Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/243

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

lx reperitur,id eft fi minor xc,maiorue cclxx.gradibus fuc* rit, alias Au ftrinamlequetur latitudinem. Et idcirco erit Lu= na a Septentrione defcendens, ufqj ad ci.xxx.gradus,& exin deab Auftrinolimite fcandcns, donec reliquas circuli partes compleuerit.Adeocp lunaris curfus apparens tot quodammo: do circa centrum terra: habet negotia, quot centrum terra: cir* ca Solem, Quomodo motus latitudinis lunaris exami= netur Si demonftretur. Cap, xim Vnc etiam dc Lunaris latitudinis motu ratio reck dendaeft,qui idcirco uideturinuentu difficilior, quod pluribus fit circum ff aneqs impeditus. Nam ut antea diximus, fi bini Lunae defetflus omniqua que fimiles&arquales fuerint, hoc eft, partibus deficientibus in eandem politionem Boream uel Auffrinam, ac circa ean* dem cdipt/cam fetftionem {candentem uel deicendenfcm, fu* erit£p trqualis eius a terra diffantia , fiue afumma abfide. Quoniam his ita confentientibus intclligitur Luna integros latitudinis fu a: cirrculos uero motu confumafle. Quoniam enim conica eft umbra terrae, & fi conus reclus plano fecetur ad bafim parallelo, fecftio circuli eft minor in maiori,acma ior in minori a bafi diftantia, ac perinde ecqualis in aequali, ita quidem Luna in arqualibus a terra diftantijs aequales unv* bra: circulos pertranfiq&arqualesfua: ipfius difeos obtutibus noftrisreprarfentat.Hinccftquodarqualibus ipfa gtibus emi nens ad eandem partem,iuxta aequalem a centro umbra: diftan tiam,decqualibus latitudinibus nos certos efficiat,e quibus fec qui necefle fit arqualibus, tunc etiam interualiis ab eodem edL pticonexudiftareipfam reuerfam in priorem latitudinis locff, Maxime uero,fi locus quocp utrobicp c5fentiat,mutat enimip fiusfiuc terra: accefliis&receflus totiiumbra: magnitudine.m