Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/254

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


De diametro Luna: ac umbra: tcrrcftris,in loco tranfitusLuna:. Cap. xvhi*

Enes diftantiam quoqj Luna: a terra, apparentes Lung 8t umbra: diametri uariantur,quare Si de his attinet dicere. Etquancp Solis Si Luna:diametri per dioptram Hipparchi recte capiuntur,Id tamen in Luna multo certius arbitratur efficereg defectus aliquos Lu na: particulares, in quibus xqualitcr a fumma uelinfima abit' de fua Luna deftiterit,pra:fcrtim fi tum etiam Sol eodem mos do fe accommodaueric, ut circulus umbrae, quem Luna utros bicp pertranficrit, ecqualis inueniatur, nifi qu6d defectus ipft fine in partibus inarqualibus. Manifeftum eft enim,quod difs ferentia partium deficientium,& latitudinis Luna: inuicem co! lata, oftendit quantum circumferentia: circa centrum terra: dt metiens Luna: fubtendit, quo percepto, mox etiam femidias meter umbra: intelligitur. Quod exemplo Hct apertius, quem admodu,fi in medio prioris deliqui] defecerint digiti, fiue un* cia: tres diametri Luna: latitudine habetis fcrup.prima xl vir. fecunda Lim.In altero digiti decem, cum latitudine ferup. pri morum xxix.fecundorum xxxvn.Eftenim differentia pars tium obfcuratarum digiti feptem, Latitudinis ferup. prima xvm.fecunda xvii.quibus proportionales funt xii.digiti, ad ferup. xxxi.xx.fubtendcntia diametrum Luna:.Patetis gitur, qudd centrum Luna: in medio prioris eclipfis excefsit umbram quadrante diametri fui,in quo funt Iatitudinisfcrup. prima vn.fecunda L,qua: ii auferantur jI ferup. primis xl vi i» fecundis Lim.totiuslatitudinis,remanent fcrup.prima xt.fes eunda iui.femidiametriumbra:,ficutin altera eclipfi,in qua fu pra latitudinem Lunas fcrup.prima x. fecunda xx vii. umbra pro triente diametri lunaris occupauit,cum addita fuerintferu. primaxxix.fecundaxxxvii.efficiunt itidem fcrup.prima XL.fccunda iin.umbraifcniidimctientem.Ita quidem Ptole* msei fententia, dum Sol Si Luna in maxima a terra diftantia coniunguntur uel opponuntur , Lunae dimetiens eft ferup.