Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/249

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

fecundum eafdem partes,quoufqj tota fiat partium , qua: fubtendit Jatus quadrati infcriptibilis circulo,cuius qua: cx cen iro fuerit mille partes. Caxerum quod fuperfuerit ex hac nor* ma,amputare licebit tanquam fuperfluum. In altera quoq; nor maacetroiunflura:linea deferibatur illis mille partibus srqua lis, fiueei qua: inter centra iunifturarum exiftit,habcatq;a Ia te* rc Ipecilla fibi infixa,ut in dioptra (olet,per qua: uifus permeat, ita concinnata, ut meatus ipfi a linea in longitudinem norma: pra:fignataminimedeclinct,feddiftenta:quaIiter,Prouifoeti* am ut ipfa linea fuo termino ad regulam longiorem porrecta pofsit lineam diuifam tangere,fiatcj? hoc modo normarum offi' cio triangulum lfofceles,cuiusbafiserit in parribus linea: diui fje.Deindcpalusaliquis optime decuilatus Sileuigatuserigf* tur & firmatur,cui inftrumentum hocad regulam in qua funt ambo ligamenta adnetfiitur quibufdam cardinibus, in quibus .quali ianuam deceret,pofsit circumuolui.lta tamen ut linea rc* <fia, qua: per centrum ligamentorum eft regula:,perpendiculo femper refpondeat,& ad ucrticem fiet horizontis tanquam a= xis. Petiturus igitur alicuius fideris a ucrtice horizontis di* flantiam, cum fidus ipfum per fpecilla norma: recte pcrfpc* dum tenuerit,adhibita defubtusregula cum linea diuifa,intel* liget quot partes fubtendantangulum,qui inter uifum 8J axem . horizontis exiftit,quarumpartiudimentienscirculi fuerit xx milium,& habebit per Canone circumferentiam circuli magni inter fidus & uerticem quccfitam. De Luna: commutationibus. Cap, xvi* Oc inftrumeuto,ut diximus,Ptolema:us latitudine maximam Luna: efle quinq? partiu deprehendit. Deinde ad commutationem eius percipiendam fe couertit,& ait fe inuenifle eam Alexandria: uno gra dUjfcrup.vn.dumefletSol in v.grad.xx vm.fcrup.Libra::di flantia Luna: a Sole mediagradus LXxvm.fcrup.xni.Ano* maliaaqualispart.ccLxir.fcrup.xx,Latitudinismotus part. cccLnn.fcrup.XL.profthaphaercfis adiefliua part.vn.fcrup.