Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/262

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

Lxvm.fcrup.xxi.quarum erat e a pars una, fufccperimus an gulutn d e e , fiue de circumferentiam partium xxx.quarum ccc LX.funt quatuor reifti.habebimus triangulum a c B,in quo duo latera a c.c e,cum angulo qui fub ace dantur, c quibus in

uememus a e c angulum commutatiois fcrup.primoru xx v. fecundoRi xxvi u, Etcu fuerit ce illarum partium lxv.s. erit angulus qui fub aec ferup. primoru xxvi.fecundoru xxxvi. Similiterter* tio loco,cufuerit c e,l v. ferup. vin. erit angulus aec commutationis ferup. pri= morum xxxi.fecundorum XLu.Inmi* nima deniqjdiftantia dum fuerit c e par* tium Lii.fcrup.xvn.effidet aec angulu ferup. primorum xxxm. fecundorum XXVii.Rurfuscum de circumferentia fumatur partium lx. circuli.erunteodemordine parallaxes, prima fcrup.primoru xliti, fecundorum lv.Secunda ferup. XLV.fecundorum li. Tertia fcrup.Liiii.s.QuartaEvn.s.Qux omnia confcribemus in ordinem Canonis fubictfh",quem pro commodiori ufu, ad inftar aliorum in xxx.ucrfuu feriem exrendemus.Sed perhe* xades graduum,quibus intelligatur duplicatus numerus,eorit qui i uertice funt horizontis ad fummum nonaginta,Ipfum ue* ro Canoncm digcfsimus in ordines nouem. Nanqj primo X fecundo erunt numeri communes circuli.Tertio ponemus So* lis parallaxes. Deinde Lunares commutationes.Etquarto loco differentix.Quinto minimteparallaxes,qua: inLunadiuidua ac apogxa contingunt,deficiunt a fequetibusin plena nouaq?, Sextus locus eas habebit commutationes, qnas in pcrigacople na uel fitiens Luna producit.Et qux fcquutur fcrupula,funt dif Ferentia:, quibus qua: in diuidua, ac proxima nobis exiftente Luna parallaxes fiunt,illas fibi uicinioresexcedunt. Deinde re. liqua duo fpacia,qux fuperfunt fcrupulis proportionu feruan» tur.Quibus inter has quatuor limites parallaxes poterunt di* numerari,quae etiam exponemus, X primum circa apogxum, Si qua: inter priores funt limitcs,hoc modo, Sit inqua circulus