Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/274

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

Dcueris coniuntftionibus &oppofitionibus Solis Lunae perfcrutandis» Caput, xxtx,

Vm habuerimus, ut dieftum eft}tempus media: con iundlionis uel oppofitionis horum fidemm cum ii lorum motibus,ad ueras inueniendas neccffaria eft uera illorum dtftantia,qua fe inuicem prsrccdfu uc! fequutur.Nam fi Luna prior fuerit Sole in coiuntftionc uel op politioe, liquidu eft futuram eflcucram,fi Solueram qua qug rimusiamprarterqt.Qua:exutriufcp profthapbarrcfi fiut ma» mfefta.Quonia fi nulla:uel aquales fuerint jeiufderrrcp a ffecftia onis.utuidelicetamba: fintadie<ftiua:uelab!aiiunc,patet eode roometo congruere ueras coiuncftiones uel oppofiiiones cu mc dtis.Si ueroina:quaIes,exccflusipfeindicatcorudiltantiani,ip fumcp fidus praecedere uel fccj cuius eft exceflus adieifhuus uel ablaiiuus.Atcu in diuerfas luerint partes, tanto magis prarce* det id,cuius ablatiua fuerit profthapha:rtfis,qua: fimul iuntflx colligunt diftantiam illoru. Super qua arbitrabimur,quot inic gris horis pofsit a Luna pertrafiri,capiendo pro quolibet gra* du dtftantia: horas duas.Quemadmodum fi fuerint in diltari» tiacir-iier gradus vi.alTumemus pro eis horas xn. Ad hoc er* go tempoi is interuallu fic conftituiu,qua:rcmus uera Luna: e* ueclione a Sole,quod efficiemus facile, du nouerimus motum Luna: mediu uno gradu,unofcp fcrupulo lub duabus hoi is ab« folui.Horariu ueroanomalix,acueru ipfius motu circa plena nouamcp Luna efle fcrupuloru fere u.qua: colliget in fex horis motu aequalem gradus ui.fcrup.totide,3c anomalia: uera pto* fctftionein partes quinc^, quibus in Canone profthaphxreliu lunariuiiconfidcrabimusinter profthapha:refesipfas differetis am,qua addemus medio motui,fi anomalia iit inferiori ptecir culi fuerit,oci auferemus fi in fuperiori,qd enim collecflum reli «ftitmue fuerit,eft uerus motus Luna: in horis a fiumpr is. Is er* go motus fi fuerit diftatix priusexifteti cqualis/ufficit Aliocj multiplicata diftantia per numeruhorariu exiftimataru diu i* ciemus per motu huc, fiue per acceptu horarium motu uerum