Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/250

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

xxvi.8! idcirco Lunae locus grad, iii. faup. ix. Capricorni. Latitudinismotusxqualispart.il. ferup. vi. Latitudo Lunae Borea part.iiii.icru.Lix. Declinatioeiusab®quino<flialipar tes xxm.fcrup.xLix.Latitudo Alexandrina part.xxx.fcru. l vi n.Erat inquit Luna in meridiano ferecirculo uifapcrin^ ftrumentumd uertice horizontis part.L.fcrup.Lv.hoceft plus uno gradu vii, ferup. quam exigebat fupputatio. Quibus cx fententia prifeorum de eccentro epicyclo, demonllrat a centro terr® Lun® diftantiam tunc fuiffepartium xxxix. fcrup.XLv. quarum qu® ex centro terr® fit una pars, «quae deinde fequuntur rationem ipforum circulorum, qudd uideli cet Luna in maxima d terra di flantia, quam aiunt cflfe in apo=» g®o epicydi fub noua plenae^ Luna, habeat cafdcm partes Lxim.fcrup.x.fiue fextantem unius: in minima uero, qu® in quadraturis diuiduafcp Luna perigara exiftens in epicyclo partes duntaxat xxxi n.fcrup.xxxiu. Hinc etiam parallaxcs tas xauit,qu® circa nonagefimum gradum a uertice contingunt: Minimafcrup, liii. fecundorum xxxun. Maximam parte unam, ferup. XLiu.uti latius quae de his couftruxit, licet uide= re. Atiam in propatulo eft confiderare uolentibus,h®c longe aliter fe habere, ut multipliciterexpcrti fumus.Duo tamen ob fcruatareccnfebimus,quibus iterum declaratur, noftras deLu na hypothefes illis effc tato certiores, quo magis cofemiant ap paretrjs,nec relinquat alicjd dubitatiois. Anno inquam d Chri flo nato m, d. xxii. quinto Calend. 0<ftobris,quinqj horis ecqualibus, & duabus tertqs d meridie tranfa&is circa Solis oc cafum Fruenburgi accepimus per inftrumcntum parallaticum in circulo meridiano Lunae centrum d uertice horizontis, d quo inuenimus cius diftantiam partes lxxxii. ferup. l. Erant igitur d principio annorum Chrifti ufqueadhanc hos ram anni ^gyptij mille qngeti uigintiduo,dics cclxxxiii i. horae xvn.&duo terti® horae fecundum apparentiam. iEs quato uero tempore horae xvii. ferup. xxnn. Quapropter locus Solis apparens fecundum numerationem erat inxni. gradu, xxix.fcrup.Libr®. iEqualis Lun® motus d Solis part. lxxxvii. ferup. vr. Anomalia aequalispart.cccLvir.