Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/270

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

Si b redo,datur reliqua latera b l. c,81 f a c,cum reliquo angulo c,8Cablatioc f G,ex f g c,relinquitur g c datu latus in triangulo g l c,cuduobus angulislcgSclo redo, obidcpreliq latera datur gl,l c,ac deinde qd relinqtur ex b c,S£ eff b l comutatio logitudinis, atq* g l latitudo uiTa,cuius para l laxis cft exceiTus b f uerc latitudinis. Vcrunta mcn, uti uidcs, plus habet laboris cp frudus ifta fupputatio,que circa minima expedit.Sa tis enim erit,fi pro angulo dcb ipfo a b D,Si ,p d e b ipfo dbf utamur,ac fimpliciter, ut prius pro ipGs d b,b f circumferentiis, media femg DB,negleda latitudine lunari,neq? enim pro pterea error apparebit,in regionibus profer timSeptentrionalis plaga:,ledinualde Au* ftrinis partibus,ubi b cotigerit uerticem hori zontiscum maxima latitudine quincp gtadu um,ac Luna terro proxima exiftente,fex fere fcrupulorun? cft differentia. In edipticisautem Solis coniundionibus, quibus latitudo Luna:fefquigradum ncquitexcedere,potcff clfe feru puli unius 8i dodrantis tantum. Ex his igitur manifeftum cft, qudd Luna: loco uero,m quadrante ftgniferi orientali,femper additur commutatio longitudinis, 8i in altero quadrante fem per aufertur,ut longitudinem Luntcuifam habeamus. Ec lati» tudinem uifam per commutationem Iatitudinis.-quoniam Ii in eadem fuerint,fimuliunguntur.fi in diucrfa, aufertur a maio» re minor,& quod rclinquitur,eft latitudo uifa eiufdem partis, ad quam maior declina t*

Confirmatio eorum,quic circa Luna: parallaxes funt expolita, Cap. xxvii»

V6d igitur parallaxes Luntcfic expofitx confor* mesfintapparentqs,pluribus aliisexperimetispof* fumus affirmare,quale cft hoc quod habuimus Bo noniae feptimo Idus Martq poft occafum Solis, anno Chrifti m, cccc» xcvtu Confidcrauimus enim, qudd