationem fcrupulorum inuentorum ad fexaginta iemper additur huic proithapha:refi, Quodcy colfeiftum fuerit, fubtrahitur medio motui longitudinis St latitudinis , dummo do anomalia arquata minor fuerit partibus CLxxx.fiuefcmia circulo, &addirur fi anomalia ipfa maiorfuerit, St hoc modo habebimus ueram Luna: i medio loco Solis diftamiam,acmo tum latitudinisaequatum.Quapropter neqjuerus locus Luna: ignorabitur, fiue a prima ftella Arietis motu Solis fimplici,leu ab arquincxftio Verno in compofito, ucl prtccefsionis cius ad ietflione. Per motum deniqj latitudinis tcquatum, feptimo ac* ultimo loco Canonis habebimus latitudinis partes,quibus Lu nadcftiteritamediofignorum circulo.Qutc quidem latitudo Borea tunc erit,quando latitudinis motus in priori parte tabu