Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/260

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

exit fcrup.primorum xxvm.K dodrantis, fubfecudo fcrup. x x x.fere, fub tertio fcrup, primoru xxxv, fecud.xx x v i n. fubultimofcrup.primorum xxvn.fecundoru xxxmi. Hxc fecundum Ptolemaeiacaliorum hypothefim fuilTet prope uni< us gradus,oportereffcp accidere,ut Luna tuc dimidia lucens, tan tum lucis afferret terris,quantum plena»

Qua: Gc ratio diuerGtatis umbrce tectae, Cap. xxm,

Mbrar quocp diametru ad Luna: diamctru iam des darauimus efle,ut ccccni. ad CL.qua: proptcrca in , plena nouacj; Luna,dum Sol apogaeus fuerit,mini* mareperitur fcrup. Lxxx.cum tribus quintis, ma* L ximauerofcrup.primorum xcv. fecudorum XLini.fitcp maxima differentia fcrup.x n infecundorum vm. Varia* turctia umbra terrae quauis in eode Luna: tranGtu pro* pter inxqualem terrae a Sole diGantiam,hoc modo.Repe tatur enim,ut in praecedente figura,rctfia linea per centra Solis & terra: o k s,ac cotingcnria: c e s,coniun»Gis d c,k e» Quoniam, ut eft demonGratum, dum effer d k diGantia partium M, c. Lxxix. quarum cG k b pars una,6T k m ea* rundem partium Lxu.erat m r femidimetiens umbra: fcrup.primorum x l vi.fccund. i,eiufdem partis k e,&an gulus apparentia: m kr fcrup.primoru XLii.fcru.xxxii. connexis KR.&axis umbrcKM s partium cci,xv,Cum au tem fuerit terra proxima Soli,ut Gt d k partium m.c, v.um bram terra: in eodem Luna: tranGtu taxabimus hoc mo* do. Agatur enim e z ad d K,eruntq} proportionales c z ad z e, & ek ad k s.fedcz partiueGim.fcrup.xxvii.& z b panium.m.c» v.JEquales enim funt z e 8ireliqua d z, ipGs q> k , k e parallelogrammo exiGentex z. Erit igitur Si k s partium earurtdem ccxl vm.fcrup.xix.quibus eG k e u* na.Erat autem k m earundem partium lxii. Si reliqua igt turM s eafdem partes habebit clxxx vi.fcrup.xix. At q* niam proportionales funt etiam s M ad ,\i r , Si s k ad k e, datur ergo mr fcrup, primorum xl v.fecundo* i.quarum