Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/271

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

Luna occultatura ftcllam fulgentem Hyadum,quam Paliliciu uocant Romani, quo expeftato, uidimus fteliam applicatam parti corporis Lnnaris tenebro(i,iamcp delitefcentcm inter cor nua Luna: in horg quintae no&is, propinquiorem uero Auftri no cornu per trientem quaii,latitudinis fiue diametri Luna?. Et quoniam ftella fecundum numerationem,eratin duabus part. «ui.Geminorum cum latitudine Auftrina quincp graduum & fcxtantis,manifeftum erat, quod centrum Luna: fecundum uifum praecedebat (feliam dimidia diametri,# idcirco locus e* iusuifus in longitudine partium n.fcrup.xxxvi. Iu latitudi» ne part. v.fcrup. 11. fere. Fuerut igitur i principio annoru Chri ftianni JEgyptij M.cccc.xcvn.dies LXxvuhorac xxin.Bo* noniae,Cracouiae autem quae orientalior eft,gradibus fere ix. horaexxi 1 i.fcrup.xxx vi.quibus aequalitas addit ferup. in 1. erat enim Sol in xx vm.s.partibus Pifcium.Motusigitur Lu= nacaequalisi Solepart.LXxmr. Anomalia aequata part. exi. ferup. x.Locus Lunae uerus part, 111 .ferup. x x tui. Gcminoru, latitudo Auft rina part. 1111.ferup. xx x v.Nam motus latitudi nis uerus erat part. ccnufcrup.xu.Tucquocp Bononia: afeen debat xxvi. gradus Scorpq, cuangulo partium Lix.s.Sierat Luna a uertice horisontispart.Lxxxim.# angulus fe&ionis circulorum altitudinis & (igniferi partium fere xxix.paralia* xisLuna: pars una,logitudinis ferup. li.latitudinis fcru.xxx quae admodum congruunt obferuationi,quo minus dubitauc rit aliquis noftrashypothefes, # quae ex eis prodita funt,re(fle fe habere.

De Solis # Luna; coniun&ionibus,oppo(itio* nibuscp mcdqs. Cap. xxviu.

X ijs qua; ha&enus de motu Luna; # Solis di&a funt, aperitur modus inueftigandi coniun&iones # oppoiitiones eorum. Ad tempus enim propin* quum,quod hoc uel illud futurum exiftimaueri* mus,quaeremus motum Luna: aequalem,quem (i inuenerimus, lam circulum complcuifTe coniuniflionein intelligimus, in fe*