Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/259

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


nes uero funt fecunda tantum xn.PtoIemamsutramcp cotems nendam putauit ob paucitatem,attento qudd fcrup. unum, ue1 alterum non facile fenfu percipiatur, quanto minus poffibilc eft fieri id in fecundis. Quapropter fi Solis parallaxim maxi* inam fcrup. in. ubicp tenuerimus, nullum errorem uidebimur comifsiffe.Medios autem Solis diametrosapparentes per mes dias eius di ftatias capiemus,fiue,ut aliqui per apparetcm Solis motuhorariu queexiftimanteffe ad fuum diametrum, ut v.ad l xvi.fiue ut unum ad xmi.&unius quintam. Ipfe enim mo; tus horarius fua: diftantia: eft fere proportionalis. DediametroLuna;inarqualiter apparente,&eiuS commutationibus» Cap, xxri. Aior utriu% diuerfitas apparet in Luna, ut in pro= ximo fidere.Cum enim maxima eius a terra remos tio fuerit partium Lxv.s.noua:plenzeq$,erit minis ma per demonftrata fuperius partium lv. fcrup* vi n.diuiduac autem elongatio maxima part.LXvm.fcru.xxr. minima part.Lii.fcrup.xvii. Igitur in his quatuor terminis ha bebimus Luna: OrientisuelOccidentisparaIIaxes,cum diai-fcrimus fcmidiametrum circuli per Luna: a terra diftatias.R.e* motifsimac quidem diuidua: fcrup. primorum l. fecundorum xviii. plena: noua:q$fcrup.prim. n. fecund. xxmr, Infimae fcrUp.prim.Lxn.fecund.xxi.ac infima: diuiduac fcrup. lxv* XLv.Exhis etiam patent apparentes Luna:diametri.often* fum eft enim,diametru terrjad Luna: diametru effeut feptem adduo,erit<^ea qua: ex centro terrae ad Lunae dimetientem utfeptemad mi, in qua ratione funt etiam parallaxes adangu los Luna: diametros. Quoniam redfcelinea:,qua: compraehen dunt angulos commutationum maiorum ad diametrorum aps parentium in eodem Luna: tranfitu, neutiquam differunt in= uicem, Si anguli ipfifuis fubtendentibus reftis lineis, funt fes re proportionales , neque fubiacet fenfui eorum differentia * Quo compendio manifeftum eft , quod fub primo limite iam expolitarum commutationum Luna: dimetiens apparens