Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/282

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

uenimus defeciffealicjd cxcfs.uclabundaffehoc modo. Nam ad Saturnum quinquagefiesfcpties reuoiuitur terra: quem mo tum commutationis diximus , in lxix folaribus noftris,dic uno,fcrupulis primis vn.fecundis xvm. fcre,in quo tempore ftellamotu proprio bis Circuit, adicdlo gradu uno, fcrupulis primis v. fecundis l. fere. Iupitcr lx v. fuperatur a terra in annis iolaribus lxxi.4 quibus defunt dies v. ferup. prima liiii. fecundaxm. fitbquibus ftella reuoiuitur fexies, defici entibus partibus v. ferup. primis xm. fecundis xxxn.Mar fis rcuolutiones commutationum funt xxxvn. in annis fo* laribus Lxxix.diebus duobus, fcrupulis primis xxiii. fecun dis xlv. In quibus ftella motu luo completis xlii. periodis adqritgradus n.fcrup.prima xxr. fecunda xliiu. Venus quinquiesfuperat motum telluris,in annis folaribus vm dem ptisdiebus n.fcrup*primis xxvi.fecundis xliiu. Nempeg hoc tempus Solem Circuit xrn.minus duobus gradibus fcru<* pulis primisxxm.fecundis xxix. Mercurius demucxLV periodos facit commutationum in annis folaribus xl vi. ad* ditisdiefcrupulisprimis xxv.quibus & Jpfe fuperat inorum terra:,cum qua circa Solem reuertitur centies nonagefies & fec mcfadiedis fcrupulis primis xxi,fecundis liii» Sunt igitur fingulis,(inguli circuituscommutationum. Saturno in diebus ccc l xx vii i.fcrup. primis quincp,fecudis xx x i i.rcrtrjs xuu louiin diebus cccxcvm.fcrup.primis Liii.fecundis m.tcrtrjs LViir. Marti in diebus dcclxxix, ferup. pr imis Lvi.fecun* dis x 11 r. ter tqs. l v. Veneri d ierum d l x xx i i i . ferup. l v. fc* eundorum xvn.tertiorumL. Mercurio dierum cx v. ferup. prim.Lri.feamd.xxxviii.tert.Lin. Quosrcfolutosin circuli gradus,& multiplicatos in cccLXv.cum partiti fuerimus per numerum dierum & fcrupulorum fuorum, habebimus annuu motu Saturnigraduum cccxLvn.fcrup.prim.xxxii.fecund* nr.tertiorum ix.quart.mr. Iouisgraduum cccxxix.ferup. xx v.fecundorum vm.tertiorumxv.quart. vri. Martis graduum clxvih. ferup. xxvnu xxx. xxxvr. rui. Veneris graduum ccxxv.fcrup.i.XL v.iii.xl. Mercuri) poft tres re uolutionesgraduumLin.fcrup.Lviuxxiii.vi.xxx. Horum